Login

Trudne sytuacje i kryzysy psychiczne wśród studentów - kwestionariusz dla pracowników

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w bardzo ważnym projekcie i wypełnienia ankiety dotyczącej trudnych sytuacji i kryzysów psychicznych, jakich doświadczają studenci w trakcie studiów. Badanie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu SOS Digital - Support to Students in Distress. Na wypełnienie całego kwestionariusza będą Państwo potrzebowali do 10 minut. Serdecznie prosimy o wypełnienie go w ciągu 7 dni od daty otrzymania tej wiadomości.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowej platformy internetowej 'SOS Digital', na której pracownicy uczelni mają uzyskać niezbędna informacje, jak wspierać studentów/tki w kryzysie oraz jakie procedury podejmować w sytuacjach szczególnie trudnych. Wszystkie dane zbierane są wyłącznie w celach naukowych, z zachowaniem zasad pełnej poufności. Żadna informacja nie zostanie przekazana osobie spoza zespołu badawczego. Dzięki oznaczeniu kodem odpowiedzi osób badanych, zachowana zostanie anonimowość (wszystkie dane zostaną oznaczone losowo wygenerowanym kodem identyfikacyjnym).

W razie wątpliwości bądź chęci uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Anną Rutz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 61 829 20 55.

Jednocześnie prosimy o przekazanie naszej prośby jednej osobie - dzięki temu możemy wspólnymi siłami podwoić liczbę odpowiedzi.

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31