Login

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA:
 • Wydziału Anglistyki,
 • Wydziału Biologii,
 • Wydziału Chemii,
 • Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
 • Wydziału Fizyki,
 • Wydziału Historycznego,
 • Wydziału Matematyki i Informatyki,
 • Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
 • Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 • Wydziału Nauk Społecznych,
 • Wydziału Neofilologii,
 • Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,
 • Wydziału Prawa i Administracji,
 • Wydziału Studiów Edukacyjnych,
 • Wydziału Teologicznego,
 • Instytutu Kultury Europejskiej,
 • Collegium Polonicum w Słubicach,
 • Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile.
 1. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897),
 • Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora UAM z dnia 17 września 2012 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów,
 1. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKAD. 2016/2017
 • Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są:
  1. w formie kształcenia na odległość (e-learning),

lub

 1. w formie kształcenia na odległość (e-learning) + dodatkowego szkolenia stacjonarnego w wymiarze 2 godz. dla studentów wydziałów przyrodniczych (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).
 • Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.
 • Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.
 • Za formalne zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Rektora do koordynowania całości spraw związanych ze szkoleniem BHP dla studentów. Osoba, o której mowa powyżej, potwierdza zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” wyłącznie w protokole zaliczenia przedmiotu. Protokół zaliczenia przedmiotu „Szkolenie BHP” przekazywany jest do dziekanatu wydziału, na którym studiuje student lub pozostaje w Dziale Nauczania. W roku akademickim 2016/2017 osobą wyznaczoną do zaliczenia przedmiotu „Szkolenie BHP” jest mgr inż. Elżbieta Sobczak.
 • Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle (informacja na temat logowania znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów:
 1. a) Pierwsza pomoc,
 2. b) Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 3. c) Ochrona przeciwpożarowa,
 4. d) Elementy prawa pracy.
 • Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
 • Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS. Od roku akad. 2012/2013 wydziały nie wydają studentom I roku indeksów – stąd nie ma konieczności dokonywania ręcznego wpisu do indeksów lub kart okresowych osiągnięć.
 • Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2016/2017:
  1. uruchomienie Szkolenia: 21 listopada 2016 r.,
  2. czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 21 listopada 2016 r. do 19 lutego 2017 r.
 • Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2016/2017:
  1. uruchomienie Szkolenia: 13 marca 2017 r.,
  2. czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 13 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
 1. INFORMACJA DLA STUDENTÓW

 1a) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2016/2017:

 • Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 21 listopada 2016 r.;
 • Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 21 listopada 2016 r. do 19 lutego 2017 r.;
 • Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

1b) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2016/2017:

 • Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 13 marca 2017 r.;
 • Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 13 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.;
 • Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

2) Logowanie na Szkolenie BHP:

 1. Należy wejść na stronę: amu.edu.pl;
 2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
 3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 Wydziały przyrodnicze (WB, WCh, WF, WNGiG) proszone są o zorganizowanie dodatkowych 2 godz. zajęć stacjonarnych szkolenia możliwie najszybciej po rozpoczęciu zajęć (najlepiej przed uruchomieniem szkolenia w formie e-learningu). Terminy szkolenia dodatkowego należy uzgadniać z Inspektoratem BHP (tel. 1081).

                                                                                                                                                                                           

Dział Nauczania

29 września 2016 r.

 

Zarządzenie do pobrania

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30