Login

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku - Matematyczne (o)błędy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na ósme spotkanie w ramach cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęconego w tym roku problemowi błędu. Prelekcja odbędzie się 9 maja 2017 roku o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”.

Wykład wygłosi prof. dr hab. Michał Karoński z naszego Wydziału.

W matematyce prawda ma charakter „zero-jedynkowy”. Twierdzenie jest prawdziwe lub nie. Dlatego weryfikacja poprawności dowodów twierdzeń to dla matematyków podstawowe zadanie. Z jednej strony każdy z nas musi mieć pewność, że przeprowadzone rozumowanie i użyte w dowodzie argumenty formalne uzasadniają prawdziwość postawionej tezy. Z drugiej, podczas seminariów i recenzowania prac, oceniamy czy dane twierdzenie, dowodzone przez innych matematyków, jest czy nie jest prawdziwe. Poszukiwanie błędów w dowodach twierdzeń jest więc, mówiąc nieco żartobliwie, naszym społecznym obowiązkiem.

O tym jak trudne jest to zadanie, szczególnie w przypadku skomplikowanych dowodów, dowiemy się w pierwszej części wykładu. Przedstawione też zostaną próby „automatycznego” sprawdzania poprawności dowodów twierdzeń.

W drugiej części, na przykładach teorii testowania hipotez statystycznych oraz teorii kodów, pokazane zostanie, jak matematyka pozwala kontrolować zakres popełnianych błędów, a nawet je korygować. Na zakończenie, omówione zostaną przypadki błędnych dowodów słynnych hipotez (takich jak hipoteza o kolorowaniu map za pomocą czterech kolorów), a w ramach „matematycznego (o)błędu” przeprowadzony zostanie dowód, że 1=2!

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31