Login

Matematyka

Zasady studiowania

      Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi 3–letnie studia zawodowe licencjackie na kierunku matematyka zarówno w trybie stacjonarnym (studia dzienne) jak i niestacjonarnym (studia zaoczne). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata matematyki.

Kandydaci przyjmowani są oddzielnie na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Specjalności

      Studiujący ma możliwość wyboru specjalności i uzyskanie wpisu na dyplomie stwierdzającego jej ukończenie, jeżeli spełni odpowiednie wymagania. Informacje o zrealizowaniu programu pozostałych specjalności może zostać odnotowana, na życzenie studenta, w suplemencie do dyplomu.

     Na kierunku matematyka oferowane są następujące specjalności:

  • Matematyka teoretyczna,
  • Matematyka finansowa i aktuarialna,
  • Statystyka matematyczna i analiza danych
  • Analiza danych (oferowana do rekrutacji 2017/2018),
  • Modelowanie i optymalizacja dyskretna (oferowana do rekrutacji 2017/2018),
  • Matematyka stosowana (oferowana do rekrutacji 2017/2018),
  • Matematyka ogólna (oferowana do rekrutacji 2017/2018).

  Student deklaruje zamiar ukończenia jednej lub kilku specjalności. Termin składania deklaracji określa dziekan. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność dziekan może wprowadzić ograniczenia w dostępie do przedmiotów z tej specjalności. W takim przypadku określa on zasady rekrutacji na daną specjalność. Osoby, które są zakwalifikowane uzyskują gwarancję dostępu do odpowiednich przedmiotów specjalizacyjnych. W miarę wolnych miejsc przedmioty te są również dostępne dla pozostałych studentów. W przypadku zbyt małej liczby osób chętnych do studiowania danej specjalności zajęcia dla niej mogą nie być uruchomione.

Informatyka

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31