Login

Kolejny wykład ze statystyki na naszym Wydziale

W dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 17.30 w Sali A1.33  odbędzie się następny wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym.

Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Wykład na temat: "Test permutacyjny w problemie dwóch prób dla danych cenzurowanych”, wygłosi dr Grzegorz Wyłupek z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykład prof. Enrique A. Sancheza Pereza "Extensions and factorization of Lipschitz maps on Banach function spaces and applications"

W imieniu seminariów zakładów Teorii Interpolacji i Aproksymacji, Analizy Funkcjonalnej oraz Teorii Funkcji Rzeczywistych zapraszamy na wykład wydziałowy, który wygłosi prof. Enrique A. Sanchez Perez (Universitat Politecnica de Valencia), pt. "Extensions and factorization of Lipschitz maps on Banach function spaces and applications".

Wykład odbędzie się 4 grudnia (wtorek) o godz. 10:30 w Auli C. Przed wykładem zapraszamy na tradycyjną herbatę/kawę do klubu profesorskiego na godz. 10:00. 

Zapraszamy do zapoznania się z abstraktem.

XXVI Uroczysty Wykład im. prof. Orlicza

Serdecznie zapraszamy na kolejny, już XXVI Uroczysty Wykład im. prof. Orlicza. Wykład pt. "Zespolone równanie Monge'a-Ampere'a w geometrii" wygłosi prof. dr hab. Sławomir Kołodziej z Uniwersytetu Jagielońskiego.

Wykład odbędzie się 7 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału.

Zachęcamy do zapoznania się z postacią profesora Orlicza oraz informacjami o wcześniejszych wykładach, które znajdują się na stronie naszego Wydziału w części poświęconej Wykładom.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elizy Jackowskiej-Boryc

Uprzejmie informuję, że we wtorek 4 grudnia 2018 r. o godz. 10:30 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elizy Jackowskiej-Boryc.
 
Tytuł rozprawy: Turán and Ramsey numbers for 3-uniform hyperpaths.
 
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Ruciński.
Recenzenci: prof. UG dr hab. Tomasz Dzido (UG) i dr hab. Andrzej Żak (AGH).
 
Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM. Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.

Wykład Prof. Andrzeja Urbaniaka "Nauczyciel akademicki a wychowanie"

W środę 21 listopada o 17:00 w sali B3-38 odbędzie się wykład prof. Andrzeja Urbaniaka ,,Nauczyciel akademicki a wychowanie". Prelegent pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie wychowania do życia w rodzinie (m.in. na KUL, UKSW i UAM).

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem wykładu.

Wykład wydziałowy "Liniowy operator rozszerzenia na pewnych klasach funkcji Baire'a"

Zakład Analizy Funkcjonalnej, Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych oraz Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji serdecznie zapraszają na wykład prof. Marka Wójtowicza (Instytut Matematyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) pt. "Liniowy operator rozszerzenia na pewnych klasach funkcji Baire'a''. Wykład odbędzie się 20 listopada (wtorek) o godzinie 10:30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału. Przed wykładem, o godzinie 10:00, zapraszamy do Klubu Profesorskiego na spotkanie z Prelegentem.

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem wykładu.

Kolejny wykład ze statystyki na naszym Wydziale

W dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 17.30 w sali A1.33 Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się kolejny wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym.

Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Wykład na temat: "Układy równoległe i naprzemienne”, wygłosi dr hab. Bogna Zawieja z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wykład wydziałowy ,,Generic properties of nonexpansive mappings on metric spaces with curvature bounds''

Zakład Analizy Funkcjonalnej, Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych oraz Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji serdecznie zapraszają na wykład prof. Christiana Bargetza (University of Innsbruck) pt. ,,Generic properties of nonexpansive mappings on metric spaces with curvature bounds''.

Wykład odbędzie się 13 listopada (wtorek) o godzinie 10.30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału. Przed wykładem, o godzinie 10.00, zapraszamy do Klubu Profesorskiego na spotkanie z Prelegentem. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem wykładu.

Wykład prof. Stanisława Goldsteina pt. "Liniowe kombinacje rzutów w algebrach von Neumanna"

Zakład Analizy Funkcjonalnej, Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych oraz Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji serdecznie zapraszają na wykład prof. Stanisława Goldsteina (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki)  pt. "Liniowe kombinacje rzutów w algebrach von Neumanna".

Wykład odbędzie się 23 października (wtorek) o godzinie 10.45 w Auli C.  Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem wykładu.

Prof. dr hab. Roman Murawski członkiem Academia Europaea

Prof. dr hab. Roman Murawski, kierownik Zakładu Logiki Matematycznej, został wybrany w poczet członków Academia Europaea. Academia Europaea powstała w 1988 z inicjatywy m.in. Royal Society. Gromadzi specjalistów z różnych dziedzin nauki w tym medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych. Koncentruje się na działalności opiniodawczej i doradczej w zakresie nauki, współpracując w tym zakresie m.in. z Komisją Europejską. Siedziba Academia Europaea mieści się w Londynie.

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31