Login

Rekrutacja na studia II stopnia - informatyka (niestacjonarne)

Jutro, tj. 7 marca br., kończy się II nabór na kierunek Informatyka na studiach niestacjonarnych. Dokumenty można składać w dziekanacie do czwartku (8 marca br.).

Rekrutacja na studia II stopnia z Informatyki

Od dziś można rejestrować się na studia II stopnia z Informatyki (1,5 roczne). Siatkę godzin i opis czterech specjalizacji (Bezpieczeństwo systemów, Informatyka teoretyczna, Data Science, Systemy inteligentne) można znaleźć w zakładce Dla studenta

Harmonogram rekrutacji (dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych):

Rozpoczęcie rejestracji: 2018-02-01
Ostatni dzień na dostarczenie dokumentów: 2018-02-15
Egzamin*: 2018-02-16
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego: 2018-02-16

*Egzamin jest obowiązkowy dla absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli inny inżynierski kierunek studiów niż: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, bioinformatyka. Absolwenci wymienionych kierunków mogą przystąpić do testu, nie są jednak do tego zobowiązani.

Dodatkowa rekrutacja na studia podyplomowe z matematyki (nauczycielskie)

Uprzejmie informujemy, że na studia podyplomowe Matematyka (nauczycielskie) została uruchomiona dodatkowa rekrutacja, która potrwa do 31 października 2017r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania dokumentów! Więcej informacji można znaleźć na stronie studiów podyplomowych WMI.

Studia w systemie "Double Degree"

W ubiegłym roku została zawarta umowa pomiędzy naszym Wydziałem a Dipartimento di Matematica e Informatica Uniwersytetu w Perugii we Włoszech w sprawie prowadzenia studiów w systemie "Double Degree" na kierunku Matematyka dla studentów studiów magisterskich.

Studia w systemie "Double Degree" polegają na odbyciu części nauki w swojej uczelni a części na uczelni partnerskiej, i napisaniu jednej pracy magisterskiej pod opieką dwóch (współ)promotorów, po jednym z każdej z tych uczelni. Po ukończeniu studiów i pomyślnej obronie pracy magisterskiej student otrzyma dwa dyplomy ukończenia studiów - UAM i Uniwersytetu w Perugii. Pobyt w Perugii będzie wspierany stypendium programu Erasmus.

Wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności studentów, którzy zamierzają w październiku tego roku rozpocząć studia magisterskie na kierunku Matematyka zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami studiów Double Degree na stronie
www.wmi.amu.edu.pl/pl/studia-double-degree-kandydat.

Podania o Dom Studencki na rok akademicki 2017/2018

Informujemy, że Studenci I roku (rekrutacja 2017 r.) mogą składać podania o Dom Studencki na rok akademicki 2017/2018 do 16 sierpnia 2017r. w dziekanacie WMI pok. 3

Wszelkie informacje oraz wnioski są na stronie Uniwersytetu.

Dobry kierunek na studia w Poznaniu

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o naszym Wydziale i oferowanych kierunkach opublikowanym przez portal "Rzecz o innowacjach". 

Link do artykułu: http://rzeczo.pl/dobry-kierunek-na-studia-w-poznaniu/.

List do Maturzystów od prodziekana ds. studenckich

Szanowni Maturzyści,

przed Wami trudny okres, w którym każdy z Was powinien podjąć decyzję dotyczącą kolejnego etapu edukacji, decyzję, która jest zasadnicza dla Waszej przyszłości. Jako dziekan ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki UAM serdecznie zapraszam Was do rozpoczęcia studiów na naszym Wydziale.

Oferujemy Wam trzy kierunki: Matematykę, Informatykę oraz jedyny w Polsce kierunek Nauczanie Matematyki i Informatyki. W ramach kierunku Informatyka, istnieje możliwość studiowania w języku angielskim.

Jestem przekonany, iż studia na Wydziale Matematyki i Informatyki po pierwsze, poszerzą Wasze horyzonty myślenia a po drugie, wyposażą Was w precyzyjne narzędzie, dzięki któremu funkcjonowanie w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości stanie się na pewno łatwiejsze. Narzędzie, które uczy dyscypliny umysłowej i wykształca zdolność logicznego myślenia oraz, jak pisał wielki polski matematyk Hugo Steinhaus, wzmacnia wiarę w potęgę ludzkiego umysłu. Na Wydziale spotkacie duże grono kompetentnych i przyjaznych pracowników naukowo – dydaktycznych, którzy swoją głęboką wiedzą potrafią dzielić się ze studentami.

Poza światem nauki, oferujemy bardzo duże możliwości realizacji Waszych projektów i sposobów na życie, pośród których na pewno każdy z Was znajdzie „to coś” co urozmaici Wam pobyt na Wydziale i spowoduje chęć przebywania w jego murach także poza zajęciami.

Roman Czarnowski – prodziekan ds. studenckich WMiI UAM

Engineering studies in IT

In the academic year 2017/18 the study programme in English will be supported within the project Engineering studies in IT – internationalised study programme offered by the Faculty of Mathematics and Computer Science at Adam Mickiewicz University in Poznan (ESIT). A group of Polish students as well as 18 foreigners will be admitted to the programme. The foreigners will be provided with:

  • Scholarships which cover board and lodging expenses in Poznan during the whole study programme (7 semesters = 35 months)
  • Additional catch-up course combined with orientation classes before the start of first semester (in September 2017)
  • Extra support of ESIT staff.

In September 2017 a 2-week summer school will be organised for the ESIT participants and its schedule planned from September 17 till October 1, 2017 will include classes (Polish, English, catch-up courses of mathematics and computer science, AGILE/SCRUM workshops) as well as orientation meeting: Poznan sightseeing tour.

During the studies ESIT participants will be provided with free training courses developing their skills and competences desirable in the labour market as well as traineeships in leading information technology companies.

The most important duty of ESIT participants is to complete the study programme within due time!

For More Information: https://esit.wmi.amu.edu.pl/.

Nowy kierunek studiów "Analiza i przetwarzanie danych"

Pierwszy taki kierunek w Polsce!

Kierunek Analiza i przetwarzanie danych powstał na zapotrzebowanie rynku pracy, a jego program uwzględnia teraźniejsze i przyszłe zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży. W Polsce kierunek ten nie uzyskał jeszcze oficjalnej terminologii, w języku angielskim znany jest jako Data Science a odpowiadający mu specjaliści jako Data Scientists. W naszym kraju, kierunek ten oferowany na kilku uczelniach jako studia podyplomowe lub jako specjalność na studiach informatycznych.

Nazwa kierunku studiów Analiza i przetwarzanie danych ma charakter opisowy spowodowany brakiem ugruntowanej polskiej terminologii. Nazwa ta też pokazuje związek efektów kształcenia z dwiema dziedzinami wiedzy – matematyką (statystyka matematyczna) i informatyką (przetwarzanie danych, bazy danych)

Duże zainteresowanie kształceniem takich specjalistów wyraziły m.in. firmy branży IT na corocznym spotkaniu Rady Pracodawców przy Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Do tej pory specjaliści tej dziedziny byli indywidualnie dokształcani w swoich firmach lub kończyli odpowiednie studia podyplomowe. Firmy branży IT wskazują na duży brak specjalistów analizy i przetwarzania danych (Data Science) na rynku pracy.

Na studia drugiego stopnia Analiza i przetwarzanie danych przyjmowani są absolwenci różnych kierunków studiów pierwszego stopnia. Ogólnie, od kandydatów oczekuje się umiejętności precyzyjnego myślenia oraz podstawowej wiedzy na tematy informatyczne.

Kandydaci na studia będą pisać test kompetencyjny, którego zadaniem będzie w pierwszym rzędzie zapoznanie się z umiejętnościami studentów aby dostosować zajęcia do ich poziomu wiedzy, a w przypadku bardzo dużej liczby kandydatów do utworzenia listy rankingowej decydującej o przyjęciu na studia.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31