Login

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Bystrzyckiego

W środę  3 lipca 2019 r. o godz. 11:30 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Bystrzyckiego.

Tytuł rozprawy: Applications of additive combinatorics methods to some multiplicative problems.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Schoen.
Recenzenci: prof. UW dr hab. Jacek Pomykała (Uniwersytet Warszawski) i prof. USz dr hab. Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Szczeciński).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM. Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31