Login

Czesne za studia

Rodzaj studiów Czas trwania     Opłata za semestr w roku akademickim 2019/2020 
I rok II rok III rok IV rok
Matematyka - studia pierwszego stopnia 6 semestrów 2200zł 2100zł 2000zł  -
Informatyka - studia pierwszego stopnia 7 semestrów 2800zł 2700zł 2500zł 2450zł
Informatyka - studia drugiego stopnia 3 semestry 2850zł 2750zł - -
Analiza i przetwarzanie danych - studia drugiego stopnia 4 semestry 2850zł 2750zł - -
Nauczanie Matematyki i Informatyki - studia drugiego stopnia 4 semestrów 2400zł 2400zł -  -

Inne opłaty

Opłata za legitymację 22 zł
Opłata za duplikat legitymacji 33 zł
Opłata za dyplom 60 zł
Opłata za odpis dyplomu w języku obcym 40 zł
Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 30 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł

Sposób wnoszenia opłat

     Zgodnie z Uchwałą Senatu UAM Nr 66/2012/2013 z dnia 27 maja 2013 r.,
opłata za studia niestacjonarne (zaoczne i podyplomowe)  może być wniesiona w postaci opłaty semestralnej lub w postaci czterech równych rat miesięcznych. W zależności od wybranego sposobu  wnoszenia opłat,  opłatę za studia należy wpłacić w terminie:
(a) do 15 października w postaci opłaty semestralnej za semestr zimowy; do 15 lutego w postaci opłaty semestralnej za semestr letni,
(b) do 15 dnia danego miesiąca, od października do stycznia w przypadku semestru zimowego i od lutego do maja za semestr letni, w postaci raty miesięcznej.  
  
     W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów opłata ulega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/4 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki.  Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia pisemnego zawiadomienia w dziekanacie lub skreślenia z listy studentów. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od uczelni i ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty, student (słuchacz) ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości ustalonej semestralnie zarządzeniem rektora.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29