Login

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Piłki

Informujemy, że w czwartek 28 lutego 2019 r. o godz. 13:30 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Piłki.
 
Tytuł rozprawy: Eliminowanie redundancji i duplikatów w danych XML.
 
Promotor: prof. PP dr hab. Tadeusz Pankowski (Politechnika Poznańska).
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (Politechnika Gdańska) i prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański.
 
Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM. Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.

Mobilny USOS UAM

Powstała aplikacja Mobilny USOS przeznaczona dla studentów i pracowników naszego Uniwersytetu. Od teraz w każdej chwili można korzystać z jego możliwości takich jak: plan zajęć, oceny, grupy zajęciowe, ankiety, USOSmail itd. Dostępny jest również moduł Aktualności, więc znajdą się tam wszystkie najświeższe informacje z Wydziału. 

Mobilny USOS UAM jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej. Aplikacja dostępna na jest na urządzenia z systemem Android, można ją pobrać ze sklepu Google Play. Zachęcamy do korzystania i testowania aplikacji, ponieważ zespół programistów USOS jest otwarty na uwagi użytkowników.

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM

W dniach 3-7 września 2019 r. w Krakowie odbędzie się Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Obrady Zjazdu staną się okazją do podsumowania ostatnich stu lat matematyki polskiej. W spotkaniu brać będą udział przedstawiciele świata matematyki z polskich uczelni, a także polscy matematycy pracujący na uczelniach zagranicznych. Oprócz naukowców, w Zjeździe uczestniczyć będą nauczyciele matematyki oraz przedstawiciele innych środowisk związanych z matematyką.

Podstawowe informacje zostały zamieszczone na stronie Zjazdu.

Akcja „Złóż Serca dla Hospicjum”

Już po raz 7 Małopolskie Hospicjum dla Dzieci organizuje pod patronatem Polskiego Towarzystwa Origami ogólnopolską akcję „Złóż serce dla hospicjum”. W tym roku nasze koło naukowe StudMat zaprasza studentów oraz pracowników Wydziału do wzięcia udziału w akcji.

Jedyne co wystarczy zrobić to złożyć serce zgodnie z dołączonym diagramem i przekazać je do członków koła StudMat. Od poniedziałku do czwartku na długich przerwach na holu przy aulach studenci będą służyć pomocą i dostarczać papier do składania.

Serca zostaną rozdane przechodniom w Krakowie podczas najbliższych Walentynek przez wolontariuszy wraz z ulotkami informującymi o działalności Hospicjum. Akcja potrwa do 24 stycznia. Zachęcamy do udziału!

Światowy Dzień Logiki na UAM

W dniu 14 stycznia obchodzony będzie po raz pierwszy Światowy Dzień Logiki. Z tej okazji na kampusie Ogrody odbędzie się spotkanie (godzina 17.00, sala 311, bud. D).

Program obejmuje trzy odczyty:

 • Roman Murawski - "100 lat logiki na uniwersytecie w Poznaniu",
 • Andrzej Wisniewski - "Sprzeczności, dowody i refutacje",
 • Jerzy Pogonowski - "O intuicjach matematycznych".

Po odczytach odbędą się warsztaty dla studentów "Logika i programowanie" (godzina 19.30, sala 67, bud. AB). Więcej informacji na stronie: www.logica-universalis.org/wld

Kolejny wykład ze statystyki na naszym Wydziale

W dniu 16 stycznia 2019 roku o godz. 17:30 w sali A1-33 naszego Wydziału odbędzie się kolejny wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym. Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Wykład na temat: "Doświadczenia z ortogonalną strukturą blokową", wygłosi prof. dr hab. Radosław Kala z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Konkurs o stypendium doktoranckie do projektu NCN SONATA

Wydział Matematyki I Informatyki UAM ogłasza konkurs o stypendium doktoranckie do projektu NCN SONATA 13 nr. UMO-2017/26/D/ST1/00103 - kierownik projektu: dr Marek Kaluba. 

Tematyka badawcza:

 • grupy skończenie prezentowalne
 • struktury automatyczne na grupach
 • uzupełnienie Knutha-Bendixa systemów przepisujących termy

Wymagania wobec kandydata:

 • podstawowa wiedza dotycząca teorii automatów
 • dobra znajomość języka nisko-poziomowego (np. C)
 • znajomość języka wysoko-poziomowego, np. python, julia.

Zapewniamy:

 • stypendium naukowe (w wymiarze 30%)
 • udział w nowatorskich badaniach z pogranicza teorii grup i inżynierii oprogramowania
 • współautorstwo publikacji w renomowanych czasopismach naukowych

Czas trwania projektu: 9 miesięcy, wymagane zaangażowanie: 30%.

Sposób rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna 28.01.2019 (o dokładnym miejscu i terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Wniosek powinien zawierać: dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra matematyki lub informatyki, podanie wraz z życiorysem uwzględniającym aktywność naukową, udział w konferencjach, nagrody i wyróżnienia, staże, oraz listę kilku najważniejszych zrealizowanych projektów informatycznych.

Dokumenty należy składać do Dziekanatu Wydziału Matematyki I Informatyki UAM (ul. Umultowska 87 61-614 Poznań) oraz ich wersję elektroniczną przesłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..pl do dnia 21 stycznia 2019 roku.

Prof. Jerzy Kaczorowski wiceprezesem Oddziału Poznańskiego PAN

Zgromadzenie Członków Oddziału Poznańskiego PAN w dniu 12 grudnia 2018 r. wybrało władze Oddziału na nową kadencję 2019-2022. Wiceprezesem został prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, członek rzeczywisty PAN, dziekan naszego Wydziału.

Laureaci piętnastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów piętnastej edycji ogłoszonych przez NCN konkursów OPUS i PRELUDIUM znalazł się pracownik naszego Wydziału. W kategorii OPUS zakwalifikowany do finansowania został projekt prof. dra hab. Andrzeja Rucińskiego zatytułowany „Zagadnienia strukturalne w teorii hipergrafów gęstych i losowych". Serdecznie gratulujemy!

Kolejny wykład ze statystyki na naszym Wydziale

W dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 17.30 w Sali A1.33  odbędzie się następny wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym.

Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Wykład na temat: "Test permutacyjny w problemie dwóch prób dla danych cenzurowanych”, wygłosi dr Grzegorz Wyłupek z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28