Login

Seminarium Zakładu Analizy Funkcjonalnej i Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych


Seminaria odbywają się we wtorki w godzinach 10.00 - 12.00,
w sali B3-39 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

 

Seminaria bieżące – rok akademicki 2019/2020

3 III 2020 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Dorothee D. Haroske (F. Schiller University, Jena)
Compact embeddings in smoothness spaces of Morrey type on bounded domains

25 II 2020 r.
dr Adam Przestacki
Hipercykliczność wagowych operatorów kompozycji na przestrzeni funkcji holomorficznych   część II

4 II 2020 r.
prof. Pascal Thomas (Institut de Mathématiques de Toulouse,
Université de Toulouse, France)
An analogue of the squeezing function for projective maps

21 I 2020 r.
prof. dr hab. Leszek Skrzypczak
Nierówność Straussa dla funkcji multi-radialnych

14 I 2020 r.
dr Adam Przestacki
Hipercykliczność wagowych operatorów kompozycji na przestrzeni funkcji holomorficznych

7 I 2020 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Andreas Defant (University of Oldenburg, Germany)
Harald Bohr meets George Boole

10 XII 2019 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
The Josefson-Nissenzweig property for spaces C_p(K x M)

12 XI 2019 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
dr Tomasz Kochanek (IM PAN)
Problem trzech przestrzeni i metody pozaskończone w geometrii przestrzeni Banacha

29 X 2019 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Metryzowalność zbiorów zwartych (oraz ogólnie  ograniczonych) w przestrzeniach funkcji ciągłych C(X).

22 X 2019 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Enrique A. Sánchez Pérez (Univérsitat Politécnica de Valéncia, Spain)
Lipschitz-type operators on Banach function spaces

 8 X 2019 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
dr Bence Horváth (Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences)
Surjective homomorphisms of algebras of operators on Banach spaces

 

 Rok akademicki 2018/2019

11 VI 2019 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Moshe Goldberg (Technion  Israel Institute of Technology, Haifa, Israel)
Extending the spectral radius to finite-dimensional power-associative algebras

4 VI 2019 r.
Piotr Radwan
Dowód twierdzenia Eberleina Smuliana wg. Whitley'a  część II

28 V 2018 r., godz. 10.30, Aula C
prof. Zbigniew Lipecki (IM PAN, oddział we Wrocławiu)
Własności topologiczne przedziałów porządkowych w C(K)

21 V 2019 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Dowód twierdzenia Eberleina Smuliana wg. Whitley'a

16 IV 2019 r.
dr Michał Goliński oraz dr Adam Przestacki
Problem podprzestrzeni niezmienniczej dla przestrzeni funkcji gładkich  część II

9 IV 2019 r.
dr Michał Goliński oraz dr Adam Przestacki
Problem podprzestrzeni niezmienniczej dla przestrzeni funkcji gładkich

2 IV 2019 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Santeri Miihkinen (Åbo Akademi)
Toeplitz operators with piecewise continuous symbols

26 III 2019 r.
prof. dr hab. Marek Wójtowicz (Instytut Matematyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Własności porządkowo-topologiczne przestrzeni B_1(X) funkcji pierwszej klasy Baire'a

12 III 2019 r.
prof. dr hab. Leszek Skrzypczak
Twierdzenie Pitta dla ciągowych przestrzeni Morreya

5 III 2019 r.
prof. Pascal Thomas (Institute de Mathématiques de Toulouse, Université Paul Sabatier)
Cyclicity of non vanishing functions in the polydisc and in the ball

26 II 2019 r.
prof. Wojciech Kryszewski (Politechnika Łódzka)
Drożność i niezmienniczość zbioru stanów dopuszczalnych ewolucji w układach reakcji-dyfuzji

29 I 2019 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Przestrzenie Grothendiecka funkcji ciągłych C(K) oraz problem Efimova  część II

15 I 2019 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Przestrzenie Grothendiecka funkcji ciągłych C(K) oraz problem Efimova

11 XII 2018 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O surjekcjach liniowych pomiędzy przestrzeniami Banacha funkcji
ciągłych na ośrodkowych niemetryzowalnych kompaktach liniowych  część II

4 XII 2018 r., godz. 10.30, Aula C
prof. Enrique A. Sanchez Perez (Universidad Politécnica de Valencia)
Extensions and factorization of Lipschitz maps on Banach function spaces and applications 

27 XI 2018 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O surjekcjach liniowych pomiędzy przestrzeniami Banacha funkcji
ciągłych na ośrodkowych niemetryzowalnych kompaktach liniowych

20 XI 2018 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Marek Wójtowicz (IM Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Liniowy operator rozszerzania na pewnych klasach funkcji Baire'a

13 XI 2018 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Christian Bargetz (University of Innsbruck)
Generic properties of nonexpansive mappings on metric spaces with
curvature bounds

30 X 2018 r.
dr Maria Trybuła
Hiperboliczność Gromova obszarów wypukłych  część II

23 X 2018 r., godz. 10.45, Aula C
prof. Stanisław Goldstein (WMiI Uniwersytet Łódzki)
Liniowe kombinacje rzutów w algebrach von Neumanna

16 X 2018 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
dr hab. Volodymyr Dylnyi (IM Politechnika Krakowska)
O cykliczności w przestrzeniach wagowych Hardy'ego

9 X 2018 r.
dr Maria Trybuła
Hiperboliczność Gromova obszarów wypukłych

 

 

 Rok akademicki 2017/2018

12 VI 2018 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Cyril Tintarev (Uppsala University)
Compactness properties of affine Sobolev inequality

5 VI 2018 r.
dr Alicja Dota
Asymptotyczne zachowanie liczb entropii dla włożeń przestrzeni
blokowo-radialnych

29 V 2018 r., godz. 10.00, Sala Rady Wydziału
prof. Vakhtang Kokilashvili (Tbilisi State University)
Integral operators in fully measurable grand Lebesgue spaces and applications
prof. Alexander Meskhi (Tbilisi State University and Georgian Technical University)
Weighted extrapolation in grand Lebesgue spaces defined on product sets

22 V 2018 r.
dr Tomasz Ciaś
Reprezentacje algebr funkcji gładkich i holomorficznych w pewnej algebrze operatorów

24 IV 2018 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. dr hab. Zbigniew Lipecki (Oddział Wrocławski IM PAN)
Przedziały porządkowe w kratach Banacha i ich punkty ekstremalne

10 IV 2018 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
dr Tomasz Kania (Instytut Matematyczny Czeskiej Akademii Nauk)
Nowe wyniki dotyczące zbiorów odseparowanych na sferze przestrzeni Banacha

27 III 2018 r.
mgr Maciej Rzeszut (Instytut Matematyczny PAN)
Niezależne sumy H^1_n(T) i H^1_n(δ)

20 III 2018 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O funkcjach monotonicznych z odcinka [0,1] do przestrzeni Banacha – część II

13 III 2018 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O funkcjach monotonicznych z odcinka [0,1] do przestrzeni Banacha

6 III 2018 r.
dr hab. Krzysztof Piszczek
Nierówność Grothendiecka w nieprzemiennej przestrzeni Schwartza – część II

27 II 2018 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Frédéric Bayart (Clermont Auvergne University, France)
Multiple summing maps: Coordinatewise summability, inclusion theorems and p-Sidon sets

23 I 2018 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Taras Banakh (Ivan Franko National University of Lviv and Jan Kochanowski University in Kielce)
A simple inductive proof of Levy-Steinitz theorem

16 I 2018 r.
dr hab. Krzysztof Piszczek
Nierówność Grothendiecka w nieprzemiennej przestrzeni Schwartza

9 I 2018 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
dr Damian Sobota (Universität Wien)
Convergence of measures and cardinal characteristics of the continuum

12 XII 2017 r.
prof. dr hab. Leszek Skrzypczak
Własności wzrostu funkcji należących do przestrzeni Biesowa-Morrey'a

5 XII 2017 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. dr hab. Witold Marciszewski (Uniwersytet Warszawski)
O słabej i punktowej topologii w przestrzeniach funkcyjnych

28 XI 2017 r.
dr Maria Trybuła
Hadamard type multipliers on spaces of holomorphic functions

21 XI 2017 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O pewnych własnosciach ilorazów przestrzeni C(K) dla zwartych jednorodnych przestrzeni K

14 XI 2017 r.
dr Karol Leśnik (Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej)
Operatory Toeplitza i Hankela między różnymi przestrzeniami Hardyego

7 XI 2017 r.
prof. Mikael Lindström (Åbo Akademi)
Compactness and weak compactness of weighted composition operators on dual Banach spaces of analytic functions

24 X 2017 r.
prof. Marek Wójtowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Kopie R^N w klasie pewnych endomorfizmów niebanachowskiej F-kraty E

17 X 2017 r.
dr Adam Przestacki
Dynamiczne własności wagowych operatorów translacji na przestrzeni Schwartza

10 X 2017 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Zbiory Rainwatera i słaba K-analityczność przestrzeni funkcji ciągłych i ograniczonych Cb(X) o wartościach rzeczywistych – część II

3 X 2017 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Zbiory Rainwatera i słaba K-analityczność przestrzeni funkcji ciągłych i ograniczonych Cb(X) o wartościach rzeczywistych


Rok akademicki 2016/2017

30 V 2017 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. José Bonet (Universidad Politécnica de Valencia)
Some questions about spaces of Dirichlet series

23 V 2017 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. dr hab.Grzegorz Lewicki (Uniwersytet Jagielloński)
Twierdzenie Bernsteina o letargu w przestrzeniach Frécheta

16 V 2017 r.
dr Tomasz Ciaś
O algebrach Frecheta-Hilberta z normą dominującą – część II

9 V 2017 r.
dr Adam Przestacki
Domkniętość obrazu operatora kompozycji o gładkim symbolu ψ: R → R^d – część II
dr Tomasz Ciaś
O algebrach Frécheta-Hilberta z normą dominującą

25 IV 2017 r.
dr Adam Przestacki
Domkniętość obrazu operatora kompozycji o gładkim symbolu ψ: R → R^d

11 IV 2017 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
dr Piotr Szewczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
A classification of the cofinal structure of compact sets in complete metric spaces

4 IV 2017 r.
dr Szymon Draga (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Sumowalność i typ potęgowy indeksu Szlenka

28 III 2017 r.
prof. dr hab. Tomasz Kubiak
Półciągłość z dołu i iloczyny tensorowe krat zupełnych

21 III 2017 r.
prof. dr hab. Leszek Skrzypczak
(Nie)ograniczoność funkcji należących do przestrzeni Morrey'a

14 III 2017 r.
dr hab. Albert Kubzdela (Politechnika Poznańska)
O przestrzeniach Gurariego

7 III 2017 r.
dr Agnieszka Ziemkowska (Politechnika Poznańska)
O pewnych klasach niearchimedesowych przestrzeni Köthego - część II

28 II 2017 r.
dr Agnieszka Ziemkowska (Politechnika Poznańska)
O pewnych klasach niearchimedesowych przestrzeni Köthego

21 II 2017 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Jurgen Appell (University of Wurzburg)
Condensing Operators: a Friendly Introduction

24 I 2017 r.
prof. Anibal Molto
C(K) spaces with good renorming properties

10 I 2017 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O operatorach superpozycji na przestrzeniach BVφ(0,1)

13 XII 2016 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
O kopiach przestrzeni ciągowych w topologicznych przestrzeniach Riesza

6 XII 2016 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Michael Langenbruch (University of Oldenburg, Germany)
Surjective Euler type operators on spaces of smooth functions

29 XI 2016 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Pascal Thomas (Université de Toulouse, France)
TBA

22 XI 2016 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Zagadnienie ośrodkowego ilorazu dla przestrzeni Banacha, przestrzeni operatorów L(X,Y) i przestrzeni C(X) funkcji ciągłych; niektóre klasyczne i nowe wyniki

15 XI 2016 r.
dr Maria Trybuła
Mnożniki Hadamarda na przestrzeni funkcji holomorficznych

8 XI 2016 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Andreas Defant (Carl von Ossietzky Universität, Germany)
H_p-Theory of Dirichlet series: A Few Aspects

25 X 2016 r.
prof. Zbigniew Lipecki
Własności porządkowe i ośrodkowość pewnych zbiorów quasi-miar

18 X 2016 r.
dr Adam Przestacki
Hipercykliczność wagowych operatorów kompozycji na przestrzeni funkcji gładkich

11 X 2016 r., godz. 10.30, Sala Rady Wydziału
prof. Dorothee Haroske (F. Schiller University, Jena)
Function spaces on h-sets

4 X 2016 r.
prof. Susana Moura (University of Coimbra, Portugal)
On envelopes of smoothness Morrey spaces


 

Rok akademicki 2015/2016

14 VI 2016 r.
mgr Henryk Kasprzak
p-adic spectral analysis

7 VI 2016 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O niedopełnialnych kopiach c_0 w przestrzeniach funkcji ciągłych na produktach dwóch strzałek II

31 V 2016 r.
dr Krzysztof Piszczek
Relacja z konferencji ,,Geometria nieprzemienna i algebry operatorowe'' - część programu ,,Hausdorff Trimester Program on Von Neumann Algebras''

17 V 2016 r.
prof. Grzegorz Plebanek (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
O dopełnialności przestrzeni c_0 i uzwarceniach liczb naturalnych

10 V 2016 r., godz. 10.30, aula B
prof. José Bonet (Universidad Politécnica de Valencia)
The Cesàro operator on sequence and function spaces

26 IV 2016 r.
dr Karol Leśnik (Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej)
Własności izomorficzne przestrzeni Cesàro

19 IV 2016 r.
prof. Michael Langenbruch (University of Oldenburg)
Surjectivity of Euler type differential operators on spaces of smooth functions

12 IV 2016 r.
dr Tomasz Ciaś
O quasi-równoważności baz w podprzestrzeniach przestrzeni ciągów szybko malejących do zera

5 IV 2016 r.
dr Tomasz Kania (Mathematics Institute, University of Warwick)
Wariacje na temat problematu Steinhausa o punktach kratowych w przestrzeniach Banacha

15 III 2016 r.
dr hab. Albert Kubzdela (Politechnika Poznańska)
Przeliczalna ścisłość i własność Lindelöfa słabych niearchimedesowych przestrzeni Banacha

8 III 2016 r.
dr Krzysztof Piszczek
Różniczkowania na nieprzemiennej przestrzeni Schwartza - część IV

1 III 2016 r.
dr Krzysztof Piszczek
Różniczkowania na nieprzemiennej przestrzeni Schwartza - część III

23 II 2016 r.
dr Krzysztof Piszczek
Różniczkowania na nieprzemiennej przestrzeni Schwartza - część II

26 I 2016 r.
prof.Taras Banakh (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Steinhaus groups and semitopological linear spaces

19 I 2016 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O operatorach Niemytskiego w przestrzeniach funkcji regularnych i o ograniczonej wariacji - część II

12 I 2016 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O operatorach Niemytskiego w przestrzeniach funkcji regularnych i o ograniczonej wariacji

15 XII 2015 r.
dr Sylwester Zając
Twierdzenie Hadamarda o mnożeniu w przypadku wielu zmiennych

8 XII 2015 r.
dr Krzysztof Piszczek
Różniczkowania na nieprzemiennej przestrzeni Schwartza

1 XII 2015 r.
dr Tomasz Ciaś
O algebrze mnożników operatorów gładkich

24 XI 2015 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
O słabej własności Ascoliego dla przestrzeni Banacha - część II

17 XI 2015 r.
dr Maria Trybuła
Aproksymacja wielomianami funkcji holomorficznych na obszarach gwiaździstych w C^n - część II

10 XI 2015 r.
dr Maria Trybuła
Aproksymacja wielomianami funkcji holomorficznych na obszarach gwiaździstych w C^n

3 XI 2015 r.
prof. Andreas Defant (University of Oldenburg)
The Bohnenblust-Hille inequality: yesterday and today

27 X 2015 r.
prof. dr hab. Zbigniew Lipecki (IM PAN, Oddział we Wrocławiu)
Porządkowe własności pewnych zbiorów quasi-miar

20 X 2015 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
O słabej własności Ascoliego dla przestrzeni Banacha

13 X 2015 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Sprzężenie operatorów różniczkowych pierwszego rzędu z pochodną Eulera na przestrzeni funkcji analitycznych zmiennej rzeczywiste – część II

6 X 2015 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Sprzężenie operatorów różniczkowych pierwszego rzędu z pochodną Eulera na przestrzeni funkcji analitycznych zmiennej rzeczywistej


Rok akademicki 2014/2015

9 VI 2015 r.
mgr Henryk Kasprzak
There are continuous operators on some non-archimedean Köthe spaces that have no non-trivial invariant subspaces - part II

2 VI 2015 r.
mgr Henryk Kasprzak
There are continuous operators on some non-archimedean Köthe spaces that have no non-trivial invariant subspaces

26 V 2015 r.
dr Agnieszka Ziemkowska (IM Politechnika Poznańska)
On linear isometries on strong regular Köthe spaces over non-archimedean fields

19 V 2015 r.
dr Tomasz Ciaś
Another look at spaces of smooth functions with basis

21 IV 2015 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
On some quotient spaces of the Banach space D(0,1)

31 III 2015 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
On the weak topology of a Banach space - część IV

24 III 2015 r.
mgr Bartosz Łanucha (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Matrix representations of truncated Toeplitz operators

17 III 2015 r.
dr Biswarup Das (IM PAN)
Weakly almost periodic functions on quantum groups

10 III 2015 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
On the weak topology of a Banach space - część III

3 III 2015 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
On the weak topology of a Banach space - część II

24 II 2015 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
On the weak topology of a Banach space - część I

27 I 2015 r.
dr Albert Kubzdela (Politechnika Poznańska)
On non-Archimedean quantitative Grothendieck's theorem

20 I 2015 r.
dr Tomasz Kochanek (IM PAN)
Constructing twisted sums of Banach spaces via stability properties of vector measures

13 I 2015 r., godz. 10.30 (Sala Rady Wydziału, A1-33)
15 I 2015, godz. 11.45 (Sala Rady Wydziału, A1-33)
16 I 2015, godz. 12.30 (Sala Rady Wydziału, A1-33)
prof. Wiesław Kubiś (Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic)
Introduction to the theory of forcing

16 XII 2014 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Kilka uwag o widmie operatora kompozycji na przestrzeni funkcji analitycznych na prostej - część II

9 XII 2014 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Kilka uwag o widmie operatora kompozycji na przestrzeni funkcji analitycznych na prostej

25 XI 2014 r.
mgr Anna Czyżak
Strongly continuous semigroups on ω - part II

18 XI 2014 r.
dr Mikołaj Krupski (Uniwersytet Warszawski)
Topological dimension of a space is determined by the pointwise-convergence topology of its function space

4 XI 2014 r.
mgr Anna Czyżak
Strongly continuous semigroups on ω

28 X 2014 r.
dr Karol Leśnik (Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej)
Monotone substochastic operators and a new Calderón couple - part II

21 X 2014 r.
dr Karol Leśnik (Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej)
Monotone substochastic operators and a new Calderón couple - part I

14 X 2014 r.
dr Can Deha Karıksız (Sabancı Üniversitesi, Turcja)
On linear topological invariants and isomorphic classification of certain spaces of operators between power series spaces - part II

7 X 2014 r.
dr Can Deha Karıksız (Sabancı Üniversitesi, Turcja)
On linear topological invariants and isomorphic classification of certain spaces of operators between power series spaces - part I


Rok akademicki 2013/2014

10 VI 2014 r.
dr Tomasz Kania (IM PAN)
Maksymalne ideały lewostronne w algebrze operatorów na przestrzeni Banacha

27 V 2014 r.
prof. Loukas Grafakos (University of Missouri, Columbia, USA)
The Leibniz fractional rule of differentiation

20 V 2014 r.
dr Michał Goliński
Bezwarunkowe ciągi bazowe w przestrzeniach Banacha: część IV - przestrzeń Gowersa-Maurey'a

13 V 2014 r.
dr Michał Goliński
Bezwarunkowe ciągi bazowe w przestrzeniach Banacha: część III - przestrzeń Gowersa-Maurey'a

6 V 2014 r.
dr Michał Goliński
Bezwarunkowe ciągi bazowe w przestrzeniach Banacha: część II - przestrzeń Schlumprechta

29 IV 2014 r.
dr Michał Goliński
Bezwarunkowe ciągi bazowe w przestrzeniach Banacha: część I - przestrzeń Schlumprechta

1 IV 2014 r.
mgr Anna Czyżak
O stabilności i chaotyczności pewnej półgrupy operatorów - część II

25 III 2014 r.
mgr Anna Czyżak
O stabilności i chaotyczności pewnej półgrupy operatorów

18 III 2014 r.
prof. Michael Langenbruch (University of Oldenburg, Niemcy)
Taylor coefficient multipliers and interpolation of holomorphic functions

11 III 2014 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Równanie Abela dla funkcji analitycznych - część II

4 III 2014 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Równanie Abela dla funkcji analitycznych

25 II 2014 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
O sumach algebraicznych ideałów i podkrat

21 I 2014 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O dopełnialnych i niedopełnialnych izometrycznych kopiach c_0 w pewnych przestrzeniach funkcji ciągłych - cześć II

14 I 2014 r.
prof. Dietmar Vogt (Bergische Universitaet Wuppertal, Niemcy)
Restriction spaces of A^infinity

7 I 2014 r.
prof. UAM dr hab. Artur Michalak
O dopełnialnych i niedopełnialnych izometrycznych kopiach c_0 w pewnych przestrzeniach funkcji ciągłych

10 XII 2013 r.
mgr Adam Przestacki
Dynamiczne własności operatorów kompozycji na przestrzeni funkcji gładkich

3 XII 2013 r.
dr Wen Yuan (School of Mathematics, Beijing Normal University, China)
Interpolation on smoothness spaces related to Morrey spaces

26 XI 2013 r.
prof. Enrique A. Sánchez Pérez (Universidad Politécnica de Valencia)
Approximating compact subsets of Banach function spaces by homogeneous maps

5 XI 2013 r.
prof. Natan Kruglyak (Linköping University, Sweden)
Invertibility of Operators in Interpolation Scales and an Old Problem by J.-L. Lions

29 X 2013 r.
mgr Tomasz Ciaś
Multiplikatory algebry operatorów gładkich

22 X 2013 r.
prof. Wiesław Śliwa
Bazy ortogonalne w niearchimedesowych przestrzeniach Frécheta funkcji ciągłych - część II

15 X 2013 r.
prof. Wiesław Śliwa
Bazy ortogonalne w niearchimedesowych przestrzeniach Frécheta funkcji ciągłych

8 X 2013 r.
prof. Arkady Leiderman (Ben-Gurion University of the Negev, Israel)
Basic families of functions and embeddings of free locally convex spaces


Rok akademicki 2012/2013

11 VI 2013 r.
prof. dr hab. Zbigniew Lipecki (IM PAN, Oddział we Wrocławiu)
Porządkowa ograniczoność i słaba zwartość zbioru rozszerzeń quasi-miary

21 V 2013 r.
mgr Tomasz Ciaś
Podalgebry przemienne algebry operatorów gładkich - część IV

14 V 2013 r.
mgr Tomasz Ciaś
Podalgebry przemienne algebry operatorów gładkich - część III

7 V 2013 r.
mgr Adam Przestacki
Charakteryzacja operatorów kompozycji o domkniętym obrazie

23 IV 2013 r.
prof. dr hab. Artur Michalak
O pewnych własnościach rozdzielnie rosnących funkcji na [0,1]^m o wartościach w przestrzeni Banacha

16 IV 2013 r.
mgr Tomasz Ciaś i mgr Adam Przestacki
Relacja z Doc Course "Complex Analysis and Related Areas"

9 IV 2013 r.
prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk (Instytut Matematyczny PAN)
Szeregi formalne nieprzemiennych zmiennych a funkcje i pola wektorowe na rozmaitościach

26 III 2013 r.
dr Krzysztof Piszczek
Różniczkowanie na L(s',s)

05 III 2013 r.
prof. Michael Langenbruch
Convolution operators on spaces of real analytic functions

26 II 2013 r.
prof. Witold Wnuk
O operatorach AM- i AL-słabo zwartych

19 II 2013 r.
prof. Marek Wójtowicz
Operatory na $W:=l_{\infty}\c_0$

22 I 2013 r.
mgr Robert Kłobuchowski
Funkcje uniwersalne dla operatora Birkhoffa ograniczone na zadanym zbiorze

15 I 2013 r.
mgr Tomasz Ciaś
Podalgebry przemienne algebry operatorów gładkich - część II

8 I 2013 r.
mgr Tomasz Ciaś
Podalgebry przemienne algebry operatorów gładkich

18 XII 2012 r.
Anna Czyżak
Komutatory w algebrze operatorów na l_1 - część III

4 XII 2012 r.
Anna Czyżak
Komutatory w algebrze operatorów na l_1 - część II

27 XI 2012 r.
Anna Czyżak
Komutatory w algebrze operatorów na l_1

20 XI 2012 r.
prof. Witold Wnuk
Operatory pozytywne i regularne między kratami Banacha

13 XI 2012 r.
prof. Anatolij Plichko (Politechnika Krakowska)
Podprzestrzenie dopełnialne, własności aproksymacji i bazy Markuszewicza w nieośrodkowych przestrzeniach Banacha

6 XI 2012 r.
mgr Adam Przestacki
Operatory kompozycji o domkniętym obrazie na przestrzeni funkcji gładkich - część II

30 X 2012 r.
mgr Adam Przestacki
Operatory kompozycji o domkniętym obrazie na przestrzeni funkcji gładkich

16 X 2012 r.
prof. Enrique A. Sánchez Pérez (Universidad Politécnica de Valencia, Hiszpania)
Vector valued integration and disjointification in Banach function spaces

9 X 2012 r.
prof. Carlos Angosto (Murcia/Cartagena, Hiszpania)
Distances to spaces of functions and compactness

2 X 2012 r.
prof. A. Defant (Oldenburg, Niemcy)
Monomial expansions of H^p functions infinitely many variables


Rok akademicki 2011/2012

29 V 2012 r.
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
O nuklearnych przestrzeniach Frécheta nad ciałami niearchimedesowymi - część II

22 V 2012 r.
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
O nuklearnych przestrzeniach Frécheta nad ciałami niearchimedesowymi

24 IV 2012 r.
mgr Tomasz Warszawski
Odwzorowania właściwe kuli spektralnej - część III

17 IV 2012 r.
mgr Tomasz Warszawski
Odwzorowania właściwe kuli spektralnej - część II

3 IV 2012 r.
mgr Tomasz Warszawski
Odwzorowania właściwe kuli spektralnej

27 III 2012 r.
mgr Michał Goliński
Operator o prawie wszystkich orbitach gęstych na przestrzeni funkcji gładkich na odcinku - część II

20 III 2012 r.
mgr Michał Goliński
Operator o prawie wszystkich orbitach gęstych na przestrzeni funkcji gładkich na odcinku

13 III 2012 r.
mgr Tomasz Ciaś
Rachunek funkcyjny w algebrze operatorów gładkich - część II

6 III 2012 r.
mgr Tomasz Ciaś
Rachunek funkcyjny w algebrze operatorów gładkich

21 II 2012 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Własności krat Banacha opisywane przez M-stałe - część II

14 II 2012 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Własności krat Banacha opisywane przez M-stałe

24 I 2012 r.
mgr Tomasz Ciaś
Twierdzenie Birkhoffa dla przestrzeni rozwiązań równań różniczkowych - część II

17 I 2012 r.
mgr Tomasz Ciaś
Twierdzenie Birkhoffa dla przestrzeni rozwiązań równań różniczkowych

10 I 2012 r.
mgr Sylwester Zając
Hipercykliczność operatorów kompozycji na przestrzeniach funkcji holomorficznych - część II

3 I 2012 r.
mgr Sylwester Zając
Hipercykliczność operatorów kompozycji na przestrzeniach funkcji holomorficznych

20 XII 2011 r.
mgr Bartosz Łanucha
Przestrzenie de Branges'a-Rovnyaka - część II

13 XII 2011 r.
mgr Bartosz Łanucha
Przestrzenie de Branges'a-Rovnyaka

29 XI 2011 r.
prof. Dorothee Haroske (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
Some dichotomy phenomenon in function spaces

22 XI 2011 r.
mgr Adam Przestacki
Operatory kompozycji na przestrzeni funkcji gładkich C^\infty(R^d) o domkniętym obrazie - część II

15 XI 2011 r.
prof. Luis Rodríguez-Piazza (Universidad de Sevilla)
Some Finitely Strictly Singulars Operators

8 XI 2011 r.
mgr Adam Przestacki
Operatory kompozycji na przestrzeni funkcji gładkich C^\infty(R^d) o domkniętym obrazie

25 X 2011 r.
prof. José Bonet (Universidad Politécnica de Valencia)
Rearrangement of series. The theorem of Levy-Steiniz

18 X 2011 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Operatory różniczkowe Eulera nieskończonego rzędu dla funkcji analitycznych zmiennej rzeczywistej - część II

11 X 2011 r.
prof. Enrique A. Sánchez Pérez (Universidad Politécnica de Valencia)
Vector measures and operators on Banach function spaces

4 X 2011 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Operatory różniczkowe Eulera nieskończonego rzędu dla funkcji analitycznych zmiennej rzeczywistej


Rok akademicki 2010/2011

7 VI 2011 r.
prof. Dietmar Vogt (Wuppertal)
Right inverses for partial differential operators in spaces of real analytic functions

31 V 2011 r.
prof. dr hab. Artur Michalak
Kilka uwag o ilorazach przestrzeni D(0,1)

17 V 2011 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
O własnościach typu Schura - część II

10 V 2011 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
O własnościach typu Schura

19 IV 2011 r.
mgr Michał Goliński
Problem podprzestrzeni niezmienniczej na klasycznych przestrzeniach funkcji - część III

12 IV 2011 r.
mgr Michał Goliński
Problem podprzestrzeni niezmienniczej na klasycznych przestrzeniach funkcji - część II

5 IV 2011 r.
mgr Michał Goliński
Problem podprzestrzeni niezmienniczej na klasycznych przestrzeniach funkcji

29 III 2011 r.
dr Krzysztof Piszczek
Twierdzenie o bipolarze dla przestrzeni operatorowych - część II

22 III 2011 r.
dr Krzysztof Piszczek
Twierdzenie o bipolarze dla przestrzeni operatorowych

15 III 2011 r.
prof. Michael Langenbruch (Oldenburg)
Continous linear decomposition of analytic functions

8 III 2011 r.
mgr Tomasz Ciaś
Własność rozszerzania a operatory różniczkowe na przestrzeniach Whitneya

1 III 2011 r.
prof. Leonhard Frerick (Trier)
Unconditional basis constants for spaces of polynomials

22 II 2011 r.
mgr Halina Wiśniewska (Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Liniowe rozszerzenia ortomorfizmów

18 I 2011 r.
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
Które niearchimedesowe przestrzenie Frécheta posiadają nuklearny iloraz Köthego? - część III

11 I 2011 r.
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
Które niearchimedesowe przestrzenie Frécheta posiadają nuklearny iloraz Köthego? - część II

4 I 2011 r.
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
Które niearchimedesowe przestrzenie Frécheta posiadają nuklearny iloraz Köthego?

14 XII 2010 r.
prof. dr hab. Zbigniew Lipecki (IM PAN, Oddział we Wrocławiu)
Jednoznaczność produktów kartezjańskich pewnych zbiorów zwartych wypukłych

7 XII 2010 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Operatory typu Dunforda-Pettisa między kratami Banacha - część II

30 XI 2010 r.
Adam Przestacki
Przestrzenie funkcji o wartościach w LB-przestrzeniach - część II

23 XI 2010 r.
Adam Przestacki
Przestrzenie funkcji o wartościach w LB-przestrzeniach

9 XI 2010 r.
mgr Robert Kłobuchowski
Algebra C^infty z produktem Duhamela - część II
prof. dr hab. Witold Wnuk
Operatory typu Dunforda-Pettisa między kratami Banacha

26 X 2010 r.
mgr Robert Kłobuchowski
Algebra C^infty z produktem Duhamela

19 X 2010 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Multiplikatory na przestrzeni funkcji analitycznych - część II

12 X 2010 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Multiplikatory na przestrzeni funkcji analitycznych


Rok akademicki 2009/2010

17 V 2010 r.
dr hab. Michał Wojciechowski (IM PAN)
O lokalnej nierównoważności układu trygonometrycznego z układem Walsha w normach jednostajnej i całkowej

4 V 2010 r.
prof. Dietmar Vogt (Wuppertal)
On the splitting relation for Fréchet-Hilbert spaces

27 IV 2010 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
O nieskończonych sumach domkniętych ideałów w F-kratach

20 IV 2010 r.
mgr Michał Goliński
Konstrukcja Atzmona operatora bez podprzestrzeni niezmienniczej na pewnej nuklearnej przestrzeni Frécheta — dokończenie

30 III 2010 r.
mgr Michał Goliński
Konstrukcja Atzmona operatora bez podprzestrzeni niezmienniczej na pewnej nuklearnej przestrzeni Frécheta

23 III 2010 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Remarks on the algebraic sum of ideals and Riesz subspaces

16 III 2010 r.
prof. Michael Langenbruch (Oldenburg)
Extension and Fourier transformation of Sato's hyperfunctions

9 III 2010 r.
mgr Agnieszka Ziemkowska
O izometriach liniowych na niearchimedesowych przestrzeniach szeregów potęgowych — dokończenie

2 III 2010 r.
mgr Agnieszka Ziemkowska
O izometriach liniowych na niearchimedesowych przestrzeniach szeregów potęgowych

23 II 2010 r.
dr Krzysztof Piszczek
Średnio ergodyczne przestrzenie Banacha — dokończenie

16 II 2010 r.
dr Krzysztof Piszczek
Średnio ergodyczne przestrzenie Banacha

19 I 2010 r.
Dr Jolanta Grala-Michalak
Normy, kopuły i miary zależności

12 I 2010 r.
Bartosz Łanucha
Reprezentacje ciągowe przestrzeni dystrybucji — dokończenie

5 I 2010 r.
Bartosz Łanucha
Reprezentacje ciągowe przestrzeni dystrybucji

15 XII 2009 r.
Tomasz Ciaś
Bazy w przestrzeniach funkcji gładkich na zbiorach Cantora — dokończenie

8 XII 2009 r.
Tomasz Ciaś
Bazy w przestrzeniach funkcji gładkich na zbiorach Cantora

1 XII 2009 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Ideały maksymalne w L^infty-modułach

24 XI 2009 r.
dr Jerzy Grzybowski
Opis wzrostu kryształu przy użyciu przestrzeni Minkowskiego-Rådströma-Hörmandera

3 XI 2009 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
O nierówności trójkąta dla norm

23 X 2009 r.
prof. Jose Bonet (Walencja)
Non-commutative locally convex measures

20 X 2009 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
O gniazdowo zupełnych kratach liniowo topologicznych

13 X 2009 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Ideały w przestrzeniach funkcji analitycznych — dokończenie

6 X 2009 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Ideały w przestrzeniach funkcji analitycznych


Rok akademicki 2008/2009

18 XI 2008 r.
prof. Wiesław Kubiś
Nieośrodkowe wersje przestrzeni Gurarij

4 XI 2008 r.
Michał Goliński
Częściowa klasyfikacja izomorficzna przestrzeni funkcji holomorficznych jednej zmiennej na podstawie prac V. Zaharjuty — dokończenie

28 X 2008 r.
Michał Goliński
Częściowa klasyfikacja izomorficzna przestrzeni funkcji holomorficznych jednej zmiennej na podstawie prac V. Zaharjuty

21 X 2008 r.
prof. Witold Wnuk oraz prof. Paweł Domański
Reminiscencje pokonferencyjne z Eichstatt i Trewiru

14 X 2008 r.
prof. Hans-Gerd Leopold
On function spaces of variable smoothness


Rok akademicki 2007/2008

10 VI 2008 r.
dr Jerzy Grzybowski
Przestrzeń dualna do przestrzeni Minkowskiego-Rådstroma-Hörmandera nad R

3 VI 2008 r.
dr Krzysztof Piszczek
O pewnej własności (PLS)-przestrzeni

27 V 2008 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Ideały bezwarunkowej zbiezności

20 V 2008 r.
dr hab. Artur Michalak
O własnościach wektorowych funkcji monotonicznych na [0,1], posiadających nieskończony, przeliczalny zbiór dużych skoków — dokończenie

6 V 2008 r.
dr hab. Artur Michalak
O własnościach wektorowych funkcji monotonicznych na [0,1], posiadających nieskończony, przeliczalny zbiór dużych skoków

29 IV 2008 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Niezmienniki typu (Ω) dla przestrzeni lokalnie wypukłych — dokończenie

22 IV 2008 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Niezmienniki typu (Ω) dla przestrzeni lokalnie wypukłych

15 IV 2008 r.
mgr Piotr Zioło
Geometryczna charakteryzacja rozmaitości interpolacyjnych dla przestrzeni funkcji całkowitych o ograniczonym wzroście — dokończenie

8 IV 2008 r.
mgr Piotr Zioło
Geometryczna charakteryzacja rozmaitości interpolacyjnych dla przestrzeni funkcji całkowitych o ograniczonym wzroście — kontynuacja

1 IV 2008 r.
prof. Michael Langenbruch (Oldenburg)
Convolution operators on Fourier ultra-hyperfunctions

18 III 2008 r.
prof. dr hab. Tomasz Łuczak
O tym, jak rzadkie hipergrafy Knesera do konstrukcji egzotycznych ideałów wykorzystać można

14 III 2008 r.
prof. Witold Marciszewski
O przestrzeniach C(K) izomorficznych z c_0(I)

11 III 2008 r.
mgr Piotr Zioło
Geometryczna charakteryzacja rozmaitości interpolacyjnych dla przestrzeni funkcji całkowitych o ograniczonym wzroście — kontynuacja

4 III 2008 r.
prof. Dietmar Vogt (Wuppertal)
The Tensor Algebra of Power Series Spaces

26 II 2008 r.
mgr Piotr Zioło
Geometryczna charakteryzacja rozmaitości interpolacyjnych dla przestrzeni funkcji całkowitych o ograniczonym wzroście

22 I 2008 r.
dr Michał Jasiczak
Prądy a zespolone zbiory analityczne. Twierdzenie Siu oraz twierdzenia Skody-El Mira — kontynuacja

15 I 2008 r.
dr Michał Jasiczak
Prądy a zespolone zbiory analityczne. Twierdzenie Siu oraz twierdzenia Skody-El Mira

8 I 2008 r.
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
Przykład C. Reeda ograniczonego operatora liniowego na przestrzeni Banachal_1, który nie ma nietrywialnej, domkniętej podprzestrzeni niezmienniczej — dokończenie

18 XII 2007 r.
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
Przykład C. Reeda ograniczonego operatora liniowego na przestrzeni Banacha l_1, który nie ma nietrywialnej, domkniętej podprzestrzeni niezmienniczej

11 XII 2007 r.
dr Krzysztof Piszczek
Odwracanie wektorowo wartościowych funkcji analitycznych — dokończenie

27 XI 2007 r.
prof. Zbigniew Lipecki
Submiary wielokrotnie subaddytywne i ich związek z miarami wektorowymi

20 XI 2007 r.
dr Krzysztof Piszczek
Odwracanie wektorowo wartościowych funkcji analitycznych

13 XI 2007 r.
prof. Kazimierz Musiał
Całki typu Henstocka-Kurzweila-Pettisa funkcji przyjmujących wartości w przestrzeniach Banacha

6 XI 2007 r.
dr Michał Jasiczak
Miary Carlesona na wypukłych obszarach skończonego typu — dokończenie

30 X 2007 r.
dr Michał Jasiczak
Miary Carlesona na wypukłych obszarach skończonego typu

23 X 2007 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Własności typu Schura w kratach Banacha — dokończenie

16 X 2007 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Własności typu Schura w kratach Banacha

9 X 2007 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Relacje z konferencji


Rok akademicki 2006/2007

12 VI 2007 r.
mgr Piotr Zioło
Geometryczna charakteryzacja interpolacji w E'(R)

22 V 2007 r.
Martin Blankenagel
Lifting of operators on power series spaces

15 V 2007 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Własności porządkowe niektórych przestrzeni funkcji wektorowych

8 V 2007 r.
prof. dr hab. Marek Nawrocki
Powłoki solidne klasy Nevanlinny i klasy Smirnova

17 IV 2007 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Surjektywność iloczynów tensorowych operatorów i zastosowania do operatorów różniczkowych

17 IV 2007 r.
prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak
Odwzorowania liniowe w M_2(C) zachowujące odwracalność

27 III 2007 r.
prof. Dietmar Vogt (Wuppertal)
A division theorem for real analytic functions

13 III 2007 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Rozszczepianie krótkich ciągów dokładnych przestrzeni Frécheta-Hilberta — dokończenie

6 III 2007 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Rozszczepianie krótkich ciągów dokładnych przestrzeni Frécheta-Hilberta — kontynuacja

20 II 2007 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Rozszczepianie krótkich ciągów dokładnych przestrzeni Frécheta-Hilberta

23 I 2007 r.
prof. dr hab. Wiesław Śliwa
O istnienieu ciągów bazowych w niearchimedesowych przestrzeniach Frécheta

16 I 2007 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Istnienie zwartych, ciągłych preobrazów zbiorów zwartych — dokończenie

9 I 2007 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Istnienie zwartych, ciągłych preobrazów zbiorów zwartych

7 XI 2006 r.
mgr Krzysztof Piszczek
BAC06 - relacja z konferencji

31 X 2006 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Podprzestrzenie w przestrzeniach Riesza

24 X 2006 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Resolution in the class of topological vector spaces — dokończenie

17 X 2006 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Resolution in the class of topological vector spaces — kontynuacja

10 X 2006 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Resolution in the class of topological vector spaces


Rok akademicki 2005/2006

6 VI 2006 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Ultraprodukty krat Banacha

11 IV 2006 r.
dr Artur Michalak
On the Rudin-Carleson theorem for operators — dokończenie

4 IV 2006 r.
dr Artur Michalak
On the Rudin-Carleson theorem for operators

21 III 2006 r.
Jarosław Grytczuk
Arithmetic progressions and dynamical systems

14 III 2006 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Ilorazy przestrzeni Riesza — dokończenie

14 III 2006 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Ilorazy przestrzeni Riesza

7 III 2006 r.
prof. Michael Langenbruch (Oldenburg)
Convolution operators on Fourier hyperfunctions

24 I 2006 r.
dr Michał Jasiczak
Convolution operators on Fourier hyperfunctions

17 I 2006 r.
dr hab. Wiesław Śliwa
O ilorazach niearchimedesowych przestrzeni Frécheta — dokończenie

10 I 2006 r.
dr hab. Wiesław Śliwa
O ilorazach niearchimedesowych przestrzeni Frécheta

3 I 2006 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Średnice Kołmogorowa zbiorów funkcji analitycznych — dokończenie

20 XII 2005 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Średnice Kołmogorowa zbiorów funkcji analitycznych — kontynuacja

13 XII 2005 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Średnice Kołmogorowa zbiorów funkcji analitycznych

6 XII 2005 r.
mgr Krzysztof Piszczek
Oswojone pary przestrzeni Frécheta — dokończenie

29 XI 2005 r.
mgr Krzysztof Piszczek
Oswojone pary przestrzeni Frécheta

22 XI 2005 r.
dr Michał Jasiczak
Równanie Bezout o współczynnikach holomorficznych — dokończenie

15 XI 2005 r.
dr Michał Jasiczak
Równanie Bezout o współczynnikach holomorficznych — kontynuacja

25 X 2005 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Parę uwag o operatorach metryzujących — kontynuacja

18 X 2005 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Parę uwag o operatorach metryzujących


Rok akademicki 2004/2005

19 IV 2005 r.
dr Wiesław Śliwa
O topologicznej równoważności niearchimedesowych przestrzeni Frécheta

12 IV 2005 r.
mgr Krzysztof Piszczek
Oswojone przestrzenie Frécheta są quasi-normowalne — dokończenie

5 IV 2005 r.
mgr Krzysztof Piszczek
Oswojone przestrzenie Frécheta są quasi-normowalne

8 III 2005 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Metryzowalność zbiorów zwartych i anielskość w analizie funkcjonalnej — dokończenie

1 III 2005 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Metryzowalność zbiorów zwartych i anielskość w analizie funkcjonalnej — kontynuacja

22 II 2005 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Metryzowalność zbiorów zwartych i anielskość w analizie funkcjonalnej

18 I 2005 r.
mgr Marcin Przystalski
On a conjecture of Korenblum — dokończenie

11 I 2005 r.
mgr Marcin Przystalski
On a conjecture of Korenblum — kontynuacja

4 I 2005 r.
mgr Marcin Przystalski
On a conjecture of Korenblum

21 XII 2004 r.
dr Michał Jasiczak
Injektywność przestrzeni operatorowych. Problem istnienia reprezentacji brzegowych. — dokończenie

14 XII 2004 r.
dr Michał Jasiczak
Injektywność przestrzeni operatorowych. Problem istnienia reprezentacji brzegowych. — kontynuacja

7 XII 2004 r.
dr Michał Jasiczak
Injektywność przestrzeni operatorowych. Problem istnienia reprezentacji brzegowych.

23 XI 2004 r.
prof. Jose Bonet (Walencja)
Canonical spectral measure on Köthe echelon spaces

9 XI 2004 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Własności ilorazów przestrzeni Riesza — dokończenie

2 XI 2004 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Własności ilorazów przestrzeni Riesza — kontynuacja

26 X 2004 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Własności ilorazów przestrzeni Riesza

19 X 2004 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Rozczepianie krótkich ciągów dokładnych i ich zastosowanie do operatorów różniczkowych cząstkowych na wektorowo wartościowych przestrzeniach dystrybucji — dokończenie

12 X 2004 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Rozczepianie krótkich ciągów dokładnych i ich zastosowanie do operatorów różniczkowych cząstkowych na wektorowo wartościowych przestrzeniach dystrybucji


Rok akademicki 2003/2004

25 V 2004 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Problem istnienia funkcji reprezentujących relacje preferencji — dokończenie

18 V 2004 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Problem istnienia funkcji reprezentujących relacje preferencji

11 V 2004 r.
Piotr Zioło
Dowód Twierdzenia Whitney'a — dokończenie

4 V 2004 r.
Piotr Zioło
Dowód Twierdzenia Whitney'a — kontynuacja

27 IV 2004 r.
Piotr Zioło
Dowód Twierdzenia Whitney'a — kontynuacja

20 IV 2004 r.
Piotr Zioło
Dowód Twierdzenia Whitney'a

24 II 2004 r.
dr Wiesław Śliwa
O operatorach Fredholma między niearchimedesowymi przestrzeniami Frécheta — kontynuacja

17 II 2004 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Dyskretne kraty ilorazowe

10 II 2004 r.
mgr Mariusz Piotrowski
Absolutna ciągłość operatorów pomiędzy przestrzeniami Banacha

13 I 2004 r.
Marcin Przystalski
A note on interpolation in Hardy Spaces of the unit disc — dokończenie

6 I 2004 r.
Marcin Przystalski
A note on interpolation in Hardy Spaces of the unit disc — kontynuacja

16 XII 2003 r.
Marcin Przystalski
A note on interpolation in Hardy Spaces of the unit disc

2 XII 2003 r.
prof. Fernando Albiac
Recent results on uniqueness of unconditional basis

25 XI 2003 r.
prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak
Łączne promienie spektralne elementów algebry Banacha

4 XI 2003 r.
prof. Jose Bonet (Walencja)
Projective representations of spaces of quasianalytic functionals

28 X 2003 r.
mgr Maciej Łuczak
Funkcjonały liniowo multiplikatywne w rzeczywistych algebrach Banacha

21 X 2003 r.
prof. dr hab. Zbigniew Lipecki
O pewnych własnościach topologicznych przestrzeni funkcji ciągłych z topologią zbieżności punktowej

14 X 2003 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Gęstość i typ borelowski pewnych zbiorów miar wektorowych

7 X 2003 r.
dr Artur Michalak
Przestrzenie funkcji ciągłych na kompakcie bez własności Sobczyka


Rok akademicki 2001/2002

12 II 2002 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Zbiory próbkowania w przestrzeni funkcji analitycznych na dysku o wielomianowym wzroście

12 II 2002 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Zbiory próbkowania w przestrzeni funkcji analitycznych na dysku o wielomianowym wzroście

15 I 2002 r.
Kinga Cichoń
Nierówności na przestrzeniach Bergmana — dokończenie

8 I 2002 r.
Kinga Cichoń
Nierówności na przestrzeniach Bergmana

18 XII 2001 r.
dr Artur Michalak
O powłokach fréchetowskich przestrzeni Hardy'ego funkcji wektorowych na polidysku — dokończenie

11 XII 2001 r.
dr Artur Michalak
O powłokach fréchetowskich przestrzeni Hardy'ego funkcji wektorowych na polidysku — kontynuacja

4 XII 2001 r.
dr Artur Michalak
O powłokach fréchetowskich przestrzeni Hardy'ego funkcji wektorowych na polidysku

13 XI 2001 r.
prof. dr hab. Marek Nawrocki
Powłoki banachowskie przestrzeni typu Paley'a - Wienera (praca Marka Hoffmana)

6 XI 2001 r.
dr Wiesław Śliwa
O symetrycznych bazach Schaudera w niearchimedesowych przestrzeniach Frécheta — dokończenie

30 X 2001 r.
dr Wiesław Śliwa
O symetrycznych bazach Schaudera w niearchimedesowych przestrzeniach Frécheta

23 X 2001 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Uwagi o podkratach regularnych — dokończenie

9 X 2001 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Uwagi o podkratach regularnych


Rok akademicki 2000/2001

15 V 2001 r.
dr Artur Michalak
O funkcjach monotonicznych w przestrzeniach Banacha — dokończenie

8 V 2001 r.
dr Artur Michalak
O funkcjach monotonicznych w przestrzeniach Banacha — kontynuacja

24 IV 2001 r.
dr Artur Michalak
O funkcjach monotonicznych w przestrzeniach Banacha

20 III 2001 r.
prof. K. D. Bierstedt
Weighted inductive limits of spaces of holomorphic functions

13 III 2001 r.
prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak
Konstrukcja V. Miillera holomorficznego rachunku funkcyjnego — dokończenie

6 III 2001 r.
prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak
Konstrukcja V. Miillera holomorficznego rachunku funkcyjnego — kontynuacja

27 II 2001 r.
prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak
Konstrukcja V. Miillera holomorficznego rachunku funkcyjnego

20 II 2001 r.
prof. dr hab. Marek Nawrocki
Lokalnie wypukła struktura pewnych algebr funkcji holomorficznych wielu zmiennych — dokończenie

13 II 2001 r.
prof. dr hab. Marek Nawrocki
Lokalnie wypukła struktura pewnych algebr funkcji holomorficznych wielu zmiennych

16 I 2001 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Wagi istotne i aproksymacja funkcji subharmonicznych funkcjami typu log-mod

19 XII 2000 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Odwzorowania metryzujące na produktach przestrzeni zwartych — dokończenie

12 XII 2000 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Odwzorowania metryzujące na produktach przestrzeni zwartych — kontynuacja

5 XII 2000 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Odwzorowania metryzujące na produktach przestrzeni zwartych

28 XI 2000 r.
dr Wiesław Śliwa
Przykłady niearchimedesowych nuklearnych przestrzeni Frécheta bez bazy Schaudera — dokończenie

21 XI 2000 r.
dr Wiesław Śliwa
Przykłady niearchimedesowych nuklearnych przestrzeni Frécheta bez bazy Schaudera

14 XI 2000 r.
dr Artur Michalak
O przestrzeni funkcji ciągłych nad kompaktem Helly'ego — dokończenie

7 XI 2000 r.
dr Artur Michalak
O przestrzeni funkcji ciągłych nad kompaktem Helly'ego — kontynuacja

24 X 2000 r.
dr Artur Michalak
O przestrzeni funkcji ciągłych nad kompaktem Helly'ego

10 X 2000 r.
prof. dr hab Witold Wnuk
MS-ciągi w uporządkowanych przestrzeniach liniowo topologicznych


Rok akademicki 1999/2000

16 V 2000 r.
dr Wiesław Śliwa
O stabilności baz Schaudera w niearchimedesowych przestrzeniach Frécheta — dokończenie

9 V 2000 r.
dr Wiesław Śliwa
O stabilności baz Schaudera w niearchimedesowych przestrzeniach Frécheta

11 IV 2000 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Zanurzenia algebr funkcji analitycznych zmiennej rzeczywistej — dokończenie

4 IV 2000 r.
prof. Michel Langenbruch (Oldenburg)
Analytic extension of smooth functions

28 III 2000 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
Zanurzenia algebr funkcji analitycznych zmiennej rzeczywistej

21 III 2000 r.
dr Wiesław Śliwa
O ciągach bazowych w niearchimedesowych przestrzeniach Frécheta

23 XI 1999 r.
prof.dr hab. Witold Wnuk
Uwagi o kratach Banacha z normą σ-porządkowo ciągłą

9 XI 1999 r.
dr Artur Michalak
O całkowalności w sensie Pettisa translacji w przestrzeni funkcji ograniczonych — dokończenie

19 X 1999 r.
dr Artur Michalak
O całkowalności w sensie Pettisa translacji w przestrzeni funkcji ograniczonych


Rok akademicki 1998/1999

25 V 1999 r.
prof. dr hab. Andrzej Sołtysiak
Widmo Harte`a nie musi być podzbiorem widma Taylora

27 IV 1999 r.
prof. dr hab. Paweł Domański
The subspaces of the space of real analytic functions

20 IV 1999 r.
dr Artur Michalak
On the Fubini theorem for the Pettis integral for bounded functions

13 IV 1999 r.
Daren Kunkle
Splitting for (PLB)-sequence spaces

30 III 1999 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Measures taking values in Banach lattices

2 III 1999 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Mocna własność Hewitta i przestrzenie funkcji ciągłych

19 I 1999 r.
prof. dr hab. Witold Wnuk
Uwagi o charakteryzacjach KB-przestrzeni

12 I 1999 r.
prof. dr hab. Lech Drewnowski
Jeszcze raz o lakunarnej zbieżności szeregów w L_0(mu)

5 I 1999 r.
prof. dr hab. Jerzy Kąkol
Twierdzenie Nagano i własności typu Baire'a (Część II)

15 XII 1998 r.
dr Artur Michalak
Miary Carlesona na wagowych przestrzeniach Bergmana

8 XII 1998 r.
prof dr hab. Jerzy Kąkol
Przestrzenie Baire'a funkcji ciagłych (Część II)

1 XII 1998 r.
prof dr hab. Marek Nawrocki
Maksymalne funkcje radialne — dokończenie

24 XI 1998 r.
prof dr hab. Marek Nawrocki
Maksymalne funkcje radialne

17 XI 1998 r.
mgr Albert Kubzdela
Moduły lokalnie wypukłe nad pierścieniem waluacji — dokończenie

10 XI 1998 r.
prof. dr hab. Wacław Marzantowicz
Istnienie i krotność rozwiązań okresowych dla układów równań różniczkowych ze współczynnikami okresowymi z przestrzeni C^0_+T i H^2

3 XI 1998 r.
mgr Albert Kubzdela
Moduły lokalnie wypukłe nad pierścieniem waluacji

Laboratorium Wsparcia i Rozwoju Aplikacji

Kierownik: dr Tomasz Piłka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pokój: B2-17
Telefon: 61 829-5314

www:

Wszelkie problemy związane z komputerami w budynkach A i B, siecią oraz inne problemy techniczne związane z infrastrukturą informatyczną Wydziału można zgłaszać w Laboratorium Wsparcia i rozwoju aplikacji:

  • bezpośrednio u pracowników w pokojach A1-26 i A1-27,
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  • na stronie: https://help.wmi.amu.edu.pl/,
  • komunikując się przez numery telefonów (w godzinach pracy):
    • stacjonarny: 61-829-5319, 61 829-5548
    • komórkowy: 539-930-372, 666-383-108

Lista pracowników:

dr Tomasz Piłka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr Barbara Borkowicz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr Monika Budzyńska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr Justyna Glanowska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr Marta Kłobukowska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr inż. Marcelina Kuczma, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr Maciej Prill, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr Bogumił Szmańda, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr Tomasz Zaworski, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownia Teorii Operatorów

Kierownik: prof. zw. dr hab. Mieczysław Mastyło, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pokoje: B4-23
Telefon: 61 829-5351

www:

Tematyka:

Lista pracowników:

Profesorowie:
prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adiunkci:
dr Paweł Mleczko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr Michał Rzeczkowski, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

St. wykładowcy:
dr Radosław Szwedek, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych

Kierownik: prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pokoje: B3-32
Telefon: 61 829-5397

www:

Tematyka:

Lista pracowników:

Profesorowie:
prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. UAM dr hab. Michał Hanćkowiak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adiunkci:
dr Marek Gałązka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr Maciej Kalkowski, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr Krzysztof Krzywdziński, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr Michał Ren, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr Wojciech Wawrzyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr Rafał Witkowski, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr Dominika Wojtera-Tyrakowska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

St. wykładowcy:
dr Marcin Gogolewski, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doktoranci:
mgr Karol Popiołek, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr Andrzej Rumiński, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Profesorowie emerytowani:
prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych

Kierownik: prof. UAM dr hab. Marek Wisła, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pokoje: 
Telefon: 61 829-5312

www:

Tematyka:

Lista pracowników:

Profesorowie:
prof. UAM dr hab. Marek Wisła, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. UAM dr hab. Mieczysław Cichoń, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. UAM dr hab. Paweł Foralewski, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. UAM dr hab. Radosław Kaczmarek, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doktoranci:
mgr Joanna Kończak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31