Login

Współpraca z Chinami

W dniu 25 maja 2018 r. podczas 37. posiedzenia Polsko-Chińskiej Międzyrządowej Komisji ds. współpracy naukowo-technologicznej w Pekinie został rozstrzygnięty konkurs na wymianę osobową na lata 2018-2019. Do udziału w wymianie osobowej zakwalifikowano 20 projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polskie i chińskie uczelnie.

Miło nam poinformować, że wśród zakwalifikowanych wniosków znalazł się projekt „Badanie własności geometrycznych i topologicznych wybranych przestrzeni Banach i F-unormowanych oraz ich zastosowania” złożony przez prof. UAM dr hab. Marka Wisłę i dr Hai Feng Ma z Harbin Normal University. Wymianą zostanie objętych łącznie 8 pracowników naukowych w latach 2018-2019.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Taczały

W czwartek 28 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w sali A2-14 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Taczały.

Tytuł rozprawy: Ramsey properties of the linear equations.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Schoen.
Recenzenci: dr hab. Maciej Ulas (UJ) i prof. UW dr hab. Mariusz Skałba (UW).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM. Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału w zakładce Awanse naukowe.

Międzynarodowa konferencja pt. "The Second International Workshop on Dynamic Scheduling Problems"

W dniach 26 - 28 czerwca br. na naszym Wydziale odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. "The Second International Workshop on Dynamic Scheduling Problems", poświęcona problemom szeregowania zadań ze zmiennymi czasami wykonywania oraz ich zastosowaniom.

Przewodniczącym Komitetu Programowego oraz Komitetu Organizacyjnego tej konferencji jest prof. UAM dr hab. Stanisław Gawiejnowicz. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie konferencji iwdsp2018.wmi.amu.edu.pl.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Adama Burchardta

Uprzejmie informuję, że we wtorek 19 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Adama Burchardta.
 
Tytuł rozprawy: Structure constants of Jack characters.
 
Promotor: prof. dr hab. Piotr Śniady (IM PAN).
Recenzenci: prof. dr hab. Daniel Simson (UMK) i prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (PW).
 
Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM.
Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału w zakładce Awanse naukowe.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Panfil

W poniedziałek 18 czerwca 2018 r. o godz. 11:30 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Panfil.
 
Tytuł rozprawy: "Lokalna struktura geometryczna wybranych funkcyjnych przestrzeni Banacha."
 
Promotor: prof. PP dr hab. Paweł Kolwicz (PP).
Recenzenci: prof. dr hab. Marian Nowak (UZ) i prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (UJ).
 
Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM. Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/awanse-naukowe.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tadeusza Chawziuka

W piątek 15 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tadeusza Chawziuka.
 
Tytuł rozprawy: "Composition and multiplication operators between distinct Orlicz spaces."
 
Promotor: prof. dr hab. Henryk Hudzik.
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Matkowski (UZ) i prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (UJ).
 
Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Głównej UAM oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM. Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/awanse-naukowe.

Wykład prof. Cyrila Tintareva (Uppsala Univesrity)

Zakład Analizy Funkcjonalnej, Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych oraz Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji serdecznie zapraszają na wykład prof. Cyrila Tintareva (Uppsala Univesrity) pt. "Compactness properties of affine Sobolev inequality''.

Wykład odbędzie się 12 czerwca (wtorek) o godzinie 10.30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału. Przed wykładem, o godzinie 10.00, zapraszamy do Klubu Profesorskiego na spotkanie z Prelegentem. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem wykładu.

Kolejny wykład ze statystyki

W dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 17:30 w Sali A1-33 odbędzie się kolejny w tym roku akademickim wykład z cyklu wykładów otwartych poświęconych wielowymiarowym metodom statystycznym. Cykl ten organizują Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Wydział Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Wykład na temat "Wyzwania dla zastosowań odpornej funkcjonalnej analizy danych w ekonomii" wygłosi prof. dr hab. Daniel Kosiorowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Laureaci czternastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM

Z radością informujemy, że wśród laureatów czternastej edycji ogłoszonych przez NCN konkursów OPUS i PRELUDIUM znalazły się dwie osoby z naszego Wydziału. W kategorii OPUS zakwalifikowany do finansowania został projekt prof. dra hab. Tomasza Łuczaka zatytułowany „Kombinatoryka obiektów skończonych i skończenie generowanych", natomiast projekt mgra Jędrzeja Garnka pt. „Rozmaitości abelowe nad ciałami p-adycznymi" uzyskał finansowanie w kategorii PRELUDIUM.

Serdecznie gratulujemy obu laureatom!

Pokazowe warsztaty z zakresu projektowania edukacyjnego

29 maja br. (wtorek) oraz 6 czerwca br. (środa) w godz. 15:30 - 17:30 odbędą się warsztaty pokazowe z zakresu projektowania edukacyjnego.

W programie spotkań przewidziano wiele ciekawych atrakcji. Spotkania skierowane są do studentów wszystkich kierunków i specjalności bez względu na rok studiów.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nr telefonu) należy przesłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 28 maja br. (w przypadku chęci udziału w warsztatach w dniu 29 maja br.) oraz do 5 czerwca br. (w przypadku chęci udziału w warsztatach w dniu 6 czerwca br.).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztatach. Spotkania będą miały miejsce w Laboratorium Szkoły Przyszłości (ul. Zwierzyniecka 20, www.edulab.pcss.pl).

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30