Login

Pomoc i wsparcie

W tym miejscu można zapoznać się ze wsparciem dostępnym na naszym Uniwersytecie dla studentów oraz studentek. Są to przede wszystkim:

Informacje te można znaleźć również na stronie naszego Uniwersytetu.

Wsparcie psychologiczne na UAM

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dostępne są dwie formy wsparcie psychologicznego dla studentó1)w, doktorantów oraz pracowników UAM:

 • Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania wspiera studentów w efektywnym uczeniu się i studiowaniu, a także pracowników w efektywnej pracy ze studentami.
 • Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego oferuje szeroko pojętą pomoc psychologiczną.

Treść strony w dostępnym pliku pdf (wersja zgodna z WCAG 2.0).

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesu studiowania dla Studentów UAM może pomóc Ci w efektywnym uczeniu się i studiowaniu:

 • opanowaniu nowych technik uczenia się,
 • skutecznym zarządzaniu własnym czasem,
 • nadrabianiu ewentualnych zaległości w studiach,
 • radzeniu sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
 • podejmowaniu i realizacji ambitnych wyzwań życiowych,
 • odnalezieniu się w roli studenta w grupie i satysfakcjonującym spełnianiu się w relacjach z innymi ludźmi,
 • pokonywaniu barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej.

Ponadto Psychologiczny Konsultant jest jedyną osobą uprawnioną do przygotowywania opinii w zakresie Racjonalnych Dostosowań (RD). Jeśli będziesz potrzebować, np. wydłużenia czasu egzaminu, zmiany jego formy lub innych form wsparcia w ramach RD, koniecznie musisz spotkać się z psychologicznym konsultantem.

Jak umówić się na spotkanie?

Na spotkanie można zapisać się telefonicznie, mailowo lub osobiście na dyżurze.

 1. Telefonicznie – zadzwoń 
  mgr Szymon Hejmanowski
  tel. 730 591 791
 2. Mailowo – napisz
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Osobiście – przyjdź na dyżur
  Aktualne dyżury w aktualnościach na stronie Biura.

Dyżury każdorazowo odbywają się Kolegium Heliodora Święcickiego UAM
Grunwaldzka 6, pok. 113
60-780 Poznań

Zachęcamy do kontaktu i indywidualnego ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Jak wygląda spotkanie?

Po wcześniejszym umówieniu spotkanie odbywa się w:

Kolegium Heliodora Święcickiego UAM
Grunwaldzka 6
pok. 113
60-780 Poznań

Spotkanie trwa zwykle około godziny. Na pierwsze spotkanie warto przynieść aktualną dokumentacje medyczną do wglądu, jeśli jednak nie posiadasz żadnych dokumentów, również możesz przyjść na spotkanie.

Kontakt:

Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania dla Studentów UAM

mgr Szymon Hejmanowski
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 730 591 791

Zobacz więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM

Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, spotkań zaprogramowanych na wsparcie, interwencji kryzysowej, po psychoterapię. Spotkania dla studentów UAM są bezpłatne.

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego pomaga w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami w życiu, m. in.:

 • adaptacji do nowego środowiska uczelnianego,
 • trudnych relacjach z innymi, problemach osobistych i rodzinnych,
 • odnalezieniu się w nowej grupie,
 • kryzysach egzystencjalnych.

Poradnia pomaga też w przezwyciężeniu trudności psychologicznych np. takich jak:

 • braku motywacji i trudnościach emocjonalnych,
 • kłopotach behawioralnych,
 • opanowaniu lęków i obaw,
 • akceptacji siebie.

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Strona internetowa Poradni: http://ppds.home.amu.edu.pl/

Adres i miejsce spotkań:

„DS” Hanka
al. Niepodległości 26, pok. 13 i 14
61-714 Poznań

Zapisy na spotkanie – wyłącznie dyżury telefoniczne:

Godziny dyżurów:

mgr Elżbieta Żurkiewicz

 • wtorek 11:00-12:00
 • środa 14:00-15:00
 • czwartek 11:00-12:00

tel. 61 829 24 88

mgr Magdalena Cieślik

 • wtorek 11:00-12:00
 • środa 13:00-14:00
 • czwartek 11:00-12:00

tel. 61 829 24 94


Jeśli nie mogłeś się dodzwonić, a chcesz zapisać się na wizytę wypełnij formularz kontaktowy: http://ppds.home.amu.edu.pl/kontakt/

Z osobami, które pozostawiły swój numer telefonu, będziemy kontaktować się w piątki.

Treść strony w dostępnym pliku pdf (wersja zgodna z WCAG 2.0).

Wsparcie dla studentów z ASD

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z ASD (ang. Autism Spectrum Disprder) mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Aby skorzystać z pomocy Biura, nie jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wykładowcy i inni studenci nie będą wiedzieć o tym, czy jesteś sobą z ASD, jeśli nie będziesz chciał o tym mówić. Biuro nigdy nie przekazuje informacji o studentach innym osobom, jeśli nie wyrażają na to zgody. Będziemy mogli przekazać informacje o wsparciu, jakiego potrzebujesz wybranym przez Ciebie wykładowcom wyłącznie na Twoją pisemną prośbę. Wsparcie, jakie możesz otrzymać na UAM, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Najważniejsze, abyś wiedział, że na UAM możesz otrzymać:

 • Racjonalne Dostosowania w procesie kształcenia,
 • darmową pomoc psychologiczną w Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego,
 • wsparcie Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w procesie studiowania,
 • lektoraty z języka angielskiego w małych grupach,
 • pomoc asystenta dydaktycznego,
 • udział w letnich i zimowych wyjazdach szkoleniowych,
 • udział w obozach sportowo-rekreacyjnych,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych - UWAGA: dotyczy tylko osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-asd

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114 
60-780 Poznań 
tel: 061 829 20 55
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona internetowa Biura: amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Dyżury:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00, środa – dzień wewnętrzny

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Anna Rutz
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 61 829 20 55

Młodszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Krzysztof Osóbka
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 61 829 22 43

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wsparcie, jakie możesz otrzymać, nigdy nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Treść strony w dostępnym pliku pdf (wersja zgodna z WCAG 2.0)

Dane kontaktowe

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel: 61 829 20 55
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona internetowa Biura: amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Dyżury:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00, środa – dzień wewnętrzny

Pobierz informator w pliku pdf (39 mb): Informator dla studentów z niepełnosprawnościami

Pobierz poradnik dla nauczycieli akademickich w pliku pdf (1,3 MB): Dostępne zajęcia

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr Anna Rutz
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 61 829 20 55

Młodszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami

lic. Dominika Hoft
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 61 829 12 10

Starsza referent ds. osób z niepełnosprawnościam

mgr Agnieszka Janicka
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 61 829 22 43

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy we właściwym wydziałowym Biurze Obsługi Studentów.

Więcej informacji o pomocy materialnej.

Racjonalne Dostosowania (RD)

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi UAM z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich swojego wydziału. Studenci w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach oraz w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń. Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.

Więcej informacji o Racjonalnych Dostosowaniach.

Asystent dydaktyczny

Studenci UAM z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością. Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą taką jest kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny). Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy asystenta.

Więcej informacji o asystencie dydaktycznym.

Wsparcie dla studentów słabosłyszących

Studenci i doktoranci słabosłyszący mogą skorzystać m. in. ze wsparcia tłumacza języka migowego, przystosowanych lektoratów języka angielskiego realizowanych w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych, zajęć praktycznej nauki języka polskiego, konsultacji logopedycznych oraz wypożyczyć systemy FM lub przenośną pętle induktofoniczne.

Więcej informacji o wsparciu dla studentów słabosłyszących.

Wsparcie dla studentów niewidomych i słabowidzących

Studenci z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze wsparcia Pracowni Biblioteki Książki Mówionej (Collegium Novum), która zajmuje się adaptacją materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych (m. in. wydruki brajlowskie i adaptacje do różnych formatów plików tekstowych). Pracownia umożliwia wypożyczenie specjalistycznego sprzętu: urządzenia do słuchania książek w standardzie DAISY i plików tekstowych, wyposażone w dyktafon, monitory brajlowskie, notatniki brajlowskie z monitorem brajlowskim. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysokiej jakości skanery wraz z oprogramowaniem OCR, screenreadery i powiększalniki, które umożliwiają samodzielną pracę osobom niewidomym i słabowidzącym, znajdują się w bibliotekach na wszystkich kampusach UAM w Poznaniu. Zapewniamy dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (w ABC) – książek i podręczników akademickich przetworzonych i zaadaptowanych do postaci cyfrowej, możliwej do odczytu mową syntetyczną.

Więcej informacji o wsparciu dla studentów niewidomych i słabowidzących.

Przystosowane miejsca w domach studenckich

UAM dysponuje 30 przystosowanymi pokojami w 8 domach studenckich. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, począwszy od odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez przystosowaną łazienkę z toaletą, stosowne do potrzeb umeblowanie oraz domofon z sygnalizacją dla osób nie(do)słyszących (DS „Jowita” oraz DS „Zbyszko”). Przed każdym akademikiem z pokojami przystosowanymi  znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Więcej informacji o przystosowanych miejscach w akademikach.

Transport dla studentów z niepełnosprawnością

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów. Transport może zostać przyznany studentowi na cały rok akademicki lub tylko na okres zimowy tj. 1 grudnia - 1 marca.

Więcej informacji o transporcie dla studentów z niepełnosprawnością.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

Zrzeszenie „Ad Astra” jest organizacją studencką, która działa na rzecz studentów z niepełnosprawnościami swojej uczelni poprzez liczne akcje, wydarzenia i różnorodne formy pomocy skierowane właśnie do nich. Na początku każdego roku akademickiego Zrzeszenie organizuje spotkania adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, by wdrożyć ich w uczelniane życie i przekazane kompleksowe informacje dotyczące wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, jakie oferuje UAM.

Więcej informacji o Zrzeszeniu „Ad Astra”.

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

W trakcie konsultacji studenci mogą lepiej rozpoznać swoje preferencje i predyspozycje w zakresie efektywnego uczenia się, wypracować odpowiednie do ich potrzeb metody opanowywania materiału studiów. Mogą też zapoznać się z wybranymi technikami uczenia się i wypróbować je w praktyce. Konsultacje służą również budowaniu motywacji do studiowania, zarządzaniu czasem, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach egzaminacyjnych, w wypadku zaległości w studiach, a także w innych sytuacjach życiowych na uczelni i poza nią.

Więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie.

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM

Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach, poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, interwencji kryzysowej, po psychoterapię. Spotkania dla studentów UAM są bezpłatne.

Więcej informacji na stronie Poradni Psychologicznej UAM.

Obozy i seminaria szkoleniowe organizowane przez Biuro

Letnia Szkoła Języka Angielskiego w nadmorskich miejscowościach oraz Zimowe Seminarium Szkoleniowe organizowane są w ośrodkach w pełni dostępnych i przystosowanych, dysponujących bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym.

Więcej informacji w aktualnościach na stronie Biura.

Przystosowane zajęcia z wychowania fizycznego

Studenci z niepełnosprawnościami w ramach zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowych na I roku studiów) mogą skorzystać z alternatywnych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii SWFiS. Do zajęć tych należą: nauka pływania, sekcja pływacka, gimnastka lecznicza i zajęcia ogólnousprawniające. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości każdego studenta.

Więcej informacji o przystosowanych zajęciach z wychowania fizycznego.

Obozy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)

Obóz sportowo-rekreacyjny organizowany przez SWFiS w nadmorskich lub górskich kurortach wypoczynkowych oraz Integracyjny Spływ Kajakowy.

Więcej informacji na stronie SWFiS.

Sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi sekcję sportową, w ramach której studenci z niepełnosprawnościami przygotowują się do zawodów sportowych z cyklu Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS – w różnych dyscyplinach, np. bowlingu, pływaniu, bocci, czy goalballu.

Więcej informacji na stronie SWFiS.

Dane kontaktowe

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel: 61 829 20 55
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona internetowa Biura: amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Dyżury:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00, środa – dzień wewnętrzny

Pobierz informator w pliku pdf (39 mb): Informator dla studentów z niepełnosprawnościami

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr Anna Rutz
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 61 829 20 55

Młodszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Krzysztof Osóbka
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: 61 829 22 43

Treść strony w dostępnym pliku pdf (wersja zgodna z WCAG 2.0)

Nauczanie zdalne - instrukcje, zarządzenia i komunikaty

Panel dydaktyczny i Microsoft Teams

Zapraszamy do skorzystania z narzędzi wspierających nauczanie zdalne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Teams jest podstawowym narzędziem współpracy online. Umożliwia wideokonferencje, wymianę plików, współdzielenie notatek i inne formy komunikacji. Panel Dydaktyczny to aplikacja osadzona na platformie Office 365 (dokładniej w Intranecie) pozwalająca na tworzenie w Teams tzw. zespołów odpowiadających grupom zajęciowym. 

Dla nowych użytkowników tych narzędzi przydatne będą: 

 1. Instrukcja pierwszego logowania, przygotowana przez Centrum Informatyczne. W sprawie trudności z zalogowaniem prosimy pisać na adres intrThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. Instruktaże:
 3. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ). 
 4. Strona zawierająca materiały pomocne podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Panelu Dydaktycznego oraz Microsoft Teams (wymagane logowanie do Office 365). 
 5. Przykładowe rozwiązania do zastosowania podczas prowadzenia zajęć matematycznych w formie zdalnej, opracowane przez pracowników naszego Wydziału. 
 6. Przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów zdalnych: rekomendowane formy i rozwiązania techniczne (webinarium, wymagane logowanie do Office 365)
 7. Rekomendacja dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dostęp do Panelu Dydaktycznego:

Wsparcie nauczania zdalnego

Wsparcie na WMI (problemy dotyczące nauczania zdalnego): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wsparcie na UAM (problemy techniczne): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Moodle

W celu założenia kursu na platformie Moodle należy:  

 • przejść na stronę https://www.elearning.amu.edu.pl/wmi/ 
 • zalogować się w prawym górnym rogu podając dane do konta UAM (poczta, amurap itp.), 
 • przejść do rozwijanego bocznego menu klikając w lewym górnym rogu na ikonę trzech kresek, 
 • wybrać pozycję “+ Zamów kurs i wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

W terminie do 24h zostanie wysłana przez administratora wiadomość zwrotna z linkiem (jeśli kurs zostanie zatwierdzony). 

Istnieją trzy sposoby na dodanie studentów do utworzonego kursu: 

Przydatne informacje: 

Kontakt: 

 • w przypadku problemu z dostępem, prośbę o dodanie należy wysłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • pomoc wydziałowa przy korzystaniu z platformy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Zarządzenia i komunikaty

Zarządzenie Rektora dotyczące organizacji działalności dydaktycznej w okresie zagrożenia wirusem COVID-19 

Komunikat Prorektor ds. kształcenia prof. Beaty Mikołajczyk odnośnie organizacji procesu kształcenia w formie zdalnej, wraz z elementami FAQ oraz wskazaniem wybranych rozwiązań 

Zasady prowadzenia zajęć zdalnych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM 

E-learning a studenci/doktoranci z niepełnosprawnościami 

 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31