Login

Pierwszy stopień

Studia I stopnia – projekt 2012/13

Zwiększenie liczby absolwentów studiów licencjackich kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
POKL.04.01.02-00-235/12 
w ramach konkursu nr l/POKL/4.1.2/2012 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

Zwiększenie liczby absolwentów studiów licencjackich kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach konkursu nr 1/POKL/4.1.2/2012 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

Studenci, którzy rozpoczną studia licencjackie na kierunku matematyka lub na kierunku informatyka na naszym Wydziale w roku akademickim 2012/2013 zostaną objęci tym programem. Projekt kierunków zamawianych przewiduje między innymi program stypendialny dla studentów podejmujących kształcenie na tych kierunkach.

Stypendia przyznawane będą około połowie studentów. Przy czym na pierwszym rok studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce.

Kwota stypendium to 1000 zł na miesiąc przez 9 miesięcy w roku. Ponad to projekt obejmuje uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego realizowanego na obu kierunkach, w szczególności poprzez opracowanie materiałów wspomagających kształcenie zdalne, cykle zajęć prowadzonych przez specjalistów z sektora biznesu, specjalistyczne kursy oferowane On-Line, czy wparcie dla programu praktyk zawodowych. Zorganizowane zostaną zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku studiów.

Informacji o konkursie 1/POKL/4.1.2/2012 można znaleźć na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

 

Studia I stopnia - projekt

Zwiększenie liczby absolwentów studiów licencjackich kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
POKL.04.01.02-00-072/09
w ramach konkursu nr l/POKL/4.1.2/2009 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

 

Studenci, którzy rozpoczną studia licencjackie na kierunku matematyka lub na kierunku informatyka na naszym Wydziale w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 zostaną objęci tym programem.
Projekt kierunków zamawianych przewiduje między innymi program stypendialny dla studentów podejmujących kształcenie na tych kierunkach.
Stypendia przyznawane będą około połowie studentów. Przy czym na pierwszym rok studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce.

 

Kwota stypendium to 1000 zł na miesiąc przez 9 miesięcy w roku. Ponad to projekt obejmuje uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego realizowanego na obu kierunkach, w szczególności poprzez opracowanie materiałów wspomagających kształcenie zdalne, cykle zajęć prowadzonych przez specjalistów z sektora biznesu, specjalistyczne kursy oferowane On-Line, czy wparcie dla programu praktyk zawodowych. Zorganizowane zostaną zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku studiów.

Informacji o konkursie l/POKL/4.1.2/2009 można znaleźć na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Drugi stopień

Studia II stopnia - projekt

Zwiększenie liczby absolwentów studiów II stopnia kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
1/POKL.04.01.02/2010 
w ramach konkursu nr l/POKL/4.1.2/2010 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

 

Studenci, którzy rozpoczną dwuletnie studia magisterskie II stopnia na kierunku matematyka lub na kierunku informatyka na naszym Wydziale w latach akademickich 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, zostaną objęci tym programem. Projekt kierunków zamawianych przewiduje między innymi program stypendialny dla studentów podejmujących kształcenie na tych kierunkach.

Stypendia zostaną przyznane około połowie studentów. Przy czym na pierwszym roku studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o oceny uzyskane na studiach I stopnia, a w roku następnym w oparciu o oceny uzyskane na pierwszym roku studiów.

Kwota stypendium to 1000 zł na miesiąc przez 9 miesięcy w roku. Ponadto projekt obejmuje uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego realizowanego na obu kierunkach, w szczególności poprzez opracowanie materiałów wspomagających kształcenie zdalne, cykle zajęć prowadzonych przez specjalistów z sektora biznesu, specjalistyczne kursy oferowane on-line, czy organizowanie staży zawodowych. Przeprowadzone zostaną zajęcia wyrównawcze z  zakresu wiedzy jaką powinni dysponować studenci po studiach I stopnia.

Informacji o konkursie 1/POKL/4.1.2/2010 można znaleźć na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31