Login

Terminy egzaminu certyfikacyjnego pisemnego z języka obcego - wrzesień 2020

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji  letniej 2019/2020 we wrześniu egzaminy certyfikacyjne z języka obcego na poziomie B2 odbędą się w następujących terminach:

 • 3 września  2020  r.  godz.  10.00 – termin egzaminu poprawkowego dedykowany wyłącznie studentom 3 roku studiów stacjonarnych i studiów  jednolitych  magisterskich, którym nie udało się zaliczyć egzaminu certyfikacyjnego w czerwcu 2020 r.
 • 29 września 2020 r. godz. 10.00 – termin egzaminu dedykowany studentom: Wydziału Matematyki i Informatyki, którzy w sesji letniej zaliczyli lektorat z języka obcego na poziomie B2.2.

Zapisy na egzamin odbędą się na platformie ul.amu.edu.pl.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny B2 dla studentów 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, który dedykowany jest studentom 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia. Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl w terminie od 9 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2020 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Podczas rejestracji na egzamin, na platformie ul.amu.edu.pl, student będzie miał możliwość wyboru, w jakim trybie podejdzie do egzaminu. Więcej szczegółów dostępnych w w materiałach przygotowanych przez Studium Językowe UAM.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na lektoraty z języków obcych specjalistycznych

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 19 lutego 2020 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2019/2020 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 marca 2020 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach: Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30.

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2019/2020

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 18 lutego 2020 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i trwać będzie do 8 marca 2020 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach: Wydział Matematyki i Informatyki - 12.00.

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 17 lutego 2020 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania. Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku  otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2019/2020 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2019/2020 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze zimowym 2019/2020 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS)

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny B2

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2019/2020 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

 • 5 lutego 2020 r. (środa) godz. 10.00 - 12.30. Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 29 stycznia 2020 r. godz. 9.00 i trwać będzie do 3 lutego 2020 r. godz. 24.00.

 • 14 lutego 2020 r. (piątek) godz. 10.00 – 12.30 (jest to termin poprawkowy). Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 10 lutego 2020 r. godz. 9.00 i trwać będzie do 12 lutego 2020 r. godz. 24.00.

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl(logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu. Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty oraz legitymację studencką.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2.

Więcej informacji na temat egzaminu można znaleźć na stronie Studium Językowego UAM.

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

W dniu 18 grudnia 2019 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Termin wykonania testu poziomującego: od 18 grudnia 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. Student, który nie wykona testu poziomującego, nie zapisze się na lektorat z języka obcego.

Logowanie do testów poziomujących:

 1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl
 2. Logowanie na test poziomujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb).
 3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z informacją wprowadzającą oraz z listą lektoratów prowadzonych na poszczególnych wydziałach.
 4. Następnie należy rozwiązać jeden test z wybranego języka, z puli języków oferowanych przez wydział.

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS:

Na podstawie wypełnionego testu poziomującego student otrzyma żeton, który pozwoli na rejestrację na zajęcia z lektoratu z danego języka i na wynikającym z testu poziomie.

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS zaplanowana jest (termin może ulec zmianie) na dzień 18 lutego 2020 r(od godz. 9:00) i będzie dostępna do 8 marca 2020 r. (do godz. 24:00). Rejestracja będzie się odbywać poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/.

Terminy egzaminów certyfikacyjnych z j. obcych na poziomie B2 w roku akademickim 2019-2020

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języków obcych w roku akademickim 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich odbędzie się w następujących terminach:

Semestr zimowy

05.02.2020 I podejście (środa) godz. 10.00 - 12.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 27.01.2020 - 03.02.2020)

14.02.2020 II podejście (egzamin poprawkowy) (piątek) godz. 10.00 - 12.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 10.02.2020 -  12.02.2020)

Semestr letni

24.06.2020 I podejście (środa) godz. 10.00 - 12.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 17.06.2020 - 22.06.2020

03.09.2020 II podejście (egzamin poprawkowy) (czwartek) godz. 10.00 - 12.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 28.08.2020 - 01.09.2020)

Informacja odnośnie miejsca egzaminu będzie podana podczas rejestracji żetonowej na stronie ul.amu.edu.pl. Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2.

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2

Na platformie Moodle dostępne są materiały do nauki własnej z języka angielskiego na poziomie A1-A2. Powyższe materiały przeznaczone są przede wszystkim dla studentów I roku studiów, ale mogą korzystać z nich również studenci wyższych lat studiów oraz pracownicy.

„E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2” to zestaw 28 partii materiału (Units), którego celem jest pomoc studentom UAM w przypomnieniu i utrwaleniu gramatyki i słownictwa angielskiego. Materiał ten ma ułatwić studentom I roku studiów udział w późniejszych zajęciach na poziomie A2 – już pod opieką lektora ze Szkoły Językowej UAM.

Logowanie do kursu:

 1. Należy wejść na stronę: elearning.amu.edu.pl/snjo/, a następnie wybrać kurs: 
  E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2.
 2. Logowanie do kursu na platformie Moodle odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła do poczty uniwersyteckiej (login: adres do poczty, hasło: hasło do poczty (USOS)).

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

W dniu 11 października 2019 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów. 

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach. Test diagnozujący studenci powinni wykonać do końca października br.

Logowanie do testów diagnozujących:

 1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl;
 2. Logowanie na test diagnozujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do konta studenckiego w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
 3. Po zalogowaniu należy wybrać kurs „Testy diagnozujące”, wskazać żądany język, a następnie rozwiązać test składający się ze 100 pytań.

Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Po zakończeniu testu, na podstawie liczby uzyskanych punktów, zostaną przedstawione informacje o konkretnym poziomie zaawansowania oraz zalecenia, które pozwolą rozpocząć zajęcia w semestrze letnim na odpowiednim poziomie. 

Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach. Pod koniec I semestru studiów studenci zostaną obowiązkowo poddani poziomującemu testowi językowemu. Celem testu poziomującego będzie przyporządkowanie studentów do odpowiednich grup według kompetencji językowych.

Zajęcia z języków obcych dla studentów z wolnymi żetonami oraz warunkowe zaliczenie poziomu A2

Studium Językowe UAM informuje, że studenci, którzy zainteresowani są zajęciami w ramach wolnych żetonów (dotyczy studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy nie wykorzystali 4 przysługujących żetonów na realizację obowiązkowego lektoratu lub zostali zwolnieni z lektoratu na podstawie zewnętrznego certyfikatu) mogą dołączyć do poniższych grup. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adresy wskazane poniżej.

Język francuski

Kontakt: mgr Roman Nadzieja Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Język niemiecki – poziom A1/A2

poniedziałek, godz. 11.30-13.00, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6

kontakt: mgr Patrycja Nowak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Język włoski – poziom początkujący

środa, godz. 8.00-9.30, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6

kontakt: mgr Patrycja Nowak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Uwaga! Studenci z warunkowym zaliczeniem poziomu A2 z języka angielskiego.

Studium Językowe UAM informuje, że 10 października 2019 r. o godz. 11.30 w sali 303 Collegium Heliodori Święcicki, ul Grunwaldzka 6 odbędzie się spotkanie w celu ustalenia terminu zajęć dla studentów, którzy w semestrze letnim 2018/2019 nie zaliczyli lektoratu z języka angielskiego na poziomie A2 i otrzymali zgodę Dziekana na warunkowe zaliczenie przedmiotu w semestrze zimowym 2019/2020

Prowadzący zajęcia: mgr Anna Siemieńska-Byrt, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny B2

Szkoła Językowa UAM przypomina o rejestracji na drugim termin egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2, który odbędzie się 5 września 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy).

Rejestracja odbędzie się w okresie: od 30 sierpnia 2019 r. godz. 9.00 do 03 września 2019 r. do godz. 23.59, poprzez stronę ul.amu.edu.pl.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2. Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą legitymację studencką. 

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Kontakt: Szkoła Językowa UAM sj.amu.edu.pl (zakładka Koordynatorzy ds. USOS).

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny B2 z języków obcych

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji letniej 2018/2019 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.

 • 27 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 - 16.30
 • 5 września 2019 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30 (jest to termin poprawkowy)

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl. Podczas rejestracji prosimy zwrócić uwagę na miejsce egzaminu. 

Na I termin (27 czerwca 2019 r.) egzaminu certyfikacyjnego rejestracja odbędzie się w okresie: od 19 czerwca 2019 r. godz. 9.00 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 23.59.

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą legitymację studencką. UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą dopuszczone do egzaminu.

Żetony będą nadawane systematycznie w trakcie trwania rejestracji (po wpisaniu oceny do systemu USOS przez lektora).

Zajęcia z języka niemieckiego dla studentów z wolnymi żetonami

Szkoła Językowa UAM zaprasza wszystkich studentów, którzy mają wolne żetony do wykorzystania, na zajęcia z języka niemieckiego (dotyczy studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy nie wykorzystali 4 przysługujących żetonów na realizację obowiązkowego lektoratu lub zostali zwolnieni z lektoratu na podstawie zewnętrznego certyfikatu).

Język niemiecki, poziom A2/B1. Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godz. 8.00-9.30  na Wydziale Prawa i Administracji w Collegium Iuridicum Novum (Al. Niepodległości 53) w sali 4.12. Prowadząca zajęcia: mgr Grażyna Rau.

Rejestracja na lektoraty z języka obcego

Już 13 lutego 2019 r. od godz. 09.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów studiów stacjonarnych  I stopnia oraz II stopnia i trwać będzie do 4 marca 2019 r. do godz. 24.00. 

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Rejestracja dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na lektoraty z języka angielskiego i języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2017/2018

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 8 lutego 2018 r. od godz. 12.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Matematyki i Informatyki i trwać będzie do 4 marca 2018 r. do godz. 24.00.

Natomiast z dniem 6 lutego 2018 r. od godz. 10.30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2017/2018 dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia  Wydziału Matematyki i Informatyki i również będzie trwać do 4 marca 2018 r. do godz. 24.00.

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 7 lutego 2018 r.  Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Dodatkowe informacje o rejestracji na lektoraty z języka angielskiego.

Dodatkowe informacje o rejestracji na lektoraty z języka obcego specjalistycznego.

Test poziomujący oraz rejestracja żetonowa dla studentów I roku 2017/2018

W dniu 18 grudnia 2017 r. na platformie Moodle (http://testyjezykowe.amu.edu.pl) zostały uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2017/2018. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów. Termin wykonania testu poziomującego mija 15 stycznia 2018 r.

Na podstawie wypełnionego testu poziomującego student otrzyma żeton, który pozwoli na rejestrację na zajęcia z lektoratu z danego języka i na wynikającym z testu poziomie. Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS zaplanowana jest na dzień 08 lutego 2018 r. (od godz. 9:00) i będzie dostępna do 04 marca 2018 r. (do godz. 24:00). Rejestracja będzie się odbywać poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/.

Dodatkowe informacje

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na lektoraty z języków obcych specjalistycznych na semestr letni 2016/2017

Szkoła Językowa UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2017 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich
i trwać będzie do 26 lutego 2017 r. do godz. 24.00.
Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Matematyki i Informatyki – 9.00

Studenci I roku drugiego stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język zgodnie z deklaracją podaną na Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Szkoły Językowej UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Koordynator ds. USOS dla Wydziału Matematyki i Informatyki z ramienia Szkoły Językowej UAM:
mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Szkole Językowej UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

 

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny B2
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Szkoła Językowa UAM informuje, że w sesji zimowej 2016/2017 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.
1. 6 lutego 2017 r. (poniedziałek) godz. 14.00
2. 16 lutego 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 (jest to termin poprawkowy)

Podczas rejestracji na egzamin w systemie ul.amu.edu.pl proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2.

Rejestracja żetonowa na I termin (6 lutego 2017 r.) egzaminu certyfikacyjnego odbędzie się w terminie:
od 25 stycznia 2017 r. godz. 9.00 do 2 lutego 2017 r. do godz. 23.59.
Rejestracja na II termin odbędzie się w terminie późniejszym (rejestracja zaplanowana w terminie 10-14 lutego 2017 r. )

Kontakt: Szkoła Językowa UAM (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 61 829 29 57)

 

Test poziomujący dla studentów I roku
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 17 października 2016 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2016/2017. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach.

 Testy poziomujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:

- języka angielskiego,
- języka francuskiego,
- języka hiszpańskiego,
- języka niemieckiego,
- języka rosyjskiego,
- języka włoskiego.

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do końca października br.

Logowanie do testów diagnozujących:

 1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl;
 2. Logowanie na test diagnozujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do konta studenckiego w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
 3. Po zalogowaniu należy wybrać kurs „Testy diagnozujące”, wskazać żądany język, a następnie rozwiązać test składający się ze 100 pytań.

Dodatkowe informacje na temat testów diagnozujących:

Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Przystąpienie do testu diagnozującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 
Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego. 
W każdej części testu zadania ułożone są według stopnia trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Za cały test można uzyskać 100 punktów – 1 punkt za każde zadanie. Po zakończeniu testu, na podstawie liczby uzyskanych punktów, zostaną przedstawione informacje o konkretnym poziomie zaawansowania oraz zalecenia, które pozwolą rozpocząć zajęcia w semestrze letnim na odpowiednim poziomie. 

UWAGA:

Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach.

  

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2

Na platformie Moodle dostępne są materiały do nauki własnej z języka angielskiego na poziomie A1-A2. Powyższe materiały przeznaczone są przede wszystkim dla studentów I roku studiów, ale mogą korzystać z nich również studenci wyższych lat studiów oraz pracownicy.

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2” to zestaw 28 partii materiału (Units), którego celem jest pomoc studentom UAM w przypomnieniu i utrwaleniu gramatyki i słownictwa angielskiego. Materiał ten ma ułatwić studentom I roku studiów udział w późniejszych zajęciach na poziomie A2 – już pod opieką lektora ze Szkoły Językowej UAM.

Organizacja materiału:

Na platformie Moodle pod adresem: www.elearning.amu.edu.pl/snjo/ dostępny jest zestaw 28 partii materiału.
Na każdą partię materiału składa się

 • tekst do czytania;
 • film video;
 • transkrypt filmu;
 • ćwiczenia słownikowe;
 • ćwiczenia gramatyczne.

Ponadto kurs został zaopatrzony w interaktywny słowniczek terminów pojawiających się w zamieszczonych tu materiałach.
Tematyka każdego tekstu oraz filmu jest bezpośrednio związana z Poznaniem. W ten sposób chcemy niejako oprowadzić naszych studentów – w większości studentów I roku – po Poznaniu.

Logowanie do kursu:

 1. Należy wejść na stronę: elearning.amu.edu.pl/snjo/, następnie wybrać kurs:

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2.

 1. Logowanie do kursu na platformie Moodle odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła do poczty uniwersyteckiej (login: adres do poczty, hasło: hasło do poczty (USOS)).

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30