Login

XXV Uroczysty Wykład im. prof. Orlicza

Serdecznie zapraszamy na kolejny, już XXV Uroczysty Wykład im. prof. Orlicza. Wykład pt. "O geometrycznych metodach w teorii grup nieskończonych" wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz z Instytutu Matematycznego PAN.

Wykład odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału.

Zachęcamy do zapoznania się z postacią profesora Orlicza oraz informacjami o wcześniejszych wykładach, które znajdują się na stronie naszego Wydziału w części poświęconej Wykładom.

Konferencja "Czy Bóg stworzył liczby pierwsze?"

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Teologicznym UAM organizują kolejną sesję naukową z cyklu Dwugłos Nauki pod tytułem: „Czy Bóg stworzył liczby pierwsze? Hipoteza Riemanna a racjonalność przyrody”.

Celem planowanej sesji jest prezentacja hipotezy Riemanna z punktu widzenia matematyki i fizyki, oraz na tym tle, refleksja filozoficzno-kosmologiczna na temat użyteczności języka matematyki w opisywaniu i zrozumieniu Wszechświata.

W czasie sesji referaty wygłoszą: prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, czł. rzecz. PAN, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, dr hab. Marek Wolf, prof. UKSW z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UKW w Warszawie, prof. dr hab. Roman Murawski z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński, prof. UP JPII z Wydziału Filozoficznego UP JPII w Krakowie.

Sesja odbędzie się 29 listopada 2017 r. w Sali Dużej Oddziału PAN w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godzinie 10:00. Szczegóły można znaleźć na stronie http://www.pan.poznan.pl/dn/.

Bezpłatne szkolenie RPK Poznań

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE działający przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM zaprasza na bezpłatne szkolenia dedykowane naukowcom, którzy chcą rozwijać swoją karierę naukową z wykorzystaniem środków unijnych.

Najbliższe szkolenie „Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze” odbędzie się 11 października w Auli Lubrańskiego w Collegium Minus UAM. Wydarzenie przeznaczone jest przede wszystkim dla naukowców posiadających co najmniej od 2 lat stopień doktora z pomysłem na interdyscyplinarny projekt.

Rejestracja trwa do 9 października do godz. 12:00 za pośrednictwem strony internetowej PPNT.

Wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym

W dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 17:30 w sali A1-33 naszego Wydziału  odbędzie się drugi w tym roku akademickim wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym. Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Wykład na temat: "Miary zależności między dwoma wielowymiarowymi procesami losowymi”, wygłosi prof. dr hab. Mirosław Krzyśko z naszego Wydziału.

Konferencja Informatyka bez komputera

W najbliższym czasie gościem naszego Wydziału będzie dr Michal Armoni z Instytutu Weizmanna w Izraelu. Specjalistka z dydaktyki informatyki, nauczanej w szkołach i na uniwersytetach izraelskich. W swoich badaniach skupia się na roli matematyki jako fundamentu myślenia informatycznego.

3 listopada 2017 roku w auli C odbędzie się mini-konferencja "Informatyka bez komputera'', dla studentów i nauczycieli informatyki i matematyki. Rejestracja na konferencję odbywa się przez stronę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

6 listopada 2017 roku o 15:30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się wykład "Role of Proofs in a Course on Design and Analysis of Algorithms''.

Więcej informacji można znaleźć na stronie bezkomputera.wmi.amu.edu.pl

Wykład profesora Mikaela Lindströma

Dnia 7 listopada 2017 r. o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się wykład profesora Mikaela Lindströma z Åbo Akademi z Turku w Finlandii. Odczyt zatytułowany "Compactness and weak compactness of weighted composition operators on dual Banach spaces of analytic functions" organizowany jest w ramach wspólnego seminarium Zakładów Interpolacji i Aproksymacji, Teorii Funkcji Rzeczywistych oraz Analizy Funkcjonalnej naszego Wydziału.

Streszczenie wykładu przedstawia się następująco: In this talk I will discuss the norm and the essential norm of weighted composition operators from a large class of non-necessarily reflexive Banach spaces of analytic functions on the open unit disk into weighted type Banach spaces of analytic functions and Bloch type spaces.  I also show the equivalence of compactness and weak compactness of weighted composition operators from these weighted type spaces into a class of Banach spaces of analytic functions, that includes a large family of conformally invariant spaces like BMOA.

O godzinie 10:00 planowane jest spotkanie z wykładowcą w mniej formalnej atmosferze przy kawie, herbacie oraz ciasteczkach. Z racji odbywających się tego dnia ,,Dni Kariery'' kawa i ciastka serwowane będą w sali posiedzeń Rady Wydziału (wykładu będzie można zatem wysłuchać z filiżanką kawy w ręku!). 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zakładu Interpolacji i Aproksymacji. Serdecznie zapraszamy!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej dra hab. Piotra Maćkowiaka

W piątek 20 października 2017 r. o godz. 11:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej dra hab. Piotra Maćkowiaka.

Tytuł rozprawy: Non-linear superposition operators in the space of functions of bounded variation. Promotor: prof. UAM dr hab. Dariusz Bugajewski. Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Matkowski (UZ) i prof. dr hab. Kazimierz Goebel (UMCS).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM. Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/awanse-naukowe.

Nagroda Praeceptor Laureatus dla dra Rafała Jaworskiego

W roku akademickim 2016/2017 odbyła się pierwsza edycja konkursu "Praeceptor Laureatus". Wszyscy studenci przy pomocy systemu USOS wybierali najlepszego dydaktyka. Laureaci tej nagrody są wyłaniani w drodze głosowania na jednego z dwunastu wykładowców z wydziału, którzy osiągają najwyższe oceny w ankietach studenckich.

Na naszym Wydziale najlepszym dydaktykiem został dr Rafał Jaworski. Serdecznie gratulujemy pierwszemu laureatowi nagrody!

Już teraz zachęcamy do bacznego przyjrzenia się swoim wykładowcom, by w przyszłorocznym głosowaniu szybko wskazać swoich faworytów.

Wykład "Analiza kanoniczna dla danych funkcjonalnych"


W dniu 18 października 2017 roku o godz. 17.30 w sali A1-33 odbędzie się pierwszy w tym roku akademickim wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym.

Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz nasz wydział.

Wykład na temat: "Analiza kanoniczna dla danych funkcjonalnych”, wygłosi prof. UAM dr hab. Waldemar Wołyński.

Sukces profesora Krzysztofa Jassema

W dniach 21-26 sierpnia w Lyonie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Świata w brydżu sportowym. Spośród 116 startujących drużyn pierwsze miejsce zdobył zespół polski, w skład którego wchodził profesor naszego Wydziału, Krzysztof Jassem.

Był to trzeci tytuł Mistrza Świata, zdobyty przez naszego Pracownika po sukcesach w latach 2014 i 2015.

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30