Login

XXVI Uroczysty Wykład

XXVI UROCZYSTY WYKŁAD
im. Wojtka Pulikowskiego

Wojtek Pulikowski (1947-1975)

Wykład pt. "Typy homotopii w geometrii algebraicznej"

wygłosi dr Piotr Achinger (Instytut Matematyczny PAN)

 

Wykład odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału. Zachęcamy się do zapoznania z wersją tekstową wykładu.

Streszczenie wykładu:

Typ homotopii przestrzeni topologicznej opisuje własności jej "kształtu", zapominając geometryczne informacje nieistotne z punktu widzenia topologii algebraicznej (np. litery A i O mają ten sam typ homotopii). Istotne niezmienniki, takie jak grupa podstawowa lub grupy kohomologii, zależą wyłącznie od typu homotopii przestrzeni. 

Geometria algebraiczna zajmuje się rozmaitościami algebraicznymi oraz innymi obiektami geometrycznymi zdefiniowanymi w algebraiczny sposób. Metody topologii algebraicznej okazują się być bardzo pomocne w ich badaniu, ponieważ odpowiednie niezmienniki (grupy kohomologii, grupa podstawowa) mają dużo więcej struktury niż w topologii. Jedne z najgłębszych hipotez w geometrii algebraicznej (hipotezy Hodge'a - jeden z problemów milenijnych, Tate'a i Grothendiecka) postulują, że z tych niezmienników można odczytać geometryczne i arytmetyczne informacje. 

Na wykładzie zaprezentuję kilka konstrukcji typów homotopii w geometrii algebraicznej oraz związki pomiędzy nimi, oraz omówię kilka zjawisk, które odróżniają je od typów homotopii przestrzeni topologicznych.

Sylwetka wykładowcy:

Piotr Achinger ukończył studia doktoranckie w 2015 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley pod kierownictwem Arthura Ogusa. Lata 2015--2017 spędził w Centrum Banacha w Warszawie oraz w Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) w Bures-sur-Yvette jako postdok w ramach programu EPDI. Wiosnę 2019 spędził jako postdok w programie Derived Algebraic Geometry w MSRI w Berkeley. Obecnie pracuje w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, zajmuje się geometrią algebraiczną, często z punktu widzenia geometrii arytmetycznej, i jest szczególnie zainteresowany topologią i teorią homotopii rozmaitości algebraicznych. Jest laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego (2016) oraz ERC Starting Grant (2018) oraz współpracuje z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci.

Biografia

Wojtek Pulikowski (1947-1975)

Ukończył studia matematyczne w 1969 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując stopień magistra matematyki. Na studia doktoranckie udał się do Warszawy, a następnie do Gdańska, gdzie pod kierunkiem Andrzeja Jankowskiego w 1973 roku ukończył rozprawę doktorską o ekwiwariantnych teoriach bordyzmu indeksowanych reprezentacjami grup. Już jako doktor nauk matematycznych Wojtek Pulikowski powrócił do Poznania, gdzie z dużym zapałem i entuzjazmem zaczął organizować wykłady, seminaria i szkoły dla studentów o tematyce dotyczącej takich działów matematyki jak topologia algebraiczna, topologia różniczkowa, geometria różniczkowa na rozmaitościach, algebra homologiczna, analiza globalna i analiza zespolona wielu zmiennych. Te działy matematyki współczesnej były wówczas w Poznaniu nieobecne na standardowych wykładach dla studentów. Wojtek był urodzonym nauczycielem, który w znakomity sposób potrafił przekazać nie tylko samą wiedzę, lecz również swój entuzjazm, zapał i zainteresowanie poznawaną matematyką współczesną. Dzięki swej niezwykłej osobowości przyciągającej ludzi, w okresie dwóch lat pracy w Poznaniu (1973-1975), Wojtek skupił wokół siebie ponad 20 osób, które gotowe były ponosić trud poznawania wielu zaawansowanych działów matematyki. Rozmowom i dyskusjom matematycznym nie było końca. Wojtek często zapraszał swoich kolegów (uczniów) do swojego mieszkania, by tam cierpliwie przez długie godziny tłumaczyć zawiłości poznawanych teorii. Często też chodził z nimi do herbaciarni, by przy Jego ulubionej herbacie z konfiturami przekazywać swoją ogromną wiedzę i zapał do matematyki. Poza matematyką Wojtek miał jeszcze inną pasję - przebywanie na łonie natury, wędrówki po łąkach i lasach, a w szczególności górach. I w górach, w Beskidach, zginął tragicznie w sierpniu 1975 roku. We wrześniu tego roku miał polecieć do USA na roczny staż. Materiał do przerobienia przez uczniów podczas nieobecności Wojtka był przez niego samego starannie przygotowany. Do dziś pozostały notatki, które mimo ogromnego postępu matematyki, nic nie straciły na swojej wartości. Wojtek Pulikowski był niezwykłym nauczycielem skupiającym wokół siebie młodych entuzjastów matematyki, co rokowało utworzeniem w Poznaniu znaczącej grupy topologów i geometrów. Wojtek był również bardzo utalentowanym matematykiem, którego publikacje zapowiadały Jego wspaniałą karierę naukową...

Archiwum wykładów

Archiwum wykładów

Wykład XXIV, 12-05-2017
dr hab. Witold Bednorz (Uniwersytet Warszawski)
Zastosowanie metody łańcuchowej do szacowania procesów stochastycznych

Wykład XXIII, 03-06-2016
dr Piotr Nowak
Kohomologiczna sztywność grup i jej zastosowania

Wykład XXII, 15-05-2015
dr Sławomir Dinew 
Zespolona wypukłość i geometria kahlerowska

Wykład XXI, 16-05-2014
dr hab. Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
Fluktuacje procesów Lévy'ego

Wykład XX, 14-06-2013
dr Piotr Przytycki (Instytut Matematyczny PAN)
Grupy losowe

Wykład XIX, 25-05-2012
dr Adam Skalski (Instytut Matematyczny PAN)
O kwantowych grupach symetrii.

Wykład XVIII, 13-11-2011
dr hab. Michał Rams (Instytut Matematyczny PAN)
Wokół twierdzenia Marstranda.

Wykład XVII, 18-06-2010
dr Radosław Adamczak (Uniwersytet Warszawski)
Geometryczne własności macierzy losowych o niezależnych logarytmicznie wklęsłych kolumnach.

Wykład XVI, 24-04-2009
dr hab. Jan Dymara (Uniwersytet Wrocławski)
Budynki.

Wykład XV, 30-05-2008
dr hab. Piotr Śniady (Uniwersytet Wrocławski)
Asymptotyczna teoria reprezentacji grup permutacji.

Wykład XIV, 15-06-2007
dr hab. Tomasz Schreiber (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Twierdzenie o tworzeniu się kropli dla wielokątnych pól Markowa na płaszczyźnie.

Wykład XIII, 9-06-2006
dr Agata Smoktunowicz (Instytut Matematyczny PAN)
O algebrach Goloda-Shafarevicha i ich zastosowaniach w teorii grup.

Wykład XII, 17-06-2005
dr Adrian Langer (Uniwersytet Warszawski)
Przestrzenie moduli.

Wykład XI, 28-05-2004
dr Andrzej Weber (Uniwersytet Warszawski)
Topologiczne własności grup algebraicznych.

Wykład X, 23-05-2003
dr Grzegorz Zwara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dotknięcia orbit w rozmaitościach opisujących moduły lub reprezentacje.

Wykład IX, 24-05-2002
Jarosław Włodarczyk (Uniwersytet Warszawski)
Twierdzenie o faktoryzacji i algebraiczna teoria Morse'a.

Wykład VIII, 18-05-2001
dr Krzysztof Oleszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
O momentach sum niezależnych zmiennych losowych.

Wykład VII, 9-06-2000
dr hab. Waldemar Hebisch (Uniwersytet Wrocławski)
O mnożnikach spektralnych.

Wykład VI, 26-03-1999
dr Jacek Świątkowski (Uniwersytet Wrocławski)
Bryły, parkietaże i kompleksy platońskie.

Wykład V, 15-05-1998
dr hab. Marian Mrozek (Uniwersytet Jagielloński)
Chaos w równaniu Lorenza.

Wykład IV, 14-03-1997
dr Zbigniew Marciniak
O problemie izomorfizmu pierścieni grupowych.

Wykład III, 8-03-1996
prof. Bob Oliver (Universite Paris Nord)
Vector bundles over classifying spaces: A refinement of the Atiyah-Segal completion theorem.

Wykład II, 12-05-1995
dr Bogusław Hajduk (Uniwersytet Wrocławski)
Indeks operatora Diraca i krzywizna skalarna: topologia geometryczna czy geometria topologiczna?

Wykład I, 22-03-1994
prof. dr Józef H. Przytycki (Odense Universitet & Uniwersytet Warszawski)
200 lat teorii węzłów.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30