Login

Zasady organizacji staży studenckich w roku 2014/2015

Program staży zawodowych w ramach projektu:

”Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

POKL-04.01.02-00-235/12

Program stażowy umożliwi studentom odbycie stażu zawodowego w firmach branżowych, ma na celu wzmocnienie praktycznych elementów nauczania i zwiększenie atrakcyjności studiów.

W celu zapewnienia konkurencyjności stażu, student otrzyma wynagrodzenie w wysokości do 2300 zł brutto/miesiąc (kwota obejmuje zarówno ewentualne ubezpieczenie społeczne, jak i podatek). W ramach projektu, zrealizowane zostaną 240 godzinne staże dla 16 studentów po I (matematyka) lub II (informatyka) roku studiów.

Podstawowe informacje

W roku akademickim 2014/2015 przewidziano 8 miejsc dla studentów kierunku „informatyka” (wyłącznie dla uczestników projektu z uregulowanym statusem studenckim i ukończonym II rokiem studiów) z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia do 10 miejsc za zgodą IP – oznacza to możliwe zakwalifikowanie 2 kolejnych osób z listy rezerwowej konkursu o staże.

Staże będą trwały do 3 miesięcy, przy czym nie muszą być realizowane w sposób ciągły. Program zrealizowany będzie w okresie uzgodnionym z pracodawcą, preferowany okres przerwy wakacyjnej tj. od 1 lipca do 30 września 2015 r. Staży nie można realizować w jednostkach uniwersyteckich, możliwa jest natomiast ich realizacja w instytutach naukowych typu PAN.

Firmy mogą Państwo wybierać z:
• z bazy firm tworzonej na WMI UAM,
• z oferty Biura Karier UAM,
• zgłaszać samodzielnie firmy do współpracy w programie stażowym.

Regulamin (zasady organizacji staży studenckich) – dostępny również w Biurze Projektu.

Dokumenty programu stażowego

a) Składanie aplikacji o staż:
1. Wniosek.
2. List intencyjny.

b) Podpisywanie umów:
1. Umowa o staż (student).
2. Umowa o staż (trójstronna).
3. Oświadczenie dla ZUS.
4. Informacja o ryzyku zawodowym.
5. Oświadczenie o opiece BHP.
6. Karta szkolenia wstępnego BHP.

c) Rozliczanie stażu:
1. Dziennik stażu.
2. Sprawozdanie ze stażu.
3. Wniosek o wypłatę świadczenia stażowego.

Ponadto studenci podpisujący umowę winni zgłosić się po materiały informacyjne do oznakowania stanowiska pracy i podpisać oświadczenie o poddaniu się zwrotowi (zrzeczeniu się) świadczeń w przypadku rezygnacji ze studiów.

Zasady organizacji staży studenckich w roku 2013/2014

Program staży zawodowych w ramach projektu:

”Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

POKL-04.01.02-00-235/12

Podstawowe informacje

W roku akademickim 2013/2014 przewidziano 8 miejsc dla studentów kierunku „matematyka” (wyłącznie dla uczestników projektu z uregulowanym statusem studenckim).

Staże będą trwały do 3 miesięcy, przy czym nie muszą być realizowane w sposób ciągły. Program zrealizowany będzie w okresie uzgodnionym z pracodawcą, preferowany okres przerwy wakacyjnej tj. od 1 lipca do 30 września 2014 r. Staży nie można realizować w jednostkach uniwersyteckich możliwa jest natomiast ich realizacja w instytutach naukowych typu PAN.

Firmy mogą Państwo wybierać z:

 • z bazy firm tworzonej na WMI UAM,
 • z oferty Biura Karier UAM,
 • zgłaszać samodzielnie firmy do współpracy w programie stażowym.

Regulamin (zasady organizacji staży studenckich) – dostępny również w Biurze Projektu

Dokumenty programu stażowego

 1. Składanie aplikacji o staż:
  1. Wniosek
  2. List intencyjny.
 2. Podpisywanie umów:
  1. Umowa o staż (student).
  2. Umowa o staż (trójstronna).
  3. Oświadczenie dla ZUS.
  4. Informacja o ryzyku zawodowym.
  5. Oświadczenie o opiece BHP.
  6. Karta szkolenia wstępnego BHP.
 3. Rozliczanie stażu.
  1. Dziennik stażu.
  2. Sprawozdanie ze stażu.
  3. Wniosek o wypłatę świadczenia stażowego.

Ponadto studenci podpisujący umowę winni zgłosić się po materiały informacyjne do oznakowania stanowiska pracy.

/Poznań, 1.06.2014 r./

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31