Login

Skład Samorządu Doktorantów

PRZEWODNICZĄCY

mgr Bartłomiej Przybylski, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WICEPRZEWODNICZĄCY

mgr Jędrzej Garnek,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Maria Marchwicka,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

mgr Maria Marchwicka,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Katarzyna Taczała,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KOMISJA SOCJALNO-BYTOWA

mgr Maria Marchwicka,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Katarzyna Taczała,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

mgr Bartłomiej Przybylski, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PRZEDSTAWICIEL W RADZIE WYDZIAŁU

mgr Jędrzej Garnek, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona samorządu doktorantów UAM

Minikonferencja SSDNM

Socjalna pomoc materialna

Stypendia doktoranckie

Stypendia dla najlepszych doktorantów

Stypendia projakościowe

Program SSDNM

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych

ssdm-logo
Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych prowadzone są w zakresie matematyki oraz informatyki wspólnie przez 8 najlepszych w Polsce uniwersyteckich wydziałów matematycznych i informatycznych (oprócz UAM także Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytut Matematyczny PAN).


Zapraszamy kandydatów ze wszystkich uniwersytetów. O kierunkach badań naukowych prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM można się zorientować z listy potencjalnych opiekunów prac doktorskich zawierającej specjalności naukowe i dane kontaktowe samodzielnych pracowników naukowych.


Uczestnicy ŚSDzNM:

  • otrzymują stypendium naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie;
  • uczestniczą w obowiązkowym 1 semestralnym stażu w jednostce partnerskiej dofinansowanym dodatkiem w wysokości 1 000 zł miesięcznie;
  • otrzymują dofinansowanie na wyjazdy na wykłady i seminaria;
  • biorą udział w minikonferencjach służących zapoznaniu się z badaniami naukowymi i warunkami pracy w jednostkach partnerskich;
  • mają mniejsze obciążenie dydaktyczne (łącznie 60 godzin przez 4 lata).

W ramach programu finansowane są wykłady najwybitniejszych specjalistów krajowych i zagranicznych dostępne dla wszystkich doktorantów.

Zajęcia będą odbywały się osobno w każdym ośrodku, ale będą pewne zajęcia wspólne.

Ze względu na doskonałe warunki finansowe i elitarny charakter studiów oczekuje się, że uczestnicy ŚSDzNM nie będą pracowali a skoncentrują się na przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Studia odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym.

W roku 2010/11 w całej Polsce przyjętych zostanie do programu 30 osób (Zasady przyjęć do programu) w ramach ogólnopolskiej rekrutacji. Do rekrutacji można przystąpić także przed złożeniem pracy magisterskiej - posiadanie tytułu magistra będzie niezbędne przed podjęciem studiów.

Termin rejestracji elektronicznej i składania dokumentów: 4 maja 2011.

 Ogólnopolska strona ŚSDzNM 

                       

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31