Login

Matematyka

Zasady studiowania

       Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku matematyka zarówno w trybie stacjonarnym (studia dzienne), jak i niestacjonarnym (studia zaoczne). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra matematyki.

Kandydaci przyjmowani są oddzielnie na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności

      Studiujący ma możliwość wyboru specjalności i uzyskanie wpisu na dyplomie stwierdzającego jej ukończenie, jeżeli spełnia odpowiednie wymagania. Informacje o zrealizowaniu programu pozostałych specjalności może zostać odnotowana, na życzenie studenta, w suplemencie do dyplomu.

       Na kierunku matematyka oferowane są następujące specjalności:

  • Matematyka teoretyczna,
  • Matematyka finansowa i aktuarialna,
  • Statystyka matematyczna i analiza danych.

Szczegółowe informacje odnośnie specjalizacji można uzyskać pod adresem Ramy Kwalifikacji

       Student deklaruje zamiar ukończenia jednej lub kilku specjalności. Termin składania deklaracji określa dziekan. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność dziekan może wprowadzić ograniczenia w dostępie do przedmiotów z tej specjalności. W takim przypadku określa on zasady dostępności przedmiotów z danej specjalność, przy zachowaniu preferencji dla osób, które zadeklarowały daną specjalność. Osoby, które są zakwalifikowane, uzyskują gwarancję uczestnictwa w zajęciach z odpowiednich przedmiotów specjalizacyjnych. W miarę wolnych miejsc przedmioty te również oferuje się pozostałym studentom. W przypadku zbyt małej liczby osób chętnych do studiowania danej specjalności zajęcia ją realizujące mogą nie być uruchomione.

Informatyka

Programy studiowania

        Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi 1,5 letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku informatyka zarówno w trybie stacjonarnym (studia dzienne), jak i niestacjonarnym (studia zaoczne). Student po ich ukończeniu uzyskuje tytuł zawodowy magistra informatyki. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich.

Specjalności

      Studiujący ma możliwość wyboru specjalności i uzyskanie wpisu na dyplomie stwierdzającego jej ukończenie, jeżeli spełnia odpowiednie wymagania. W przypadku wypełnienia wymagań dwóch lub większej liczby specjalności student może wskazać, która z nich ma zostać odnotowana w części A dyplomu. Informacje o zrealizowaniu programu pozostałych specjalności może zostać odnotowana, na życzenie studenta, w suplemencie do dyplomu.

       Na kierunku informatyka oferowane są następujące specjalności:

W ramach studiów realizuje się przedmioty kierunkowe, specjalizacyjne oraz fakultatywne.

       Student deklaruje zamiar ukończenia jednej lub kilku specjalności. Termin składania deklaracji określa dziekan. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność dziekan może wprowadzić ograniczenia w dostępie do przedmiotów z tej specjalności. W takim przypadku określa on zasady dostępności przedmiotów z danej specjalność, przy zachowaniu preferencji dla osób, które zadeklarowały daną specjalność. Osoby, które są zakwalifikowane, uzyskują gwarancję uczestnictwa w zajęciach z odpowiednich przedmiotów specjalizacyjnych. W miarę wolnych miejsc przedmioty te również oferuje się pozostałym studentom. W przypadku zbyt małej liczby osób chętnych do studiowania danej specjalności zajęcia ją realizujące mogą nie być uruchomione.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31