Login

Indywidualny plan zajęć studenta

     Student Wydziału Matematyki i Informatyki zobowiązany jest do studiowania według ramowych siatek godzin. Siatki obejmują następujące kategorie przedmiotów:

  1. obowiązkowe - to przedmioty wymienione w siatkach z nazwy i oznaczone kodem OB,
  2. specjalizacyjne - to przedmioty, których zaliczenie jest niezbędne do ukończenia konkretnej specjalności, a ich wykazy umieszczone są na odpowiednich listach. W siatkach oznaczamy je kodem S.
  3. fakultatywne - to przedmioty do wyboru, dostępne w miarę wolnych miejsc. Wśród tych przedmiotów wyróżnia się: przedmioty fakultatywne A - to przedmioty do wyboru oferowane w wymiarze co najmniej 60 godzin i kończące się egzaminem (kod FA). przedmioty fakultatywne B - to przedmioty do wyboru. Przedmioty te nie muszą kończyć się egzaminem (kod FB).
  4. z nauk humanistycznych i społecznych - to przedmioty do wyboru, które mogą być realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki, ale również, za zgodą dziekana, na innych wydziałach uczelni (kod H).

     Każdy przedmiot ma przyporządkowaną odpowiednią liczbę godzin, formę zajęć, sposób zaliczenia przedmiotu, punkty wg systemu ECTS (European Credit Transfer System), oraz ewentualne wymagania wstępne. Do większości przedmiotów w siatkach godzin przypisuje się formy realizacji zajęć. Podaje się liczbę godzin wykładu, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoriów.

     Student w każdym semestrze studiuje według indywidualnego planu zajęć. który jest odnotowany i potwierdzony w dziekanacie. Tryb i terminy ustalania planu określa dziekan.

Zasady tworzenia indywidualnego planu zajęć studenta:

  1. Student jest zobowiązany do takiego kształtowania indywidualnego planu zajęć, aby zawierał on w każdym semestrze przedmioty o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 27 i nie większej niż 33.
  2. Przedmioty obowiązkowe należy realizować w semestrze wskazanym w siatce godzin.
  3. Przedmioty specjalizacyjne, fakultatywne oraz z nauk humanistycznych i społecznych mogą być realizowane w semestrze wybranym przez studenta z zachowaniem ewentualnych wymagań wstępnych dla danego przedmiotu.
  4. Podział na liczbę wykładów, liczbę i formę zajęć w ramach grupy przedmiotów fakultatywnych (FA i FB łącznie) może być inny niż wskazany w siatkach. Obowiązuje zasada, że łączna liczba godzin i łączna liczba egzaminów jest nie mniejsza odpowiednio od łącznej liczby godzin i łącznej liczby egzaminów wskazanych w siatkach.
  5. Podział na liczbę wykładów, liczbę i formę zajęć w ramach grupy przedmiotów z nauk humanistycznych i społecznych (kategoria H) może być inny niż wskazany w siatkach. Obowiązuje zasada, że łączna liczba godzin jest nie mniejsza od łącznej liczby godzin wskazanych w siatkach.
  6. Odstępstwa od powyższych reguł wymagają akceptacji dziekana.

     Zgodnie z Regulaminem Studiów UAM, przedmioty wybrane przez studenta wraz z przedmiotami obowiązkowymi są składnikami indywidualnego planu studiów studenta.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31