Login

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

W dniu 18 grudnia 2019 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Termin wykonania testu poziomującego: od 18 grudnia 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. Student, który nie wykona testu poziomującego, nie zapisze się na lektorat z języka obcego.

Logowanie do testów poziomujących:

  1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl
  2. Logowanie na test poziomujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb).
  3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z informacją wprowadzającą oraz z listą lektoratów prowadzonych na poszczególnych wydziałach.
  4. Następnie należy rozwiązać jeden test z wybranego języka, z puli języków oferowanych przez wydział.

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS:

Na podstawie wypełnionego testu poziomującego student otrzyma żeton, który pozwoli na rejestrację na zajęcia z lektoratu z danego języka i na wynikającym z testu poziomie.

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS zaplanowana jest (termin może ulec zmianie) na dzień 18 lutego 2020 r. (od godz. 9:00) i będzie dostępna do 8 marca 2020 r. (do godz. 24:00). Rejestracja będzie się odbywać poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/.

Wykład otwarty profesora Hansa Kellerera

Pracownia Algorytmiki serdecznie zaprasza na wykład pt. Approximation Schemes for Minimizing the Maximum Lateness on a Single Machine with Release Times under Non-Availability or Deadline Constraints, który wygłosi prof. Hans Kellerer (University of Graz, Austria). Wykład odbędzie się we wtorek, 14 stycznia 2020 r., o godz. 13:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału (A1-33/34). Przed wykładem, o godz. 13:00, odbędzie się spotkanie z Prelegentem w Klubie Profesorskim.

Abstract: We consider four single-machine scheduling problems with release times, with the aim of minimizing the maximum lateness. In the first problem we have a common deadline for all the jobs. The second problem looks for the Pareto frontier with respect to the two objective functions maximum lateness and makespan.The third problem is associated with a non-availability constraint. In the fourth one, the non-availability interval is related to the operator who is organizing the execution of jobs on the machine. For each of the four problems, we establish the existence of a polynomial time approximation scheme (PTAS).

Rekrutacja do pierwszego w Wielkopolsce programu mentorskiego MENTORusznik

Serdecznie zapraszamy studentów i studentki III roku na studiach licencjackich, I i II roku na studiach uzupełniających magisterskich oraz doktorantki i doktorantów ze wszystkich wydziałów UAM do udziału w pierwszym programie mentorskim w Wielkopolsce w roli mentora / mentorki.

Głównym celem Programu MENTORusznik jest wsparcie uczniów oraz uczennic I klas szkoły licealnej w świadomym rozwoju edukacyjno-zawodowym oraz osobistym poprzez wymianę doświadczeń i uczenie się z zastosowaniem metod aktywnych. Podczas 6-miesięcznego trwania projektu mentorzy i mentorowani spotykają się „twarzą w twarz” oraz wspólnie pracują nad indywidualnym celem mentorowanego, który ma związek z jego zainteresowaniami, dążeniami i aspiracjami. Natomiast mentorzy mają okazję zastosowania posiadanej wiedzy oraz umiejętności w nowym kontekście, doskonaląc umiejętności coachingowo-mentorskie, przydatne i wysoce cenione na rynku pracy. Spotkania będą odbywać się co 3 tygodnie i będą trwały ok. 1-1,5 godziny.

Program rozpocznie się spotkaniem inauguracyjnym, które odbędzie się 9 stycznia 2020 r. w Sali Senatu UAM przy ul. Wieniawskiego 1, a zakończy się w czerwcu 2020 r. podczas spotkania podsumowującego Program MENTORusznik.

Jesteś zainteresowany / zainteresowana? Zajrzyj na stronę www.programmentorski.amu.edu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy! Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja trwa do 20 grudnia 2019 r.

Godziny otwarcia dziekanatu 9 grudnia

Informujemy, że dnia 09.12.2019 (poniedziałek) dziekanat będzie czynny do godziny 12:00.

UAM w konsorcjum uczelni wyższych tworzących AI Tech

Wczoraj minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni, w tym Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, wchodzącymi w skład konsorcjum powołanego do stworzenia Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech).

- To bardzo dobra wiadomość dla kandydatów na studia drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki naszego Uniwersytetu. Studenci mogą liczyć na staże w wiodących uczelniach krajowych i zagranicznych, praktyki w czołowych firmach branży IT, wykłady z najlepszymi ekspertami i zapraszanymi uczonymi. Uczelnie mają kształcić tak, aby absolwenci byli nie tylko znakomitymi informatykami, ale również osobami o szerszych umiejętnościach menadżerskich, zdolnymi do podejmowania wyzwań biznesowych i naukowych, w tym w ramach doktoratów wdrożeniowych.  – komentuje prorektor UAM prof. Marek Nawrocki.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/.

Konferencja „Praca zgodna z kwalifikacjami najlepszym narzędziem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami"

Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu wraz Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w konferencji: „Praca zgodna z kwalifikacjami najlepszym narzędziem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami", która odbędzie się 29 listopada 2019 r. w Sali Zeta Wydziału Prawa i Administracji UAM al. Niepodległości 53.  
 
Celem organizacji  jest wzmocnienie wizerunku osób z niepełnosprawnościami jako pełnowartościowych i profesjonalnych pracowników na otwartym rynku pracy, a także upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ich kwalifikacjami.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy: 
- pracodawców, 
- przedstawicieli instytucji publicznych, 
- przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
- osoby z niepełnosprawnościami i ich sojuszników/czki, 
- osoby zainteresowane tematyką polityki równościowej i polityki społecznej.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.  
 
Dla uczestników zapewniamy: 
- udział w prelekcjach, panelu eksperckim i strefie networkingowej 
- wsparcie wolontariuszy na miejscu wydarzenia, 
- wsparcie tłumaczy języka migowego (prosimy o zaznaczenie takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym), 
- materiały konferencyjne w zaadaptowanej formie (prosimy o zaznaczenie takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym), 
- przerwy kawowe.
 
Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.  
 
Szczegółowych informacji udziela pani Anna Rutz – Pełnomocniczka Rektora UAM ds. osób z niepełnosprawnościami:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 829 20 55.

Projekt LEGO Education Innovation Studio nagrodzony w konkursie LUMEN

Podczas trzeciej edycji konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym Leaders in University Management – LUMEN 2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony w kategorii współpraca. Wyróżnienie zostało przyznane za projekt LEIS - „LEGO® Education Innovation Studio – unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu”.

Zespół Projektu, wraz z jego liderką, dr Edytą Juskowiak, w taki sposób przedstawił projekt LEIS podczas konkursu: „Projekt LEGO® Education Innovation Studio - unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, dalej LEIS-on-UAM, aktywnie angażuje uczestników w ich własny proces uczenia się. LEIS jest nie tylko przestrzenią edukacyjną dla uczniów, w której są oni wyposażani i wzmacniani w obszarach kompetencji kluczowych, uznanych za niezbędne do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy. Jest również miejscem skupiającym szkoły, studentów, nauczycieli, rodziców oraz pracodawców – miejscem, w którym podmioty zainteresowane rozwojem uczniów, wsparciem edukacji będą mogły, korzystając z międzynarodowych wzorców, wypracowanych przez społeczność akademicką, łączyć naukę, pasje i zabawę. Reprezentując środowisko akademickie jesteśmy przekonani, że naukowcy i inżynierowie jutra siedzą dziś w klasie, czekając na motywację i aktywację. Poprzez LEIS-on-UAM chcemy inspirować ich do odkrywania swoich uzdolnień i talentów, prowokować do szukania i kreowania własnych pomysłów, nowych rozwiązań – wykorzystując do tego proste, a jednocześnie dające niezwykłe możliwości, zestawy klocków”.

Więcej informacji na temat projektu: https://leis.amu.edu.pl/

Seminaria szkoleniowe dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami UAM na: 
  • Seminarium Szkoleniowe w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowych (29.11-1.12.2019) - zgłoszenia do 26.11 przez formularz.
  • Zimowe Seminarium Szkoleniowe w Szklarskiej Porębie (15.02-22.02.2020) - zgłoszenia do 22.11 przez formularz.

Więcej szczegółów na stronie Uniwersytetu.

Terminy egzaminów certyfikacyjnych z j. obcych na poziomie B2 w roku akademickim 2019-2020

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języków obcych w roku akademickim 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich odbędzie się w następujących terminach:

Semestr zimowy

05.02.2020 I podejście (środa) godz. 10.00 - 12.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 27.01.2020 - 03.02.2020)

14.02.2020 II podejście (egzamin poprawkowy) (piątek) godz. 10.00 - 12.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 10.02.2020 -  12.02.2020)

Semestr letni

24.06.2020 I podejście (środa) godz. 10.00 - 12.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 17.06.2020 - 22.06.2020

03.09.2020 II podejście (egzamin poprawkowy) (czwartek) godz. 10.00 - 12.30

(rejestracja żetonowa zaplanowana jest w terminie 28.08.2020 - 01.09.2020)

Informacja odnośnie miejsca egzaminu będzie podana podczas rejestracji żetonowej na stronie ul.amu.edu.pl. Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2.

Szkolenie BHP dla studentów

Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 zostanie uruchomione w formie e-lerningu od 18 listopada 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31