Login

Obrona w trybie zdalnym

Egzaminy dyplomowe w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Przed przystąpieniem do obrony w trybie zdalnym należy obowiązkowo zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Zasady te obowiązują do odwołania.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu jest:

 • Zaliczenie wszystkich lat studiów.
 • Zaliczenie praktyk zawodowych przewidzianych dla kierunku studiów lub specjalności.
 • Złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.

Warunkiem uzyskanie wpisu na dyplomie potwierdzającego ukończenie specjalności jest wypełnienie wszystkich wymagań przewidzianych programem studiów dla danej specjalności.

Studenci kończący studia

Pracę dyplomową należy złożyć w Dziekanacie razem z poniższym załącznikiem.

UWAGA: od 1 października 2019 r. wystawiane dyplomy nie zawierają zdjęć.

Załącznik: Matematyka, Informatyka, Nauczanie Matematyki i Informatyki, Analiza i Przetwarzanie danych.

UWAGA!!!

 1. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego obowiązany jest do zarejestrowania pracy dyplomowej w dziekanacie nie później niż tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Zarejestrowanie pracy dyplomowej w dziekanacie oznacza podanie tytułu pracy dyplomowej oraz informacji o kierującym pracą dyplomową (promotorze) i recenzencie. 
 2. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego obowiązany jest do złożenia jednego egzemplarza pracy dyplomowej w dziekanacie (nie później niż tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego) w wersji drukowanej przeznaczonego do teczki akt osobowych studenta w postaci wydruku dwustronnego na kartach formatu A4 w miękkiej oprawie. Student drukuje pracę dyplomową przeznaczoną do złożenia w dziekanacie bezpośrednio z systemu APD. Student drukuje pracę dyplomową z systemu APD nie wcześniej niż po jej akceptacji w systemie APD przez kierującego pracą (promotora). Drukowanie pracy dyplomowej bezpośrednio z systemu APD skutkuje wygenerowaniem unikatowych numerów kontrolnych, które drukują się na kolejnych stronach pracy dyplomowej. Dziekan wydziału może zobowiązać studenta do złożenia dwóch dodatkowych egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji wydrukowanej przeznaczonych dla promotora i recenzenta.
 3. Student obowiązany jest do złożenia oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną. Oświadczenie musi być na stałe wpięte w egzemplarzu pracy. 
 4. Student obowiązany jest do wprowadzenia do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD):
  1. tytułu pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli praca dyplomowa była przygotowana w innym języku niż polski,
  2. tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim, jeżeli praca dyplomowa była przygotowana w innym języku niż angielski,
  3. streszczenia pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
  4. słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
  5. wersji elektronicznej pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie pdf (jeżeli praca zawiera załączniki, to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z)).
 5. Praca dyplomowa oprócz streszczenia w języku polskim powinna zawierać również streszczenie w języku angielskim (Abstract).
 6. Strona tytułowa pracy dyplomowej musi zawierać obowiązkowo następujące elementy:
  • pełną nazwę Uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej/instytutu/katedry/zakładu,
  • rodzaj pracy dyplomowej (licencjacka/inżynierska/magisterska),
  • kierunek i specjalność studiów,
  • tytuł pracy dyplomowej (w języku polskim i angielskim),
  • imię (imiona) i nazwisko autora pracy dyplomowej,
  • numer albumu,
  • tytuł/stopień naukowy, imię (imiona) i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora),
  • rok, w którym praca dyplomowa została przygotowana,
  • w przypadku pisania wspólnej pracy inżynierskiej na stronie tytułowej należy umieścić nazwiska współautorów.
 7. W przypadku, gdy praca dyplomowa przygotowywana jest w innym języku niż polski lub angielski to na stronie tytułowej zamieszcza się tytuł w języku przygotowania pracy dyplomowej i w języku angielskim. Tytuł pracy w języku polskim umieszcza się na stronie kolejnej wraz ze streszczeniem w języku polskim. Powyższa praca dyplomowa musi zawierać streszczenie w języku polskim, angielskim i języku przygotowania pracy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu:

 • karta obiegowa - pobierz druk
 • legitymacja studencka
 • dowód wpłaty 60 zł za dyplom

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Od roku akademickiego 2012/2013 wszelkie procedury dotyczące procesów:

 • poszukiwania promotora,
 • wyboru tematu pracy dyplomowej,
 • dokumentowania porozumień pomiędzy promotorem a studentem

realizowane są za pośrednictwem Wydziałowego Systemu Rejestracji Prac Dyplomowych.

System ten, dostępny pod adresem https://pd.wmi.amu.edu.pl udostępnia narzędzia niezbędne do realizacji powyższych zadań.

Zgłaszanie tematów prac dyplomowych

Na kierunku informatyka tematy pracy dyplomowych zgłaszane są zgodnie z następującym regulaminem. Podane terminy obowiązują w roku akademickim 2016/2017.

Procedura obsługi systemu

Na poniższym diagramie przedstawiono możliwe ścieżki dojścia do porozumienia między studentem a promotorem. Kolorem granatowym oznaczono kroki realizowane przez studentów:

 

W przypadku problemów i pytań związanych z systemem prosimy kontaktować się z Laboratorium Wsparcia i Rozwoju Aplikacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu archiwizacja prac dyplomowych następuje przy użyciu systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) będącej elementem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).

Student obowiązany jest do zarejestrowania pracy dyplomowej w dziekanacie nie później niż tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. W dniu zarejestrowania pracy dyplomowej w dziekanacie student obowiązany jest również do wprowadzenia wersji elektronicznej pracy dyplomowej do systemu APD. Praca dyplomowa oprócz streszczenia w języku polskim powinna zawierać również streszczenie w języku angielskim (Abstract).

Kierujący pracą dyplomową (promotor) obowiązany jest do sprawdzenia kompletności i poprawności danych wprowadzonych przez studenta do systemu APD i ich zatwierdzenia.

Student obowiązany jest do wydrukowania pracy pobranej z systemu APD i złożenia jej w dziekanacie.

Kierujący pracą dyplomową (promotor) oraz recenzent obowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia w systemie APD formularza oceny pracy dyplomowej stanowiącej recenzję pracy dyplomowej najpóźniej do dnia poprzedzającego egzamin dyplomowy. Podpisane recenzje należy złożyć w dziekanacie.

Dostęp do systemu APD jest możliwy po zalogowaniu ze strony głównej systemu USOSweb lub pod adresem apd.amu.edu.pl.

Instrukcja obsługi dla studentów
Instrukcja obsługi dla promotorów i recenzentów

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31