Login

Zajęcia dodatkowe

Na Wydziale dostępna jest oferta zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje zawodowe absolwentów i atrakcyjność studiów.

W tym roku akademickim każdy student może uczestniczyć w następujących zajęciach dodatkowych:

eCommerce Multitool

Proponowane zajęcia dotyczą bardzo aktualnej na rynku problematyki handlu internetowego. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla informatyków jak i matematyków. Więcej informacji w pliku.

Plan kursu:

 • Wykład otwierający cykl: "eCommerce – morze możliwości" – 2h
 • Metodyki zarządzania projektami: SCRUM vs. PMI – 4h
 • Narzędzia psychometryczne w zarządzaniu potencjałem zespołu: MBTI – 4h
 • Architektura satysfakcji i przyjemności: Metodyki UX – 4h
 • Survival w Internecie: SEO/SEM – 4h
 • Destylacja wiedzy: Data Science – 4h

Prowadzący: Zajęcia te będzie prowadził  pan Jakub Wojtakajtis (Marketing Intelligence Manager, PayU S.A.)

Office 365 i SharePoint w biznesie

Proponowane zajęcia to intensywny, 15 godzinny kurs, który ma na celu Zapoznanie z praktycznymi aspektami zastosowań platformy Office 365 i SharePoint Online w rozwiązaniach biznesowych. Uzyskanie podstaw do planowania infrastruktury pozwalającej na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa. Zdobycie umiejętność ewaluacji i szybkiego prototypowania rozwiązań biznesowych w oparciu o technologie Office 365. Zrozumienie, w jaki sposób budowane i wykorzystywane są rozwiązania typu ECM, DM, oraz korzyści wynikających z automatyzacji procesów biznesowych. Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na odpowiedni certyfikat wydany przez ALTKOM.
Prowadzący: Firma ALTKOM, mgr Jacek Zajadacz

Fundusze Inwestycyjne i ich księgowość

W program kierunków zamawianych przewidziane są zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów-praktyków ze sfery biznesu. W tym semestrze realizowane będą między innymi zajęcia wykładowo-warsztatowe: "Fundusze Inwestycyjne i ich księgowość" Zajęcia są przeznaczone głównie dla studentów kierunku matematyka.
Prowadzący: Zajęcia te będzie prowadziła pani Karolina Tomczyk, zatrudniona w Franklin Templeton Investments (superrvisor – FTS Process Training I NAV Analysis I). Franklin Templeton Investments to jedna z największych organizacji inwestycyjnych na świecie, zarządzająca aktywami ponad 23 milionów inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Główna siedziba polskiego oddziału firmy znajduje się w Poznaniu, a zatrudnienie w niej znajdują również absolwenci

Zwinne projektowanie aplikacji mobilnych

W program kierunków zamawianych przewidziane są zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów-praktyków ze sfery biznesu. W tym semestrze realizowane będą między innymi zajęcia warsztatowe. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla informatyków jak i matematyków. Żyjemy w ciekawych i dynamicznych czasach, w których nie zawsze mamy wystarczająco dużo czasu i pieniędzy na to, żeby stworzyć odpowiednio przemyślane rozwiązanie. Jakimi technikami możemy tanio i szybko przygotować projekt aplikacji mobilnej zanim zaczniemy kodować? Jak działać, żeby linijki kodu nie kosztowały nas więcej niż wcześniej zakładaliśmy? O tym dowiecie się na warsztatach "Zwinne projektowanie i testowanie aplikacji mobilnych", na które serdecznie zapraszamy.
Prowadzący: Zajęcia te będzie prowadził pan Michał Aleksander, Starszy Projektant Użyteczności w Grupie Allegro. Na co dzień projektuje nowe funkcjonalności oraz aplikacje mobilne w oparciu o User Center Design oraz zwinne metodyki pracy. Do dzisiaj jest autorem ponad 250 zróżnicowanych projektów.

Zastosowanie matematyki w medycynie i ekonomice zdrowia (HTA Consulting i SEQUENCE HC Partners)

Proponowane zajęcia to intensywny, 15 godzinny kurs, który ma na celu przedstawienie szerokiego zakres praktycznego wykorzystania matematyki w medycynie i naukach pokrewnych oraz biznesowym otoczeniu rynku ochrony zdrowia. Autorzy programu zaprezentują jeden z interesujących dziedzin gospodarki, w której absolwenci matematyki mogą znaleźć pracę, i wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie studiów. Student po ukończeniu kursu będzie posiadał podstawową wiedzę na temat możliwości zastosowania technik matematycznych w konkretnych dziedzinach.
Prowadzący: to pracownicy firm HTA Consulting i SEQUENCE HC Partners – m.in. absolwenci matematyki. Koordynatorką kursu jest Pani Anna Smaga, Wiceprezes Zarządu, Sequence HC Partners.

Programowanie aplikacji dla Windows 8 (Microsoft)

Proponowane zajęcia to intensywny, 15 godzinny kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu programowania aplikacji dla systemów Windows 8 (Windows Store Applications) przede wszystkim w języku XAML i C#. Uczestnicy po ukończeniu zajęć:

 • Będą potrafili pisać nowoczesne aplikacje dla systemu Windows 8 (działające w nowym interfejsie Modern UI)
 • Zrozumieją scenariusze dystrybucji aplikacji – za pośrednictwem Windows Store i poza nim
 • Poznają najważniejsze elementy języka XAML (wykorzystywanego nie tylko w nowoczesnych projektach mobilnych, ale także webowych - Silverlight czy desktopowych - WPF)
 • Będą potrafi wykorzystywać narzędzie Blend do projektowania interfejsu aplikacji
 • Będą potrafili zintegrować aplikację z usługami działającymi w chmurze
 • Poznają najlepsze praktyki i wzorce architektoniczne do tworzenia przenośnego, testowalnego kodu (w tym wzorzec Model-View-ViewModel)

Prowadzący: pan Bartłomiej Zass jest konsultantem, trenerem i architektem systemów. W Microsoft odpowiada za współpracę z kluczowymi partnerami w zakresie transferu wiedzy i wdrożeń nowych technologii deweloperskich. Specjalizuje się w projektach internetowych (w szczególności ASP.NET) oraz opartych o język XAML (w tym Windows 8 i Windows Phone). Obecnie odpowiada przede wszystkim za projekty tworzone wspólnie z największymi w Polsce serwisami internetowymi, operatorami telefonii oraz bankami. Prelegent polskich i zagranicznych konferencji technicznych. Współautor książki „Windows Azure – Platforma Cloud Computing dla programistów”.

Zmienność jako towar na rynku opcji walutowych (Société Générale)

Szkolenie poświęcone jest opcjom walutowym jako typowemu instrumentowi pozwalającemu na inwestycję w zmienność. Zaczynamy od wyjaśniania podstawowych pojęć jak call, put, zmienność implikowana gdzie krok po kroku przechodzimy do coraz bardziej skomplikowanych, po praktyczne użycie poznanych informacji. Uczestnik szkolenia będzie potrafił wyceniać opcję różnymi sposobami, będzie rozumiał wpływ poszczególnych parametrów na cenę opcji, rozróżniał zmienność historyczną od implikowanej oraz potrafił konstruować strategie rynkowe wykorzystujące nasze przewidywania rynkowe odnośnie płaszczyzny zmienności.
Prowadzący: pan Michał Przybylski jest specjalistą od szeroko pojętych rynków finansowych i instrumentów pochodnych. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w takich firmach jak Deloitte oraz Citibank w dziale Treasury, czy Société Générale. Posiada praktyczną wiedzę z wielu rynków finansowych dzięki pracy m.in. w Moskwie oraz Londynie. Ukończył Szkołę Główną Handlową w 2005, oprócz wiedzy akademickiej posiada certyfikat Finacial Risk Manager wydawany przez Global Association of Risk Professionals, zdany 2 level CFA oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych. W ubiegłym roku akademickim prowadził na naszym wydziale szkolenie z instrumentów pochodnych oraz Hedging w praktyce. Zarządzanie ryzykiem finasowym w firmie.

Programowanie na platformę mobilną Samsung Bada (Samsung)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z platformą mobilną bada. Zaprezentowany zostanie zestaw narzędzi służący do tworzenia aplikacji dla telefonów komórkowych z systemem Samsung bada. Przedstawione zostaną sposoby korzystania z sensorów takich jak akcelerometr czy moduł GPS, w które wyposażone są współczesne smartphony. Omówione zostaną wyzwania związane z tworzeniem aplikacji na smartphony takie jak kontrola zużycia energii, funkcjonalność interfejsu użytkownika, konieczność dostosowania aplikacji do różnych rozdzielczości ekranu. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z publikowaniem aplikacji w sklepie Samsung Apps. Jak stworzyć paczkę zawierającą finalną aplikację w wersji release gotową do publikacji. Co zrobić aby aplikacja przeszła certyfikację i jak postępować gdy aplikacja z jakiegoś powodu zostanie odrzucona przez zespół certyfikujący. Omówione zostaną sposoby zarabiania na aplikacjach: sprzedaż, wyświetlanie reklam podczas działania programu, zakupy in-app. Podczas kursu studeci napiszą własną aplikację wykorzystując najnowszą wersję zestawu narzędzi bada SDK. Każdy student będzie mógł zrealizować swój pomysł na aplikację mobilną. Większe aplikacje będą mogły być realizowane w grupach. Wszystkie skończone aplikacje zostaną opublikowane w Samsung Apps. Podczas tworzenia aplikacji studenci będą mogli na bieżąco testować je na smartphonach z platformą Samsung bada 2.0.
Prowadzący: pan Michał Gajewski Samsung Poland Research and Development Center

Dział IT. Zarządzanie projektami i procesami w IT. (Grupa Allegro sp z o.o.)

Rola działu IT w ciągu ostatnich lat bardzo mocno ewoluowała z działu technicznego, odpowiedzialnego za działanie środowiska IT w dział wsparcia biznesu. Dodatkowo bardzo mocno kładzie się nacisk na projekty realizowane przez dział IT oraz procesy, które pozwalają na lepszą organizację oraz bardziej efektywne działanie. W ramach zajęć przyjrzymy się jaki działa dobry dział IT w różnego rodzaju organizacjach (duże, małe, średnie), jakie procesy występują w dobrym dziale IT. Skupimy się na dokładnym omówieniu biblioteki ITIL, standardów ISO dla IT oraz przeglądzie najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami IT.
Prowadzący: pan Krzysztof Olejniczak Dyrektor Działu Wsparcia Oprogramowania, Grupa Allegro sp z o.o .

Hedging w praktyce. Zarządzanie ryzykiem finasowym w firmie (City Bank)

W czasie szkolenia poruszane będą następujące zagadnienia: Definicje, Opracowanie polityki zarządzania ryzykiem finansowym, Identyfikacja ryzyka, Oszacowanie ryzyka (kwotowo), Próg rentowności, Implementacja strategii zarządzania ryzykiem, Instrumenty pochodne - Transakcje zabezpieczające, Monitorowanie ryzyka transakcji, backtesting, Ciekawe strony internetowe.
Prowadzący: pan Michał Przybylski jest specjalistą od szeroko pojętych rynków finansowych i instrumentów pochodnych. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w takich firmach jak Deloitte oraz Citibank w dziale Treasury. Posiada praktyczną wiedzę z wielu rynków finansowych dzięki pracy m.in. w Moskwie oraz Londynie. Ukończył Szkołę Główną Handlową w 2005, oprócz wiedzy akademickiej posiada certyfikat Finacial Risk Manager wydawany przez Global Association of Risk Professionals, zdany 2 level CFA oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych. W ubiegłym roku akademickim prowadził na naszym wydziale szkolenie z instrumentów pochodnych.

Automatyczne systemy rozpoznawania mowy przez komputer (Telcordia)

W ramach wykładu studenci zapoznają się z tematyką dotyczącą systemów przetwarzania mowy. Na początek poznają podstawowe idee działania tychże systemów w oparciu o metody statystyczne. Poznają klasyfikację istniejących systemów rozpoznawania mowy (np. systemy rozpoznawania mowy ciągłej, systemy rozpoznawania komend), dowiedzą się jakie zalety i wady posiada każdy z tych typów oraz w jakich sytuacjach systemy te mogą być wykorzystywane. Zostaną podane przykłady komercyjnych systemów przetwarzania sygnału mowy (np. system rozpoznawania mowy dla robota PaPeRo firmy NEC, tłumacz japońsko-angielski w dziedzinie turystyki, system głosowej komunikacji dla nawigacji samochodowej, systemy autoryzacji użytkownika na podstawie głosu). Omówione zostaną sposoby ich tworzenia i związane z tym problemy. W ramach zajęć praktycznych studenci dowiedzą się jak tworzyć własne systemy rozpoznawania mowy oraz systemy weryfikacji i identyfikacji mówców. W szczególności studenci dowiedzą się:

 • jak tworzyć własne bazy danych potrzebne do modelowania systemu rozpoznawania mowy
 • jak na podstawie posiadanych nagrań, wytrenować modele akustyczne i językowe (modele mowy oparte na niejawnych modelach Markowa)
 • jak przeprowadzić ocenę skuteczności stworzonego systemu rozpoznawania mowy
 • jak dostosować istniejący system rozpoznawania mowy do nowych warunków (np.: istniejącego hałasu, do konkretnego użytkownika)

Prowadzący: Pani dr Agnieszka Betkowska-Cavalcante pracuje na stanowisku Senior Research Scientist w Telcordia Poland od czerwca 2009. W tym czasie brała udział w kilku europejskich projektach badawczych i rozwojowych oraz była odpowiedzialna za ubieganie się o granty na nowe projekty z dziedziny przetwarzania mowy oraz innych sygnałów dźwiękowych. Dr. Cavalcante uzyskała stopień magistra na uczelni Adama Mickiewicza w roku 2002, i stopień doktora na Politechnice Tokijskiej, w jednym z bardziej prężnych ośrodków naukowych w dziedzinie przetwarzania mowy. Podczas swoich studiów, dr. Cavalcante opracowała i zaimplementowała nowe metody modelowania mowy dla robotów operujących w biurze i w domu. W latach 2002-2003, w ramach stypendium Marie Curie, dr. Cavalcante pracowała jako naukowiec w Research Center of Information Technologies w Karlsruhe, Niemcy. W 2006 pracowała jako programista Javy dla japońskiej firmy Picolab, która zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań na rynku telefonów komórkowych. Od sierpnia 2007 do marca 2008 dr. Cavalcante pracowała nad projektem METI (wspólny projekt Politechniki Tokijskiej oraz firm Asahi-kasei, Hitachi, Mitsubishi, NEC, Oki i Toshiba). W ramach tego projektu była odpowiedzialna za tworzenie nowych metod mających na celu zwiększenie skuteczności rozpoznawania mowy w nowoczesnych systemach nawigacji samochodowej. Dr. Cavalcante w latach 2003-2007 otrzymywała stypendium rządu japońskiego (stypendium Monbukagakusho). Wyniki jej badań zostały opublikowane w ważniejszych międzynarodowych czasopismach i konferencjach (między innymi w Eurasip, ICASSP, ICC, i Globecom).

Umiejętności miękkie: przedsiębiorczość, negocjacje, skuteczność w działaniu (ITTI)

Prowadzący: prof. Witold Hołubowicz

Szkolenie z instrumentów pochodnych (City Bank)

Szkolenie dotyczy szeroko pojętych instrumentów pochodnych najczęściej spotykanych na polskim rynku OTC. Uczestnicy poznają niejako od najprostszych transakcji sposób konstrukcji oraz wyceny forwarda, opcji walutowej, struktur opcyjnych, jak również instrumentów na stopę procentową taką jak kontrakt FRA, IRS, CIRS. Dodatkowo prześledzimy sposób tworzenia prostych instrumentów strukturyzowanych obecnych na rynku polskim. Uczestnik szkolenia będzie potrafił sam wycenić wiele instrumentów, znać sposoby ich konstrukcji jak również ich kwotowanie.
Prowadzący: Pan Michał Przybylski jest specjalistą od szeroko pojętych rynków finansowych i instrumentów pochodnych. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w takich firmach jak Deloitte oraz Citibank w dziale Treasury. Posiada praktyczną wiedzę z wielu rynków finansowych dzięki pracy m.in. w Moskwie oraz Londynie. Ukończył Szkołę Główną Handlową w 2005, oprócz wiedzy akademickiej posiada certyfikat Finacial Risk Manager wydawany przez Global Association of Risk Professionals, zdany 2 level CFA oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych.

System zarządzania bazami danych BD2 (IBM)

Podczas spotkań uczestnicy kursu mają możliwość zapoznania się z najnowszą wersją systemu baz danych IBM - DB2 9.7 for Linux, UNIX, Windows oraz narzędziami wspomagającymi pracę administratora i programisty DB2. Kurs ma formę warsztatów. Każde ze spotkań składa się z dwóch części: teoretycznej – prezentacja omawianych zagadnień oraz praktycznej – składającej się z szeregu ćwiczeń, które uczestnicy zajęć będą wykonywali pracując bezpośrednio z IBM DB2 9.7 Po każdych zajęciach uczestnicy otrzymują do wykonania zestaw ćwiczeń praktycznych (łącznie ponad 200 ćwiczeń).
Prowadzący: pan Marcin Marczewski

Wprowadzenie do ubezpieczeń. Zasady oceny ryzyka

Prowadzący: mgr Krystyna Drewnowska - Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
Program szkolenia jest następujący:

 • Podstawy prawne ubezpieczeń
 • Umowa ubezpieczenia na życie
 • Underwriting – ocena ryzyka ubezpieczeniowego
 • Rodzaje długoterminowych ubezpieczeń na życie
 • Ubezpieczenia wypadkowe
 • Ubezpieczenia chorobowe
 • Ubezpieczenia rodzinne
 • Ubezpieczenia inwestycyjne
 • Ubezpieczenia grupowe
 • Reasekuracja ubezpieczeń
 • Materiały źródłowe.

Wprowadzenie do systemu SAP

System SAP jest cenionym i szeroko stosowanym na świecie systemem typu ERP (Enterprise Resource Planing - system do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa). Prowadzący pan Andrzej Januszewski z firmy ICG (wdrożenia SAP)

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31