Login

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szufla

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, w dniu 14 lipca 2020 r., prof. zw. dr hab. Stanisława Szufli, emerytowanego profesora Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Prof. Stanisław Szufla urodził się 26 marca 1943 r. w Poznaniu. Studiował w latach 1962 –1967 na kierunku Matematyka na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i  Chemii UAM.

W roku 1967 podjął pracę w Instytucie Matematyki UAM w Zakładzie Analizy Matematycznej kierowanym przez Profesora Władysława Orlicza. Profesor Orlicz był promotorem rozprawy doktorskiej Profesora Szufli, której obrona miała miejsce w 1972 roku. Stopień doktora habilitowanego Profesor Szufla uzyskał w 1979 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1991 roku, natomiast profesora zwyczajnego w 1993 roku.

Za swą pracę naukową Profesor otrzymał prestiżowe nagrody naukowe, m. in.: w 1967 roku II nagrodę w konkursie im. J. Marcinkiewicza za pracę magisterską, Nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki za rozprawę doktorską (1973 r.) i habilitacyjną (1980 r.) oraz Nagrodę Główną PTM im. T. Ważewskiego w 1980 roku.

W czasie swojej działalności naukowej Profesor Szufla wypromował 5 doktorów. Był recenzentem w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz wnioskach o tytuł profesora. Jest autorem ponad 73 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Pierwsze prace Profesora Szufli zostały opublikowane już w 1968 roku w Biuletynie PAN. Profesor Szufla był jednym z pierwszych matematyków na świecie, którzy udowodnili istnienie rozwiązania zagadnienia Cauchy’ego w przestrzeni Banacha przy użyciu miary niezwartości. Tematyka badawcza Profesora Szufli dotyczyła podstawowych i trudnych zagadnień z teorii równań różniczkowych. Uzyskanie tych wyników wymagało użycia zaawansowanych metod analizy matematycznej.

Prace Profesora Szufli są często cytowane przez wielu wybitnych matematyków zajmujących się teorią równań różniczkowych i całkowych. Najlepszym miernikiem znaczenia wyników uzyskanych przez Profesora Szuflę jest fakt, że prace te zostały zamieszczone w bibliografiach książek i prac przeglądowych. 

Profesor Szufla był członkiem komitetów redakcyjnych: Discussiones Mathematicae oraz Functiones et Approximatio.

Jako laureat XIII Olimpiady Matematycznej z roku 1962, Profesor Szufla w latach 1991-1999 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej.

W 2011 roku otrzymał nagrodę Rektora UAM za pracę dla dobra Uniwersytetu.

Do 2013 roku kierował Zakładem Analizy Matematycznej.

Społeczność naszego Wydziału oraz całego Uniwersytetu poniosła niepowetowaną stratę.

W tych trudnych chwilach składamy wyrazy głębokiego współczucia Synowi oraz całej Jego Rodzinie.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30