Login

Wykład prof. Anny Rity Sambucini

22 marca o 9.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału, gość z Perugii, prof. Anna Rita Sambucini przedstawi wykład "Multivalued gauge integrals and selections". Wszystkich z Państwa gorąco zachęcamy i zapraszamy do wysłuchania wykładu.

Abstract:
After the pioneering works of Aumann and Debreu, the theory of multivalued functions has been intensively studied and several notions of integral have been developed using different techniques. These notions have shown to be useful when modeling some theories in different fields as optimal control and mathematical economics. The choice to deal with these types of integration is motivated by the fact that a very important tool in this framework is the Kuratowski and Ryll-Nardzewski theorem which guarantees the existence of measurable selectors, though this famous result requires the separability of the range space X. Existence of selections integrable in the same sense of the corresponding multifunctions has been proven for some gauge integrals in the hyperspace cwk(X) (ck(X)) of convex and weakly compact (compact) subsets of a general Banach space X.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Romana Grundkiewicza

Informujemy, że w piątek 23 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Romana Grundkiewicza.
 
Tytuł rozprawy: Algorithms for automatic grammatical error correction.
 
Promotor: prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem.
Recenzenci: prof. IPI PAN dr hab. Agnieszka Mykowiecka (IPI PAN) i prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka (PWr).
 
Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM.
Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału w zakładce Awanse Naukowe.

II Ogólnopolska Konferencja STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się 14 marca 2018 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych oraz społecznych, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych oraz organizacji pozarządowych.

W załączeniu znajduje się program konferencji.

Szczegółowe informacje: www.strefaprojektow.amu.edu.pl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jaki jest patent na sukces? Konferencja dla naukowców i firm

Czyj i czym jest wynalazek lub patent? Czym zajmuje się rzecznik, a czym urząd patentowy? Jak chronić Twój pomysł na biznes? Ochrona Twojego wynalazku, innowacyjnego rozwiązania, logotypu, know-how to kluczowa kwestia.

Kwestie te są również ważne dla naukowców, którzy pracują na uczelniach lub w międzynarodowych konsorcjach.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie narzędzia ochrony będą najlepsze dla Twojego pomysłu – dołącz do bezpłatnego wydarzenia „Patent na Sukces”. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej.

Seminarium regionalne pt. „Patent na sukces” odbędzie się 22 marca 2018 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Rubież 46, bud. H

Rejestracja trwa do 20 marca. Program oraz więcej szczegółów można znaleźć na stronie wydarzenia.

III Forum Pełnomocników ds. studentów z niepełnosprawnościami

Tegoroczną edycję Forum pragniemy poświęcić tematowi ważnemu dla całej społeczności akademickiej: „Formy wsparcia studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej w szkolnictwie wyższym”. Aby przybliżyć tematykę Forum szerszemu środowisku akademickiemu, w tym roku obrady będą dostępne dla wolnych słuchaczy. Zapraszamy w środę 21 marca na Wydział Historyczny na wykład „Wsparcie  w procesie edukacji studenta z ASD na wyższej uczelni – doświadczenia Fundacji SYNAPSIS”.

Więcej szczegółów i rejestracja dostępne pod adresem:  III Forum Pełnomocników ds. studentów z niepełnosprawnościami.

Wykład pt. "Wstęp do uczenia przyrostowego: statystyka bez prawdopodobieństw"

W dniu 14 marca 2018 roku o godz. 17.30 w Sali A1.33 na naszym Wydziale odbędzie się kolejny w tym roku akademickim wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym.

Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Wykład na temat: "Wstęp do uczenia przyrostowego: statystyka bez prawdopodobieństw" wygłosi dr inż. Wojciech Kotłowski z Politechniki Poznańskiej.

Wykład z tematyki Big Data

Wszystkich zainteresowanych tematyką Big Data serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi Olaf Piotrowski, Chief Data Officer w Allegro

Temat wykładu: Czy można zarządzać jeziorem danych? Jak świat Big Data zmienia sposób pracy z danymi.

Wykład odbędzie się w sobotę, 3 marca, o godz. 9:00 w sali Rady Wydziału (A1-33). Po wykładzie zapraszamy na kawę i dyskusję.

Slajdy z wykładu: Czy można zarządzać jeziorem danych – Slajdy
Literatura: Czy można zarządzać jeziorem danych – Literatura
Nagranie z wykładu:  https://youtu.be/u378cOIac_I 

Wykład prof. Frédérica Bayarta

W imieniu seminariów zakładów Teorii Interpolacji i Aproksymacji, Analizy Funkcjonalnej oraz Teorii Funkcji Rzeczywistych zapraszam na wykład wydziałowy, który wygłosi:

Prof. Frédéric Bayart (Clermont Auvergne University, France)

Tytuł wykładu: Multiple summing maps: Coordinatewise summability, inclusion theorems and p-Sidon sets

Wykład odbędzie się 27 lutego (wtorek) o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału. Przed wykładem zapraszamy na tradycyjną herbatę/kawę do klubu profesorskiego na godz. 10.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, szczególnie doktorantów.

Wyniki kolejnej edycji konkursów NCN

Z radością informujemy, że wśród laureatów kolejnej edycji ogłoszonych przez NCN konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 i SONATA 13 znalazło się dwóch pracowników naszego Wydziału. W kategorii SONATA zakwalifikowane do finansowania zostały dwa projekty: dra Marka Kaluby zatytułowany „Obliczeniowe aspekty własności (T)" oraz dra Macieja Dołęgi pt. „Kombinatoryka wielomianów symetrycznych", przy czym ten drugi grant realizowany będzie w Instytucie Matematycznym PAN. Obu Panom serdecznie gratulujemy!

II Ogólnopolska Konferencja STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się 14 marca 2018 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych oraz społecznych, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych oraz organizacji pozarządowych.

Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk - projektów, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także warsztaty z cyklu „Przełącz się na myślenie projektowe”, sesja posterowa przedstawiająca działalność studentów w obszarze projektów edukacyjnych i społecznych. Zaprezentowane zostaną również stoiska konsultacyjne umożliwiające bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz osobami, które w swojej codziennej pracy zawodowej podejmują działania projektowe.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie wydarzenia. Szczegółowe informacje: www.strefaprojektow.amu.edu.pl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31