Login

Uniwersytet Jutra

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizując zadania największego w naszej uczelni projektu projakościowego „UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" nr POWR.03.05.00-00-Z303/17, którego merytorycznym koordynatorem jest prof. dr hab. Ryszard Naskręcki prowadzi rekrutację ciągłą skierowaną do doktorantów w ramach zadania „Wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich".

W ramach tego projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 1. Krajowe staże naukowo-badawcze (nocleg, dojazd, ubezpieczenie) na okres:
  1. 1 miesiąca, łączne dofinansowanie na osobę do 2 608,50 zł brutto;
  2. 3 miesięcy, łączne dofinansowanie na osobę do 7 625,50 zł brutto;
  3. 6 miesięcy, łączne dofinansowanie na osobę do 15 151,00 zł brutto.
 2. Zagraniczne staże naukowo-badawcze (stypendium wyjazdowe, stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie, dieta noclegowa) na okres:
  1. 1 miesiąca, łączne dofinansowanie na osobę do 10 428,50 zł brutto;
  2. 3 miesięcy, łączne dofinansowanie na osobę do 27 285,50 zł brutto;
  3. 6 miesięcy, łączne dofinansowanie na osobę do 52 571,00 zł brutto.
  4. Krajowe staże badawczo-wdrożeniowe w uznanych instytucjach innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych na okres 1 miesiąca, łączne dofinansowanie na osobę do 2 608,50 zł brutto (nocleg, dojazd, ubezpieczenie).
  5. Zagraniczne staże badawczo-wdrożeniowe w uznanych instytucjach innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych na okres 1 miesiąca, łączne dofinansowanie na osobę do 10 428,50 zł brutto (stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie, dieta noclegowa).
  6. Krajowe wizyty studyjne w uznanych uczelniach, instytucjach innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych na okres 5 dni, łączne dofinansowanie na osobę do 717,50 zł brutto (nocleg, dojazd, ubezpieczenie).
  7. Zagraniczne wizyty studyjne w uznanych uczelniach, instytucjach innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych na okres 5 dni, łączne dofinansowanie na osobę do 3 617,50 zł brutto (stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie, dieta noclegowa).
  8. Krajowe konferencje naukowe (3 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 910,50 zł brutto (opłata konferencyjna, nocleg, dojazd, ubezpieczenie).
  9. Zagraniczne konferencje naukowe (3 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 4 820,50 zł brutto (opłata konferencyjna, stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie, dieta noclegowa).
  10. Krajowe kwerendy (5 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 850,00 zł brutto (nocleg, dojazd).
  11. Zagraniczne kwerendy (5 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 3 117,50 zł brutto (stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie, dieta noclegowa).
  12. Udział w krajowych szkołach letnich (5 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 1 117,50 zł brutto (wpisowe, dojazd, ubezpieczenie).
  13. Udział w zagranicznych szkołach letnich (7 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 5 064,50 zł brutto (wpisowe, stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie).

Wszelkie informacje oraz regulamin powyższych działań znajdują się w załącznikach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania biura projektu tj.: Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, pokój 408 u Pana dra Michała Knopkiewicza - z-ca kierownika projektu (tel. 618294774; mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30