Login

Nowy grant Sonatina na naszym Wydziale

Z radością witamy nową osobę wśród prowadzących badania na naszym Wydziale. Dr Paweł Lewulis wybrał naszą jednostkę na miejsce realizacji swojego projektu zatytułowanego "Krótkie odcinki pomiędzy liczbami prawie pierwszymi", zakwalifikowanego przez NCN do finansowania w kategorii SONATINA 3. Serdecznie gratulujemy!

Wykład prof. Przemysława Prusinkiewicza pt. "Jak rozumieć stokrotki?"

Zapraszamy na wykład "Jak rozumieć stokrotki", który odbędzie się 28 czerwca 2019 roku o godz. 11:30 w Auli A. Prelegentem będzie prof. Przemysław Prusinkiewicz (University of Calgary).

Abstrakt:
Istotnym elementem organizacji roślin jest ich filotaksja: regularne ułożenie liści lub kwiatów na podtrzymującej je łodydze. Często występująca w naturze filotaksja spiralna ma intrygujące własności matematyczne związane z ciągiem Fibonacciego i złotą proporcją. Własności te są przedmiotem interdyscyplinarnych badań od ponad dwustu lat; zafascynowany nimi był na przykład Alan Turing. Chociaż mechanizm filotaksji wielu roślin jest obecnie znany, zrozumienie to nie rozciąga się na powszechnie występującą i wizualnie najbardziej atrakcyjną formę filotaksji: „koszyczki”, czyli ułożenia wielu (często setek) indywidualnych kwiatów w zbiory imitujące pojedyncze kwiaty. Koszyczki są typowe dla rodziny astrowatych, do której, oprócz astrów, należą np. stokrotka, gailardia i słonecznik. W moim wykładzie zarysuję obecny stan badań nad filotaksją, po czym skupię się na najnowszych rezultatach dotyczących struktury koszyczków. Rezultaty te zostały otrzymane poprzez połączenie technik biologii molekularnej, przetwarzania obrazów, argumentów matematycznych i graficznych symulacji komputerowych we współpracy z kolegami z Uniwersytetu Helsińskiego.

Przykład koszyczka (model gailardii ogrodowej)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Bystrzyckiego

W środę  3 lipca 2019 r. o godz. 11:30 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Rafała Bystrzyckiego.

Tytuł rozprawy: Applications of additive combinatorics methods to some multiplicative problems.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Schoen.
Recenzenci: prof. UW dr hab. Jacek Pomykała (Uniwersytet Warszawski) i prof. USz dr hab. Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Szczeciński).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM. Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.

Wykład otwarty poświęcony wielowymiarowym metodom statystycznym

W dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 17:30 w sali A1-33 na naszym Wydziale odbędzie się ostatni w tym roku akademickim wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym. Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Wykład na temat: "Wielowymiarowy model liniowy w analizie wyników doświadczeń przyrodniczych z wizualizacją graficzną w przestrzeni euklidesowej", wygłosi dr Dariusz Kayzer z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Mgr Bartłomiej Przybylski laureatem konkursu na najlepszą pracę badawczą

Miło nam poinformować, że mgr Bartłomiej Przybylski z naszego Wydziału został laureatem konkursu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2018 roku, której wiodącym autorem jest doktorant z wielkopolski lub ziemi lubuskiej. Nagroda została przyznana za artykuł pt. "A new model of parallel-machine scheduling with integral-based learning effect" opublikowany w czasopiśmie Computers & Industrial Engineering (IF: 3.195). Z pozostałymi laureatami można zapoznać się na stronie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy!

XXVII Uroczysty Wykład im. Władysława Orlicza

Zapraszamy na XXVII Uroczysty Wykład im. Władysława Orlicza, który odbędzie się 13 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału. Prelegentami będą prof. dr hab. Henryk Iwaniec (Reugters University, NJ) i prof. dr hab. Tadeusz Iwaniec (Syracuse University, NY). Tytuły ich wystąpień to "Problems of equidistribution in arithmetic" oraz "Monotone Hopf-harmonics". Streszczenia wystąpień można znaleźć na naszej stronie w sekcji poświęconej Wykładom im. Władysława Orlicza.

Wykład wydziałowy prof. Moshego Goldberga

Zapraszamy na wykład wydziałowy, który wygłosi: profesor Moshe Goldberg (Technion - Israel Institute of Technology).

Tytuł wykładu: Extending the spectral radius to finite-dimensional power-associative algebras

Wykład odbędzie się 11 czerwca (wtorek) o godz. 10:30 w sali Rady Wydziału. Przed wykładem zapraszamy na tradycyjną herbatę/kawę do klubu profesorskiego na godz. 10:00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, szczególnie doktorantów.

Laureaci szesnastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM

Z radością informujemy, że wśród laureatów szesnastej edycji ogłoszonych przez NCN konkursów OPUS i PRELUDIUM znaleźli się pracownik i doktorant z naszego Wydziału. W kategorii OPUS 16 zakwalifikowany do finansowania został projekt prof. dra hab. Wojciecha Gajdy zatytułowany "Rozmaitości Abelowe i działania grup Galois", natomiast projekt mgra Pawła Piaseckiego pt. "Klasyfikacja szeregów czasowych z wykorzystaniem lasów podobieństwa i głębokich sieci neuronowych" uzyskał finansowanie w kategorii PRELUDIUM 16.

Serdecznie gratulujemy obu laureatom!

Wykład pt. "Spectra of tridiagonal matrices" - prof. Charles R. Johnson

W dniu 28 maja 2019 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (A1-33/34) odbędzie się wykład pt. "Spectra of tridiagonal matrices", który wygłosi profesor Charles R. Johnson (College of William and Mary, Williamsburg, USA).

Streszczenie wykładu można znaleźć na stronie Zakładu Algorytmiki i Metod Numerycznych.

Kolejny wykład ze statystyki

W dniu 29 maja 2019 roku o godz. 17:30 w sali A1-33 naszego Wydziału odbędzie się kolejny wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym. Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Wykład na temat: "Fundamental concepts of functional data analysis and an application to global cooling", wygłosi prof. dr Piotr Kokoszka z Colorado State University.

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31